Kontakt

Središnji ured za međunarodnu suradnju

 

Lokacija: Ulica kralja Zvonimira 8, Zagreb
Poštanska adresa: Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb
Faks: +385 1 46-98-141

Rad sa strankama:
Pon. i pet.: 9.30 -11.00 
Ut., čet.: 13.30 -15.00

 

Telefonske konzultacije:
Pon. i pet.: 13.30 -15.30 
Ut., čet.: 9.30 -11.30

Voditeljica Središnjega ureda za međunarodnu suradnju
dr. phil. Branka Roščić
Telefon: +385 1 46-98-101
e-mail: branka.roscic@remove-this.unizg.hr

_____________________________________________________________________________________________________________

Tajnice  Središnjeg ureda za međunarodnu suradnju:

Mirjana Drenovački (područje međunarodne suradnje - nadležnost prorektora prof. dr. sc. Miloša Judaša)
Telefon: +385 1 456 42 33
E-adresa: mirjana.drenovacki@remove-this.unizg.hr

Željka Furjan (područje Erasmus+ mobilnosti - nadležnost prorektora red. prof. art. Mladena Janjanina)
Telefon: +385 1 456 42 11
E-adresa: zeljka.furjan@remove-this.unizg.hr 

____________________________________________________________________________________________________________

Institucionalni Erasmus+ koordinator (kontakt osoba za sastavnice i AMPEU)
Ida Ogulinac
Telefon: +385 1 46-98-128
e-mail: erasmus.coordinator@remove-this.unizg.hr

Odlazni studenti u razmjeni - studijski boravak (Erasmus+)
Maja Grđan
e-mail: erasmus-student-sms@remove-this.unizg.hr
Telefon: +385 1 46-98-106

Odlazni studenti u razmjeni - studijski boravak (Erasmus+)
Ivana Matijašević
e-mail: ivana.matijasevic@remove-this.unizg.hr
Telefon: +385 1 46-98-126

Odlazni studenti u razmjeni - studijski boravak (Erasmus+)
Ivana Veldić Špehar (porodiljni dopust)
e-mail: erasmus-outgoing@remove-this.unizg.hr
Telefon: +385 1 46-98-115

Erasmus+ stručna praksa - odlazni studenti
Ružica Bruvo
Telefon: +385 1 46-98-107
e-mail: placement@remove-this.unizg.hr

Dolazni studenti u razmjeni, CEEPUS
Lucija Šikić
e-mail: incoming@remove-this.unizg.hr
Telefon: +385 1 46-98-165

Bilateralna razmjena sveučilišnih djelatnika, Erasmus+ za programske zemlje (KA103) za djelatnike, 
AUF (Sveučilišna agencija za frankofoniju), mreža Alpe-Jadran, DRC mreža, baza za evidenciju međunarodne suradnje, Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture
Renata Hranjec
Telefon: +385 1 46-98-102
e-mail: staff@remove-this.unizg.hr; renata.hranjec@remove-this.unizg.hr

Erasmus+ za partnerske zemlje (KA107), Erasmus Mundus lokalni koordinator
Željka Pitner
Telefon: +385 1 46-98-105
e-mail: zpitner@remove-this.unizg.hrerasmus.noneu@remove-this.unizg.hr

Bilateralni ugovori temeljem međusveučilišne suradnje, pravna pitanja vezana uz međunarodnu suradnju
e-mail: agreements@remove-this.unizg.hr

Podrška za bazu podataka
Jura Kapustić
Telefon: +385 1 46-98-196
e-mail: jura.kapustic@remove-this.unizg.hr

Financije
Nikola Poslončec
Telefon: +385 1 46-98-108
e-mail: nposlon@remove-this.unizg.hr

Stručna suradnica za međunarodnu suradnju - stručno osposobljavanje
Valentina Vajdić Cimperšak
Telefon: +385 1 46-98-116
e-mail: vvajdic@remove-this.unizg.hr

 Top