Novosti

Rezultati Natječaja za učenje hrvatskoga jezika/ Results of the Competition to learn the Croatian language

HR

Natječaj za dodjelu stipendija studentima iz inozemstva podrijetlom iz Hrvatske koji dolaze na Sveučilište u Zagreb radi učenja hrvatskoga jezika zaključen je 23. svibnja 2014. Povjerenstvo za izbor kandidata Natječaja sastavilo je konačni popis kandidata kojima će se dodjeliti stipendija.

Dobitnici stipendija

 1. –  Adam Goran Rajić, upisan u Sveučilišnu školu hrvatskoga jezika i kulture

 2. –  Rene Roberto Pabon-Ortiz, upisan u Malu ljetnu školu

 3. –  Maia Brumage, upisana u Sveučilišnu školu hrvatskoga jezika i kulture

 4. –  Daniela Vulinovich, upisana u Sveučilišnu školu hrvatskoga jezika i kulture

 5. –  Mauricio Andres Munoz Gonzales, upisan u Malu ljetnu školu

Odluka o dobitnicima stipendije

Prigovori na rezultate Natječaja mogu se slati isključivo poštom na adresu:

ZAKLADA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
TRG MARŠALA TITA 14
10 000 ZAGREB

Prigovori se podnose zaključno do 18. lipnja 2014. godine. Kao datum podnošenja prigovora uzimat će se datum poštanskog žiga.

ENG

Competition to award scholarships for attending one of the Croatian language summer schools organized by the University of Zagreb in the academic year 2013/2014 for foreign students of Croatian origin who are coming to the University of Zagreb to learn the Croatian language has been submitted on May 23, 2014. Scholarship Commitee has chosen and written the list of candidates which will receive the scholarship.

Scholarship winners

 1. –  Adam Goran Rajić, enrolled in the University School of Croatian Language and Culture

 2. –  Rene Roberto Pabon-Ortiz, enrolled in the Little Summer School

 3. –  Maia Brumage, enrolled in the University School of Croatian Language and Culture

 4. –  Daniela Vulinovich, enrolled in the University School of Croatian Language and Culture

 5. –  Mauricio Andres Munoz Gonzales, enrolled in the Little Summer School

Decision on the winners of the scholarship

Objections to the results of the Competition can be sent only by mail to the following address:

ZAKLADA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
TRG MARŠALA TITA 14
10 000 ZAGREB
CROATIA

Complaints are to be submitted by June 18, 2014.

Najava natječaja za listopad 2014.

U listopadu 2014. Zaklada Sveučilišta u Zagrebu raspisat će natječaj za dodjelu stipendija studentima lošijeg imovnog stanja za ak. god. 2014./2015.

Prednost će imati studenti bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji su redovno upisani na preddiplomskim sveučilišnim, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim te preddiplomskim stručnim studijima. 


Dodijelit će se petnaest (15) stipendija u iznosu 1.500,00 kn mjesečno odnosno 15.000,00 kn kroz desetomjesečno razdoblje.

Sa izabranim kandidatima Zaklada će zaključiti ugovore o korištenju stipendija kojima će se detaljno razraditi prava i obveze. 

Zaklada Sveučilišta u Zagrebu na 4. Nacionalnoj konferenciji Foruma zaklada "ZaDobroBIT!"

Četvrta nacionalna konferencija Foruma zaklada "ZaDobroBIT!" održavala se od 5. do 7. svibnja 2014. u Impact centru Zadar, europskom centru za međusektorsku suradnju, u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Na konferenciji je sudjelovalo više od dvadeset predstavnika zaklada iz Hrvatske, među kojima i Zaklada Sveučilišta u Zagrebu.

Upraviteljica Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva Cvjetana Plavša-Matić otvorila je konferenciju uvodnim pozdravom, nakon čega je navela tematske cjeline konferencije i predstavila nove članove Foruma.

Članice Foruma upoznala je s novom inicijativom osnivanja Etičke banke u Hrvatskoj te novoosnovanom Zadrugom za etično bankarstvo. Bilo je riječi o novim izvorima financiranja, u sklopu čega su predstavnici Regionalnog programa STEP održali radionicu o pripremi kvalitetnih projektnih prijedloga za prijave na natječaje iz EU. 

Jedna od glavnih tema bilo je i unapređenje programa Nacionalne zaklade za razvoj filantropije, tijekom koje su sudionici iznijeli svoje znanje, iskustvo i prijedloge. Tijekom radionica dvije su teme posebno zaokupile predstavnike zaklada: prva je da građani ne razlikuju pojmove udruga i zaklada, a druga se odnosi na izrazito slabu medijsku zainteresiranost za programe i događanja u organizaciji zaklada.

                                                      Sudionici Foruma ''ZaDobroBIT!''

Dogovoreno je da će se u listopadu 2014. održati radni koordinacijski sastanak zaklada članica Foruma, na kojem će se raspravljati modaliteti potpore kroz Tematski fond, zajednički istupi u javnost, pokretanje programa izobrazbe i pravnog i financijskog savjetovanja te zajednički rad na izradi novog Zakona o zakladama i fundacijama.

       

Zaklada Sveučilišta u Zagrebu zahvaljuje organizatorima na gostoljubivosti i dobivenim informacijama te kolegama iz drugih zaklada koje su izrazile želju za suradnjom sa Zakladom Sveučilišta u Zagrebu. 

              
     

 

Raspisan natječaj za dodjelu stipendija za učenje hrvatskog jezika

objavljeno 24. travnja 2014.

 

 

Zaklada Sveučilišta u Zagrebu  raspisala je

 

NATJEČAJ

 


za dodjelu stipendija studentima iz inozemstva podrijetlom iz Hrvatske koji dolaze na Sveučilište u Zagrebu radi učenja hrvatskoga jezika.

Rok za podnošenje prijava je 23. svibnja 2014. do 23.59 sati, a prijave na hrvatskom i/ili engleskom jeziku dostavljaju se elektronički na adresu: zaklada@remove-this.unizg.hr

U slučaju nejasnoća i dodatnih upita, obratite nam se elektronički na adresu: zaklada@remove-this.unizg.hr


*  *  *

 

published on April 24, 2014

 

 

Foundation of the University of Zagreb is publishing a

 

COMPETITION


for foreign students of Croatian origin who are coming to the University of Zagreb to learn the Croatian language.

The deadline to submit applications is May 23, 2014 till 23:59. Applications can be submitted in Croatian and/or English language via e-mail at: zaklada@remove-this.unizg.hr

Should you have any questions please contact us at our e-mail: zaklada@remove-this.unizg.hr


Zaklada Sveučilišta u Zagrebu na 3. nacionalnoj konferenciji Foruma "ZaDobroBIT!"

Sudionici Foruma ''ZaDobroBIT!''U četvrtak i petak, 5. i 6. rujna 2013. godine  održana je 3. nacionalna konferencija Foruma "ZaDobroBIT!", u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i IMPACT centra - Europskog centra za međusektorsku suradnju, u IMPACT centru u Zadru. Konferenciji su nazočili predstavnici zaklada, donatori i davatelji financijske podrške iz Hrvatske koji su imali prigodu upoznati se s najnovijim trendovima u razvoju zakladništva na razini cijele Europske unije.     

                                               

 dr. sc. Zoran Pičuljan, Cvjetana Plavša-Matić i Emmanuelle FaureOd posebne je važnosti bilo izlaganje zamjenika ministra uprave, dr.sc. Zorana Pičuljana koji je iznio i objasnio Nacrt prijedloga novog Zakona o zakladama i fundacijama koji će biti usklađen sa zakonodavstvom Europske unije. Također, uvažena gošća iz Bruxelessa, Emmanuelle Faure, EU Affairs Senior Officer iz Europskog zakladnog centra predstavila je nacrt Statuta europskih zaklada, Statut koji predstavlja svojevrsni unificirani zakon o europskim zakladama koji treba omogućiti kvalitetnije pozicioniranje i umrežavanje zaklada u Europskoj uniji, ali i jednostavniji prekogranični razvoj filantropije.

Upraviteljica Nacionalne zaklade, gđa Cvjetana Plavša-Matić predstavila je Program podrške razvoju filantropije i zakladništva, značajnog za Zakladu Sveučilišta u Zagrebu, koja je započela sa svojom misijom širenja i razvijanja svijesti o zakladništvu i poticanju na opće dobro. 

prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, Andrea Skočić, Cvjetana Plavša-Matić, Emmanuelle Faure

Sudjelujući na konferenciji, Zaklada Sveučilišta u Zagrebu je nakon niza izlaganja o prikupljanju sredstava, tematskih rasprava i razmjene iskustava iz praktičnih primjera višestruko obogatila i proširila postojeća znanja te dobila smjernice za buduće povećanje snažnog potencijala koji posjeduje kao Zaklada nastarijeg Sveučilišta s neprekidnim djelovanjem u Hrvatskoj i među najstarijima u Europi.

 

Okrugli stol ''Filantropija i zakladništvo'': Zaklada Sveučilišta u Zagrebu - čimbenik promjena u društvu, 18. prosinac 2012.

Zaklada je imovina namijenjena da sama, odnosno prihodima što ih stječe, trajno služi ostvarivanju neke općekorisne ili dobrotvorne svrhe. Stoga je Sveučilište u Zagrebu osnovalo Zakladu Sveučilišta u Zagrebu u svrhu pružanja potpore općekorisnim infrastrukturnim, razvojnim i istraživačkim sveučilišnim projektima iz svih područja i stupnjeva sveučilišnog obrazovanja, znanosti i umjetnosti, kao i stipendiranja i financijskog podupiranja studenata i nastavnika te unaprjeđenja studentskog standarda, poticanja međunarodne suradnje i suradnje s hrvatskom dijasporom. Zaklada ostvaruje svoju misiju u partnerstvu s akademskom zajednicom, gospodarstvom, državom i ostalim dionicima te je tako, 18. prosinca 2012. godine, s ciljem poticanja društveno odgovornog ponašanja u akademskoj zajednici, gospodarstvu, državi i društvu, kao i informiranja o filantropiji i filantropskom djelovanju općenito, organiziran okrugli stol pod nazivom Filantropija i zakladništvo: Zaklada Sveučilišta u Zagrebu – čimbenik promjena u društvu.

Sudionici Okruglog stola tijekom rasprave Na okruglom stolu sudjelovalo je šezdesetak sudionika - predstavnika akademske zajednice, gospodarstva i javnih institucija, predsjednici alumni društava Sveučilišta u Zagrebu te predstavnici ostalih dionika društva. Na okruglom stolu, kojeg je moderirala prorektorica za istraživanje i tehnologiju Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Melita Kovačević, imali smo priliku čuti poticajne rasprave te brojna iskustva i zanimljive prijedloge koji će se svakako iskoristiti prilikom definiranja daljnjih ciljeva i strategije razvoja Zaklade.

Okrugli stol započeo je uvodnim obraćanjem rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Alekse Bjeliša koji je istaknuo kako je ideja o osnivanju Zaklade tinjala već više godina, te su svjetska recesija, smanjenje budžeta Sveučilišta kao i neka filantropska djela/dobra donirana Sveučilištu ubrzala postupak njezinog osnivanja. Iskoristio je prigodu zahvaliti gospodinu Tvrtku Andriji Mursalu, veleposlaniku u miru, koji je posredovao u donaciji hrvatskih iseljenika iz Južnoafričke Republike, koja čini najveći dio trenutnog temeljnog kapitala Zaklade. Trenutna sredstva kojima Zaklada raspolaže nisu velika, ali vjerujući da se pojedinci i institucije žele ponašati društveno odgovorno, ljestvicu smo postavili vrlo visoko te nam je cilj za temeljni kapital prikupiti 50 milijuna kuna. Ovaj je okrugli stol između ostalog bio jedan od načina za traženje modela kojim ćemo postići zadani cilj.

Uvodno izlaganje na temu Filantropija i zakladništvo u visokom obrazovanju održao je prof. dr. sc. Gojko Bežovan. U svojem je izlaganju sudionicima okruglog stola približio ideju zakladništva i filantropije ukratko predstavljajući njihovu povijest u svijetu i u Hrvatskoj. Pred Zakladom Sveučilišta u Zagrebu stoje brojni izazovi, a prvenstveno treba obvezati državu na partnerstvo u razvoju zakladništva, uvjeriti gospodarski sektor u korist od partnerstva u ovom području te izgraditi povjerenje dobrostojećih srednjih slojeva i bogatih građana kao podupiratelja zaklada. Kao partnere u aktivnostima Zaklade vidi državu i zajednice gradova, povećani broj društveno odgovornih tvrtki, Nacionalnu zakladu za razvoj civilnog društva, EU fondove, druge zaklade, mreže alumnija u zemlji i inozemstvu te dobrostojeće građane koji prepoznaju vrijednost akademske filantropije pritom imajući medije za saveznike. Zajedničkim snagama treba raditi na prikupljanju osnovne imovine i njezinom povećanju, a vidljivi rezultati se očekuju tek kroz 5 do 10 godina. Vjeruje da će aktivnost Zaklade u konačnici rezultirati osnivanjem katedre za filantropiju, koja ne postoji u ovom dijelu Europe, a koju je Sveučilište u Zagrebu kao vodeće sveučilište u regiji dužno osigurati.

Na izlaganje prof. Bežovana nadovezao se prof. dr. sc. Jurica Pavičić na temu Smjernice za izradu Strategije razvoja Zaklade Sveučilišta u Zagrebu. Naglasio je kako su sveučilišna zaklada i svi ključni dionici uključeni u zakladništvo i zakladno okruženje izuzetno bitni čimbenici opstanka i budućeg razvoja Sveučilišta u Zagrebu. Identificiranjem snaga i slabosti postojeće Zaklade, ali i Sveučilišta u cjelini, kao i prilika i prijetnji iz okružja, Sveučilište u Zagrebu oblikuje ishodišta kvalitetne strategije Zaklade. Pritom snage Zaklade trebaju biti relevantne potencijalnim donatorima i svim ostalim ključnim dionicima, usmjerene poboljšanju društvenog statusa Sveučilišta i studenata i ključno izvorište oslanjanja Sveučilišta na vlastite resurse. Uočene slabosti, primjerice - preklapanje aktivnosti na „krovnoj“ razini i na razini sastavnica, nedovoljna suradnja s gospodarstvom, nedovoljno precizno definirani sustavi raspodjele i nadzora korištenja sredstava i neiskustvo u suvremenom zakladništvu svakako trebaju biti prevladane. Povoljne prilike u okružju unutar i izvan Sveučilišta svakako trebaju utjecati na povezivanje znanstveno-nastavnog rada sa zakladnim djelovanjem, intenziviranje međunarodne suradnje i osmišljavanje Zaklade kao svojevrsnog „centra izvrsnosti“ u području filantropije u Hrvatskoj. Međutim, važno je postići uklapanje strategije Zaklade u ukupnu strategiju Sveučilišta, strateško partnerstvo sa studentskim udrugama, udrugama prijatelja Sveučilišta i organizacijama civilnog društva; orijentaciju prema kreiranju inovativnih i financijski samoodrživih programa unapređenja rada Sveučilišta, promicanje filantropije; inoviranje prakse stipendiranja studenata; uspostavljanje i održavanje dugoročnih partnerskih odnosa s donatorima/prijateljima Zaklade; vrhunski profesionalizam u djelovanju Zaklade – na temelju postojeće najbolje prakse hrvatske akademske zajednice i civilnog društva.

U raspravu nakon izlaganja uključili su se brojni sudionici iz akademske zajednice, gospodarstva i javnih institucija koji su svojim izlaganjima i prijedlozima obogatili raspravu i dali smjernice za daljnji rad. Svoja vrijedna iskustva u upravljanju zakladama prenijeli su gospođa Cvjetana Plavša Matić, ravnateljica Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i dr. sc. Slobodan Kaštela, ravnatelj Zaklade HAZU. Savjetnik predsjednika Hrvatske gospodarske komore Davorko Vidović Zakladi je ponudio pomoć u pogledu stupanja u kontakt s gospodarskim tvrtkama koje bi u okviru svoga društveno odgovornog poslovanja željele ostvariti suradnju sa Zakladom, dok je Predsjednik Uprave KONČAR - Instituta za elektrotehniku dr. sc. Stjepan Car naglasio važnost projektne suradnje između Zaklade Sveučilišta u Zagrebu i gospodarstva, i to putem programa financiranja zajedničkih inicijativa i projekta. Izvršni direktor Privredne banke Zagreb John Knezović, koji je skupu prenio osobna iskustva hrvatskih iseljenika, pružio je potporu Zakladi u kojoj vidi veliki potencijal, posebice u poticanju izgubljenog entuzijazma naše dijaspore.

Raspravu je zaključio rektor Bjeliš naglasivši kako tražimo rješenja u teškim vremenima koja sama po sebi generiraju strahove. Riječi prof. dr. sc. Josipa Balobana koji kao misao vodilju za filantropsko ponašanje navodi riječ „ljubav“, rektor je proširio nazvavši ljubav „povjerenjem i privrženosti jednom cilju“.

Sudionici okruglog stola nastavili su druženje uz prigodni klavirski koncert kojeg su izveli studenti Muzičke akademije Vita Vukov i Stipe Bilić. Studente je najavio dekan red. prof. Mladen Janjanin koji je naglasio važan filantropski doprinos umjetnika društvu u cjelini.

Vjerujemo da će Zaklada Sveučilišta u Zagrebu svojim djelovanjem potaknuti filantropsko djelovanje i time postati čimbenikom promjena u društvu, te se nadamo velikom odazivu na daljnje inicijative i aktivnosti Zaklade.

Zakladi Sveučilišta u Zagrebu želimo da svojim djelovanjem opravda ugled kojeg Sveučilište u Zagrebu s ponosom gradi već 343 godine!Top