Vijest
25.01.2018

Erasmus+ Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka (SMS) u okviru programskih zemalja (KA103) za akad. godinu 2018./2019.

Natječaj je ZATVOREN 15.02. 2018. u 12:00 CET. Prijava više nije moguća.


Sveučilište u Zagrebu na temelju sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama iz programskih zemalja (KA103) raspisuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 za akademsku godinu 2018./2019.

NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2018./2019. (za tekst kliknuti na naslov - obavezno pročitati cijeli tekst)
Student ispunjava i šalje samo jednu (1) online  prijavu u kojoj je moguće odabrati do tri (3) različita izbora inozemnih sveučilišta na koje želi ići. Matični fakultet ili akademija će studenta rangirati na samo jedan od odabranih izbora (iznimka Muzička Akademija, rang lista s 3 izbora).

U slučaju višestrukih online prijava, sve će se prijave automatski smatrati odbijenima.

Rok za prijavu: 15. veljače, 2018. (12:00 CET, online i papirnato)

PRIVICI NATJEČAJU

  1. Dodatak I. - upute za potvrde o znanju stranog jezika
  2. Upute za online prijavu 2018.
  3. Obrazac - studenti koji žele pisati završni rad ili raditi istraživanje u svrhu završnog rada
  4. Obrazac - Izjava za studente slabijeg socioekonomskog statusa
  5. Popis ECTS koordinatora na fakultetima i akademijama
  6. Popis inozemnih sveučilišta s kojima su fakulteti/akademije dogovorili mobilnost - poveznica na najavu natječaja s popisom sporazuma. U slučaju pogreške u tablicama s popisom inozemnih sveučilišta, mjerodavan je podatak iz originalnog ugovora. Za upite o dogovorenim mjestima, razinama studija i sporazumima s inozemnim sveučilištima molimo da se obratite matičnom fakultetu/akademiji.

Klasa: 605-01/18-03/9
Urbroj: 380-153/068-18-2

U Zagrebu 25. siječnja, 2018.

Središnji Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u ZagrebuTop