Vrjednovanje studijskih programa

Vrjednovanje studijskih programa na Sveučilištu u Zagrebu

Odluka Senata o provođenju postupaka akreditacije studijskih programa u prijelaznom razdoblju do donošenja podzakonskih propisa i općih akata Agencije za znanost i visoko obrazovanje - 17. 1. 2022.

Vrjednovanje preddiplomskih, diplomskih, integriranih i stručnih studijskih programa Sveučilišta u Zagrebu provodi se sukladno Pravilniku o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih i stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu, Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju te Pravilniku o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta.

Radna skupina za studijske programe predstavlja podršku u radu Odbora za upravljanje kvalitetom, a zadaća joj je prije svega obavljati poslove predviđene Pravilnikom o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih i stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu, što znači provoditi postupke vrjednovanja ne samo novih studijskih programa na preddiplomskoj i diplomskoj razini nego i manjih i većih izmjena i dopuna studijskih programa.

Pravilnik o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu

Hodogram - postupak vrednovanja novoga studijskog programa
Kliknite na sliku za povećanje

Dodatne informacije

Radna skupina za studijske programe

Daliborka Pašić, prof.

voditeljica Ureda za cjeloživotno obrazovanje nastavnika

telefon: +385 1 4698 185
e-adresa: dpasic(et)unizg.hr


Top