Podrška studentima s invaliditetom

Podrška studentima s invaliditetom

Na Sveučilištu u Zagrebu, na kojem studira više od 75.000 studenata, svega je oko 350 registriranih studenata s invaliditetom, što čini oko 5 promila.
Kako bi se svim kandidatima s invaliditetom osiguralo Ustavom zajamčeno pravo na jednak pristup obrazovanju, nužno je osigurati uvjete za uspješno studiranje svim sadašnjim, ali i budućim studentima s invaliditetom. Stoga je Sveučilište u Zagrebu osnovalo Ured za studente s invaliditetom kao referentni centar u kojem studenti mogu dobiti informacije na licu mjesta, kao i putem telefona, e-pošte, letaka, brošura. Ured kroz svoje aktivnosti studentima nudi i izravnu pomoć pri rješavanju specifičnih problema koji se mogu pojaviti tijekom studiranja, te tako predstavlja mehanizam za osiguravanje jednakih mogućnosti.

Ured je namijenjen studentima:

 • s oštećenjima vida
 • s oštećenjima sluha
 • s motoričkim poremećajima
 • s višestrukim oštećenjima
 • s kroničnim bolestima
 • s psihičkim bolestima i poremećajima
 • s teškoćama u učenju (disleksija, disgrafija, ADHD)
 • s ostalim zdravstvenim stanjima ili teškoćama koje mogu utjecati na tijek studija.

Uredom za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu rukovode i upravljaju

 • prorektor/ica za studente i studije
 • povjerenstvo za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu
 • stručni suradnik/ica Ureda

 

Važnu ulogu u radu Ureda imaju:

 • Koordinacija za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu

  Koordinaciju za studente s invaliditetom čine po jedan predstavnik studenata s invaliditetom sa svake od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Koordinaciju imenuje rektor Sveučilišta u Zagrebu sa zadaćom iznošenja potreba, predlaganja aktivnosti i evaluacije učinjenoga.

 • Koordinatori za studente s invaliditetom na sastavnicama

  Koordinatori za studente s invaliditetom poveznica su između studenata s invaliditetom te nastavnika i administrativnoga osoblja na pojedinoj sastavnici i Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu. Oni su kroz predavanja i radionice redovito educirani i informirani o svim aktivnostima i procedurama u svrhu osiguranja minimalnih standarda pristupačnosti svih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu studentima s invaliditetom. Koordinator je ujedno i kontakt osoba na fakultetu/akademiji kojoj se studenti mogu obratiti radi ostvarivanja svojih prava vezanih uz prilagodbu nastave i ispita, te ostalih pitanja vezanih uz prava studenata s invaliditetom.

Dodatne informacije

www.unizg.hr/uredssi

uredssi@remove-this.unizg.hr

Trg maršala Tita 14
pon-pet 8-16 sati

+385 1 4564 210
+385 99 4593 578Top