Novosti

Novosti

1.   Upravitelj Zaklade prof. dr. sc. Damir Boras dana 12. studenoga 2018. donio je odluku o imenovanju novoga Upravnog odbora Zaklade zbog isteka mandata prijašnjih članova Upravnog odbora.

Članovi Upravnog odbora u novom sazivu su:                                                 
prof. dr. sc. Hana Horak, predsjednica                                                                          
prof. dr. sc. Ivana Čuković Bagić, članica
prof. dr. sc. Zvonimir Guzović, član
prof. dr. sc. Petar Miladin, član
Nediljko Jerković, student, član

Na 1. konstituirajućoj sjednici  dana 18. prosinca 2018. Upravni odbor je  ponovno imenovao prof. dr. sc. Damira Borasa upraviteljem Zaklade, zbog isteka njegovoga prethodnog mandata.

2.   Upravni odbor Zaklade Sveučilišta u Zagrebu na 2. sjednici održanoj 30. siječnja 2019. usvojio je Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zaklade Sveučilišta, lipanj 2011. Izmjene i dopune Statuta odnose se na usklađenja s odredbama novog Zakona o zakladama („Narodne novine“ br. 106 od 30.studenog 2018.).

Na sjednici održanoj 30. siječnja 2019. Upravni odbor je usvojio i Pravilnik o dodjeli stipendija Zaklade Sveučilišta.

Senat Sveučilišta u Zagrebu je na 5. redovitoj sjednici održanoj 12.veljače 2019. dao suglasnost na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zaklade Sveučilišta i na Pravilnik o dodjeli stipendija Zaklade Sveučilišta u Zagrebu.

Upis promjena Statuta, članova zakladnih tijela i osobe ovlaštene za zastupanje Zaklade odobrio je Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba donošenjem rješenja dana 7. svibnja 2019.

3.    Na svojoj 3. sjednici održanoj 12. ožujka 2019. Upravni odbor utvrdio je Hodogram aktivnosti i Plan održavanja sjednica u 2019., te Godišnji program rada i Financijski plan Zaklade za 2019.

4.    Na 4.sjednici Upravnog odbora održanoj 7. svibnja 2019. i 5. sjednici održanoj 13. lipnja 2019. Upravni odbor je donio Hodogram aktivnosti Zaklade Sveučilišta u vezi raspisivanja natječaja i dodjele stipendija Zaklade u ak.god.2019/2020.

5.    Na 6. sjednici Upravnog odbora održanoj 2. srpnja 2019. utvrđen je nacrt Odluke o raspisivanju javnoga natječaja za dodjelu stipendija Zaklade Sveučilišta u ak. god. 2019./2020.

6.    Na 7. sjednici Upravnog odbora Zaklade održanoj 17. rujna 2019. donijeta je Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija Zaklade Sveučilišta u ak. god. 2019./2020.

Javni natječaj će se raspisati prvi puta za redovite studente Sveučilišta slabijega socijalno-ekonomskog statusa odnosno bez roditeljske potpore. Natječaj će se raspisati i za studente iz inozemstva podrijetlom iz Hrvatske koji dolaze na Sveučilište radi učenja hrvatskoga jezika.
 
Objava javnoga natječaja očekuje se uskoro.Top