Koordinatori na fakultetima i akademijama

Koordinatori na fakultetima i akademijama

AKADEMIJE

Akademija dramske umjetnosti
Trg maršala Tita 5
10000 Zagreb
oic@remove-this.adu.hr

Prodekan za međunarodnu suradnju:
doc. art. Davor Švaić
E-mail: davor.svaic@remove-this.gmail.com

ECTS-koordinator:
doc. Jelena Blagović
E-mail: jelena@remove-this.adu.hr

Ljubica Anđelković Džambić
Erasmus koordinator
E-mail: ljubica@remove-this.adu.hr


Akademija likovnih umjetnosti
Ilica 85
10000 Zagreb

Prodekanica za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju:
izv. prof. dr. sc. Leonida Kovač
Telefon: +385 1 3711 317
E-mail: leonida.kovac@remove-this.zg.t-com.hr

Filip Matović, Ured za međunarodnu suradnju
Telefon: +385 1 3711 431
E-mail: filip.matovic@remove-this.alu.hr

ECTS-koordinator:
doc. art. Gordana Bakić Vlahov
Telefon: +385 1 4834 481
E-mail: gbakicv@remove-this.gmail.com 


Muzička akademija
Gundulićeva 6
10000 Zagreb

Koordinator za međunarodnu suradnju:
Rosanda Bonačić, prof.
Telefon: +385 1 48 10 200 / 116
Faks: +385 1 48 72 380
E-mail: rosanda@remove-this.muza.hr

ECTS-koordinator:
red. prof. Marina Novak
Telefon: +385 1 48 10 200 /110
E-mail: mnovak@remove-this.muza.hr  


BIOMEDICINSKO PODRUČJE

Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Ante Kovačića 1
10000 Zagreb

Koordinatori za međunarodnu suradnju i ECTS-koordinator:
izv. prof. dr. sc. Anita Hafner
Telefon: +385 1 639 4765
E-mail: ahafner@remove-this.pharma.hr


Veterinarski fakultet
Heinzelova 55
10000 Zagreb

Pomoćnik dekana za međunarodnu suradnju i studij na engleskom jeziku:
prof. dr. sc. Juraj Grizelj
Telefon: +385 1 23 90 323
E-mail: jgrizelj@remove-this.vef.hr 

Voditelj Ureda za međunarodnu suradnju:
prof. dr. sc. Alen Slavica
Telefon: +385 1 23 90 156
E-mail: alen.slavica@remove-this.vef.hr 

Renata Purgar
Telefon: +385 1 23 90 229
Fax: + 385 1 24 41 390
E-mail: renata.purgar@remove-this.vef.hr

ECTS-koordinator:
prof. dr. sc. Juraj Grizelj
Telefon: +385 1 2390 323
E-mail: jgrizelj@remove-this.vef.hr


Medicinski fakultet
Šalata 3b
10000 Zagreb

Prodekan za međunarodnu suradnju / ECTS koordinator
prof. dr. sc. Davor Ježek
Telefon: +385 1 45 90 251 
E-mail: davor@remove-this.mef.hr

Drago Horvat
Telefon: +385 1 45 66 903
E-mail: dhorvat@remove-this.mef.hr


Stomatološki fakultet
Gundulićeva 5
10000 Zagreb

Koordinator za međunarodnu suradnju:
prof. dr. sc. Ivan Alajbeg
Telefon: +385 1 48 02 174
E-mail: alajbeg@remove-this.sfzg.hr

ECTS-koordinator:
doc. dr. sc. Nikša Dulčić
E-mail: dulcic@remove-this.sfzg.hr


BIOTEHNIČKO PODRUČJE

Agronomski fakultet
Svetošimunska 25
10000 Zagreb

Ured za međunarodnu suradnju:
Ivana Prosinečki
Telefon:  +385 1 23 94 043
E- mail: iprosinecki@remove-this.agr.hr

Ivona Filipović
Telefon: +385 1 23 93 611
E-mail: umo@remove-this.agr.hr

ECTS-koordinator:
prof. dr. sc. Jerko Gunjača
Telefon: +385 1 23 93 938
E-mail: jgunjaca@remove-this.agr.hr


Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Pierottijeva 6
10000 Zagreb

Koordinator za međunarodnu suradnju:
Korana Jelavić, dipl. oec. 
Telefon: +385 1 46 05 028
E-mail: kjelavic@remove-this.pbf.hr

ECTS-koordinator:
prof. dr. sc. Branka Levaj
Telefon: +385 1 46 05 009
E-mail: blevaj@remove-this.pbf.hr


Šumarski fakultet
Svetošimunska 25
10000 Zagreb

Koordinator za međunarodnu suradnju:
Željko Šantek
Telefon: +385 99 263 3048
E-mail: zsantek@remove-this.sumfak.hr

ECTS-koordinator:
prof. dr. sc. Danko Diminić
Telefon: +385 1 235 24 41
E-mail: ddiminic@remove-this.sumfak.hr


TEHNIČKO PODRUČJE

Arhitektonski fakultet
Fra Andrije Kačića Miošića 26
10000 Zagreb

Prodekanica za međunarodnu suradnju:
doc. dr. sc. Mia Roth Čerina
Telefon: +385 1 46 39 222
E-mail: mroth@remove-this.arhitekt.hr  

ECTS-koordinator:
doc. dr. sc. Zrinka Barišić Marenić
Telefon: +385 1 46 39 516
E-mail: zbarisic@remove-this.arhitekt.hr

Koordinator za mobilnost studenata:
dr. sc. Luka Korlaet
Telefon: +385 1 46 39 161
E-mail: luka.korlaet@remove-this.arhitekt.hr

Ksenija Matacun, administrativna potpora
Telefon: +385 1 46 39 801 
E-mail: kmatacun@remove-this.arhitekt.hr 

Studij dizajna
Frankopanska 12
ECTS - koordinator: Ivana Fabrio, mag. dizajna
telefon: 091 5531 731
e-mail: iva@remove-this.ivanafabrio.net


Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Marulićev trg 19
10000 Zagreb

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju:
prof. dr. sc. Marko Rogošić
Telefon: 00 385 1 4597 281
E-mail: mrogosic@remove-this.fkit.hr

ECTS-koordinator:
izv. prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević
Telefon: 00 385 1 4597 157
E-mail: zfindrik@remove-this.fkit.hr


Građevinski fakultet
Fra Andrije Kačića Miošića 26
10000 Zagreb

Koordinator za međunarodnu suradnju:
Marija Milić
Telefon: +385 1 46 39 408
E-mail: milic@remove-this.grad.hr

Prodekan za međunarodne odnose i suradnju:
prof. dr. sc. Ivica Završki
Telefon: +385 1 46 39 143
E-mail: zavrski@remove-this.grad.hr

ECTS-koordinator:
doc. dr. sc. Dražen Vouk
Telefon: +385 1 46 39 213
E-mail: dvouk@remove-this.grad.hr


Prodekan za znanost:
izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec
E-mail: gordan.gledec@remove-this.fer.hr

ECTS-koordinator:
doc. dr. sc. Ljiljana Brkić (odlazni studenti)
E-mail: ljiljana.brkic@remove-this.fer.hr

izv. prof. dr. sc. Igor Lacković (dolazni studenti)
E-mail: igor.lackovic@remove-this.fer.hr
dr. sc. Tomislav Grgić (odlazni studenti)
E-mail: tomislav.grgic@remove-this.fer.hr
dr. sc. Tamara Petrović (studentske prakse)
E-mail: tamara.petrovic@remove-this.fer.hr


Geodetski fakultet
Kačićeva 26
10000 Zagreb

Prodekan za znanstveni rad i međunarodnu suradnju:
prof. dr. sc. Željko Bačić
Telefon: +385 1 4639 280
E-mail: zbacic@remove-this.geof.hr 

ECTS-koordinator:Vesna Poslončec-Petrić
Telefon: +385 1 46 39 378
E-mail: vesna.posloncec@remove-this.geof.hr


Geotehnički fakultet Varaždin
Hallerova aleja 7
42000 Varaždin

Koordinator za međunarodnu suradnju:
prof. dr. sc. Ranko Biondić
Telefon: +385 42 408 900
E-mail: rbiondic@remove-this.gfv.hr

ECTS-koordinator:
doc. dr sc. Anita Ptiček Siročić
E-mail: anitaps@remove-this.gfv.hr


Grafički fakultet 
Getaldićeva 2
10000 Zagreb

Prodekanica za međunarodnu suradnju:
prof. dr. sc. Vesna Džimbeg-Malčić
Telefon: +385 1 23 71 080
E-mail: vesna.dzimbeg.malcic@remove-this.grf.hr

Ivana Žganjar
Telefon: + 385 1 23 71 080 /206
E-mail: izganjar@remove-this.grf.hr

ECTS-koordinatori:
dr. sc. Katarina Itrić
E-mail: katarina.itric@remove-this.grf.hr

prof. dr. sc. Vesna Džimbeg-Malčić
E-mail: vesna.dzimbeg.malcic@remove-this.grf.hr


Fakultet strojarstva i brodogradnje 
Ivana Lučića 5
10000 Zagreb

Prodekan za međunarodnu suradnju:
prof. dr. sc. Dubravko Majetić
E-mail: dubravko.majetic@remove-this.fsb.hr

Ivana Bezmalinović
Telefon: +385 1 61 68 413
E-mail: ivana.bezmalinovic@fsb.hr

ECTS-koordinator:
doc. dr. sc. Dragan Žeželj
Telefon: +385 1 61 68 359
E-mail: dragan.zezelj@remove-this.fsb.hr


Metalurški fakultet (Sisak)
Aleja narodnih heroja 3
44000 Sisak

Prodekanica za međunarodnu suradnju:
prof. dr. sc. Zdenka Zovko Brodarac
Telefon: +385 44 533 378
E-mail: zovko@remove-this.simet.hr

ECTS-koordinator:
doc. dr. sc. Anita Begić Hadžipašić
E-mail: begic@remove-this.simet.hr
Telefon: +385 44 533 379 / 224


Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Pierottijeva 6
10000 Zagreb

Prodekanica za međunarodnu suradnju:
prof. dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić
E-mail: sibila.borojevic-sostaric@remove-this.rgn.hr

Željka Kurelec
E-mail: zeljka.kurelec@remove-this.rgn.hr

ECTS-koordinator:
doc. dr. sc. Ema Jurkin
E-mail: ema.jurkin@remove-this.rgn.hr 


Tekstilno–tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 Zagreb

E-mail: ttf-iro@remove-this.ttf.hr

Prodekanica za međufakultetsku i međunarodnu suradnju, voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju i koordinatorica programa CEEPUS
izv. prof. art. Andrea Pavetić
E-mail: andrea.pavetic@remove-this.ttf.hr

ECTS koordinatorica
izv. prof. dr. sc. Snježana Firšt Rogale
E-mail: sfrogale@remove-this.ttf.hr

Koordinatorica programa ERASMUS+ i zamjenica voditeljice Ureda za međunarodnu suradnju
dr. sc. Emilija Zdraveva
E-mail: emilija.zdraveva@remove-this.ttf.hr

Studentska referada
Sanja Projić
E-mail: sanja.projic@remove-this.ttf.hr


Fakultet prometnih znanosti
Vukelićeva 4
10000 Zagreb

Prodekan za znanost i vanjsku suradnju:
izv. prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić
Telefon: +385 1 2457 720
E-mail: mlinaric@remove-this.fpz.hr

Fakultetski Erasmus koordinator:
doc. dr. sc. Borna Abramović
Telefon: +385 1 2457 702
E-mail: borna.abramovic@remove-this.fpz.hr

ECTS-koordinator:
prof. dr. sc. Zvonko Kavran
Telefon: +385 1 2457 930
E-mail: zvonko.kavran@remove-this.fpz.hr


HUMANISTIČKO PODRUČJE 

Katolički bogoslovni fakultet
Vlaška 38
10000 Zagreb

Prodekan za znanost:
izv. prof. dr. sc. Slavko Slišković
Telefon: +385 1 48 90 415
E-mail: slavko.sliskovic@remove-this.zg.t-com.hrmedjunarodna.suradnja@remove-this.kbf.hr

Marija Ferlindeš, Ured za međunarodnu suradnju KBF
E-mail: medjunarodna.suradnja@remove-this.kbf.hr

ECTS-koordinator:
dr. sc. Danijel Tolvajčić
E-mail: dtolvajcic@remove-this.gmail.com


Filozofski fakultet
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb

Koordinator za međunarodnu suradnju:
Tamara Šveljo
Telefon: +385 1 4092 266
E-mail: tsveljo@remove-this.ffzg.hr

O.d. prodekana za znanost i međunarodnu suradnju
doc. dr. sc. Tin Turković
Telefon: +385 1 4092-226
E-mail: prodekan.znanost@remove-this.ffzg.hr

ECTS-koordinator:
dr. sc. Dragan Bagić, doc. 
E-mail: mobilnost-ff@remove-this.ffzg.hr

Koordinatorica za mobilnost studenata:
Ivana Bedeković
Telefon: + 385 1 4092 138
E-mail: ibedekov@remove-this.ffzg.hr


Sveučilišni centar Hrvatski studiji
Znanstveno-učilišni kampus
Borongajska cesta 83d
10000 Zagreb

Koordinator za međunarodnu suradnju i ECTS-koordinator:
izv. prof. dr. sc. Danijel Labaš
Telefon: +385 1 2457 640
E-mail: dlabas@remove-this.hrstud.hr

Koordinator za dolazne i odlazne studente:
Danijela Vnučec Grdović
Telefon: +385 1 2457 617
E-mail: dvnucec@remove-this.hrstud.hr


PRIRODNE ZNANOSTI

Prirodoslovno-matematički fakultet
Horvatovac 102a
10000 Zagreb

Prodekan za međunarodnu suradnju:
izv. prof. dr. sc. Tomica Hrenar
Telefon: +385 1 
E-mail: hrenar@remove-this.chem.pmf.hr

Antonijo Šimunović
Telefon: +385 1 4606 091
E-mail: international@remove-this.dekanat.pmf.hr

Marin Šulentić
Telefon: +385 1 4606 092
E-mail: international@remove-this.dekanat.pmf.hr

Ivana Jurčević
E-mail: international@remove-this.dekanat.pmf.hr

ECTS-koordinator:
izv. prof. dr. sc. Dubravka Hranilović
Telefon: +385 1 6189 704 
E-mail: dekanat@remove-this.dekanat.pmf.hr 


DRUŠTVENE ZNANOSTI

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Znanstveno-učilišni kampus
Borongajska cesta 83f
10 000 Zagreb

Koordinator za međunarodnu suradnju:
Vesna Čavić
Telefon: +385 1 245 7458
E-mail: vesna.cavic@remove-this.erf.hr

Prodekanica za znanost:
izv. prof. dr. sc. Snježana Sekušak Galešev
E-mail: prodekanica.znanost@remove-this.erf.hr

ECTS-koordinator:
doc. dr. sc. Ana Wagner Jakab
Telefon: +385 1 24 57 522
E-mail: ana.wagner-jakab@remove-this.erf.hr


Kineziološki fakultet
Horvaćanski zavoj 15
10000 Zagreb

Koordinator za međunarodnu suradnju:
prof. dr. sc. Goran Oreb
Telefon: +385 1 3025 602
E-mail: goran.oreb@remove-this.kif.hr

Natalija Babić
Telefon:+385 1 3025 602
Fax: +385 1 3634 146
E-mail: natalija.babic@remove-this.kif.hr  

ECTS-koordinator:
dr. sc. Dragan Milanović
Telefon: +385 1 36 58 726
E-mail: dragan.milanovic@remove-this.kif.hr


Pravni fakultet
Trg maršala Tita 14
10000 Zagreb

Prodekan za međunarodnu suradnju:
prof. dr. sc. Davor Derenčinović
Telefon: +385 1 4564 318
E-mail: davorderen@remove-this.yahoo.com  

Andrea Mišković, mag. iur.
Telefon: + 3851 45 64 377
E-mail: andrea.miskovic@remove-this.pravo.hr

ECTS-koordinator za pravni studij:
izv. prof. dr. sc. Davor Adrian Babić
Telefon: +385 1 48 95 621
E-mail: davor.babic@remove-this.pravo.hr

ECTS-koordinator za studij socijalnog rada:
dr. sc. Gordana Berc
Telefon: +385 1 48 95 819
E-mail: gordana.berc@remove-this.pravo.hr

ECTS-koordinator za stručne studije:
dr.sc. Goranka Lalić Novak
Telefon: +385 1 4890 212
E-mail: goranka.lalic@remove-this.pravo.hr


Fakultet organizacije i informatike
Pavlinska 2
42000 Varaždin

Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju:
Izabela Oletić Tušek
Telefon: +385 42 390 826
E-mail: izabela.oletic@remove-this.foi.hr, international@remove-this.foi.hr

ECTS-koordinator:
doc. dr. sc. Igor Balaban
E-mail: ibalaban@remove-this.foi.hr


Fakultet političkih znanosti
Lepušićeva ul. 6
10000 Zagreb

Prodekanica za međunarodnu suradnju:
doc. dr. sc. Đana Luša
Telefon: +385 1 385 1 4642 000
E-mail: dlusa@remove-this.fpzg.hrexchange@remove-this.fpzg.hr

ECTS koordinator:
doc.dr.sc. Dario Nikić-Čakar
Telefon: +385 1 4642 000
E-mail: dario.nikic@remove-this.fpzg.hr


Ekonomski fakultet
Trg J. F. Kennedyja 6
10000 Zagreb

Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju:
Suzana Karabaić
E-mail: skarabaic@remove-this.efzg.hr

Koordinatorica za dolaznu mobilnost
Paulina Lučić
Tel: +385 1 238 3232
E-mail: incoming.bmobility@efzg.hr

Koordinatorica odlaznu mobilnost
Lidija Priščan
Tel: +385 1 238 3232
E-mail: lpriscan@remove-this.efzg.hr

ECTS-koordinator:
prof. dr. sc. Mario Spremić
Telefon: +385 1 23 83 278
E-mail: mspremic@remove-this.efzg.hr


Učiteljski fakultet
Savska 77
10000 Zagreb

Prodekanica za znanost, umjetnost i međunarodnu suradnju:
doc. dr. sc. Lidija Cvikić
Telefon: +385 1 63 27 391
E-mail: prodekan.znanost@remove-this.ufzg.hr, iro@remove-this.ufzg.hr 

ECTS-koordinator:
dr. sc. Marina Gabelica
E-mail: ects-koordinator@remove-this.ufzg.hrTop