Natječaji

JAVNI NATJEČAJI ZA DODJELU STIPENDIJA ZAKLADE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU


Povjerenstvo za dodjelu stipendija Zaklade Sveučilišta u Zagrebu na 2. elektronskoj sjednici održanoj 10. - 11. ožujka 2020. utvrđuje KONAČNU rang-listu studenata prijavljenih na Natječaj za dodjelu stipendija Zaklade u ak. god. 2019./2020. u kategoriji A./B. - studenti slabijega socijalno-ekonomskoga statusa odnosno bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

KONAČNA RANG-LISTAJavni natječaj za dodjelu stipendija Zaklade u akademskoj godini 2019./2020., 13. siječnja 2020.

Na temelju Odluke Upravnoga odbora od 9. prosinca 2019., uz suglasnost upravitelja Zaklade, Zaklada Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata objavljuje javni natječaj za dodjelu stipendija Zaklade u akademskoj godini 2019./2020.

 Stipendije Zaklade Sveučilišta u Zagrebu dodjeljuju se u dvije kategorije:

- kategorija A./B.  redoviti studenti preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija (u daljnjem tekstu: sveučilišnih studija), preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija (u daljnjem tekstu: stručnih studija) na Sveučilištu u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Sveučilište) koji su slabijeg socijalno-ekonomskog statusa odnosno bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

U kategoriji A./B. dodjeljuju se četiri (4) stipendije. Ukupni iznos pojedine stipendije za kategoriju A./B. iznosi 10.000,00 kn (desettisuća kuna).

Prijave na natječaj za kategoriju studenata pod A./B. obavljaju se isključivo elektroničkim putem upisivanjem podataka u aplikaciju na mrežnoj stranici Zaklade.

PRIJAVA

Za pristup aplikaciji za kategoriju studenata A./B. student koristi svoj elektronički identitet u sustavu AAI@remove-this.Edu.Hr.

Rok za prijavu na natječaj iznosi 20 dana (kalendarski). Prijave se podnose u razdoblju od  13. siječnja 2020. do 2. veljače 2020. do 23.59 sati.

- kategorija C. redoviti studenti iz inozemstva podrijetlom iz Hrvatske, s prebivalištem u inozemstvu, koji dolaze na Sveučilište u Zagrebu radi učenja hrvatskog jezika.

U kategoriji C. dodjeljuju se četiri (4) stipendije. Ukupni iznos pojedine stipendije za kategoriju   C. iznosi 2.500 kn (dvijetisućepetstotina kuna).

Prijave na natječaj za kategoriju studenata pod C./

Prijave na natječaj za kategoriju studenata pod C. obavljaju se dostavom prijave na e-mail adresu Zaklade Sveučilišta: zaklada@unizg.hr i zemaljskom poštom preporučeno na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Zaklada Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb (n/p Branka Jakara).

Natječaj ima karakter otvorenog poziva i traje do obavijesti Zaklade da je natječaj zatvoren.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave koje ne budu podnesene u roku i na način propisan javnim natječajem neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija na javni natječaj ne vraća se podnositelju prijave.

Za sva dodatna pojašnjenja studenti se mogu obratiti na kontakt e-mail adresu: zaklada@remove-this.unizg.hr  ili na telefonski broj +385 14564 106.

 

Natječaj

Prilog I Natječaja - Popis neoporezivih primitaka članova kućanstva

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Izjava o točnosti i istinitosti podataka i o neprimanju druge stipendijeTop