Pomoćnici rektora

Pomoćnici rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa

prof. dr. sc. Lidija Kos - Stanišić
pomoćnica rektora za interno komuniciranje i sveučilišne medije
telefon: +385 1 4564 126
faks: + 385 1 4830 602
e-adresa: likos@remove-this.unizg.hrTop