Vršnjačka potpora

Sveučilišni predmet Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom

O predmetu

Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom je sveučilišni predmet dostupan za upis svim studentima koji su upisani na bilo koju sastavnicu (fakultet/akademiju) Sveučilišta na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini studija.

Uvjet za upis predmeta je poznavanje studenta s invaliditetom (studenta s oštećenjem vida, sluha ili motorike) kojem je potrebna vršnjačka potpora te koji pristaje da mu student koji upisuje kolegij bude student asistent („par“). Isto tako,  potrebno je da „par“ bude s istog studijskog programa i iste razine studija s obzirom na upisani semestar/godinu.

Trajanje predmeta je jedan semestar (zimski/ljetni) te student koji ispuni sve obveze realizira 5 ECTS bodova.

Predmet se provodi u dva dijela:
1. pripremna radionica (15 sati predavanja i 30 sati vježbe, 2 ECTS boda) koja se realizira kroz vikend (petak, subota i nedjelja) na početku semestra s ciljem pripreme studenta za pružanje vršnjačke potpore;
2. pružanje vršnjačke potpore (75 sati, 3 ECTS boda): student asistent pruža vršnjačku potporu studentu s invaliditetom (potpora u dolasku na fakultet i kretanju po prostoru, u pisanju bilježaka s predavanja, u rješavanju administrativnih procedura, verbalni opisi vizualno prezentiranih sadržaja, potpora u različitim socijalnim situacijama poput posredovanja u komunikaciji, osobna pomoć prema potrebi i dogovoru i sl.).
Uz navedeno, student asistent je obvezan sudjelovati na konzultativnim/supervizijskim sastancima (svaka dva tjedna, trajanje: 1-2h) te na evaluacijskom sastanku na kraju semestra.

Zainteresirani studenti se trebaju javiti koordinatoru za studente s invaliditetom na sastavnici ili Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu.

Očekivani ishodi učenja

Kolegij Vršnjačka potpora nastao je kao jedna od mjera izjednačavanja mogućnosti za studente s invaliditetom u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Educirani i senzibilizirani studenti asistenti, pružajući osnove vršnjačke potpore, mogu kreirati takve uvjete za studente s invaliditetom kojima će se prevladati čitav niz prepreka koje organizacijski i objektivno postoje u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Istodobno, kroz znanja i vještine stečene u pripremnoj radionici te provođenjem vršnjačke potpore sami će studenti asistenti steći neprocjenjivo iskustvo i razviti čitav niz socijalno poželjnih vještina i sposobnosti.
Prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš, voditeljica kolegijaTop