Psihološko savjetovanje

Psihološko savjetovanje

Kada smo suočeni s problemima, nerijetko nam pomaže razgovor s prijateljima, obitelji i drugim bliskim osobama. Međutim, u slučaju određenih poteškoća ovakav pristup rješavanju poteškoća nije dovoljan i javlja se potreba za razgovorom sa stručnom osobom.

Psihološko savjetovanje kao oblik podrške pri suočavanju s poteškoćama zasigurno predstavlja jedan od načina pristupanja problemu uz pomoć i vođenje stručnjaka.

Radi se o kratkoročnoj vrsti pružanja psihološke podrške koja podrazumijeva aktivan, suradnički odnos koji se odvija tempom jedne seanse tjedno, s trajanjem od jednog do nekoliko susreta pa sve do nekoliko mjeseci. Količina dolazaka uvelike je definirana i postavljenim ciljevima koji su neizostavan dio ovoga procesa.

Psihološko savjetovanje učinkovit je oblik pomoći unutar širokog spektra osobnih i akademskih poteškoća koje se mogu pojaviti tijekom studija.

Područja unutar kojih studenti najčešće traže pomoć:

 • tjeskoba uoči ispita
 • poteškoće svladavanja akademskog gradiva
 • neuspješna kontrola brige unutar različitih područja funkcioniranja
 • deprimirano raspoloženje
 • osobne poteškoće (npr. partnerski odnosi)
 • doživljaj usamljenosti i čežnje za domom
 • doživljaj neuspješnoga suočavanja sa stresom
 • tjeskoba prilikom stupanja u socijalne kontakte
 • poteškoće u donošenju teških odluka
 • nedostatak samopouzdanja
 • nisko samopoštovanje
 • te ostale poteškoće bliske navedenim područjima

Postojeće usluge u zajednici

Programi rada savjetovališta za djecu i mlade u širem smislu obuhvaćaju rad s rizičnim pojedincima i skupinama, a temelji se na ranom otkrivanju i pružanju pravovremene intervencije u svrhu zaštite mentalnog zdravlja. U užem smislu predstavlja rad sa djecom i mladima koji na bilo koji način pokazuju poteškoće u osobnom, obiteljskom ili socijalnom okruženju.

Više informacija o navedenim sadržajima te pregled javnozdravstvenih programa namijenjenih mladima kao relevantne kontakte možete pronaći u Vodiču za mlade, informativnom vodiču o besplatnim uslugama zdravstvenih ustanova Grada Zagreba koje su namijenjene mladima:

http://www.zagreb.hr/UserDocsImages/Info%20vodic%20za%20mlade.pdf

Psihoedukativni materijali

Aktivnosti psihološkog savjetovanja Centra također su usmjerene trajnom razvijanju edukativnih materijala i materijala za samopomoć namijenjenih različitim potrebama studenata i dostupni su za slobodno preuzimanje.

Psihoedukativni materijali dostupni su ovdje.Top