Ured za upravljanje kvalitetom

Ured za upravljanje kvalitetom

Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu uspostavljen je 2006. godine kao odraz težnje Sveučilišta k uspostavi kulture kvalitete u svim područjima akademskog djelovanja.Zadaća Ureda je promicanje visokih standarda obrazovanja na Sveučilištu i pružanje aktivne podrške sastavnicama u unaprjeđenju kvalitete znanstvenog i nastavnog rada. Ured obavlja poslove koji se strateški definiraju s upravom Sveučilišta i Odborom za upravljanje kvalitetom.
     
Ured je središte iz kojeg se koordiniraju aktivnosti unutarnjeg vrjednovanja nastavne i istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u suradnji s povjerenstvima za upravljanje kvalitetom na sastavnicama. Isto tako Ured predstavlja sponu između Agencije za znanost i visoko obrazovanje i fakulteta i akademija Sveučilišta. Ured je pokretač i koordinator inicijativa i provedbe razvojnih programa u svrhu kontinuiranog osiguranja i unaprjeđenja kvalitete te utvrđuje karakteristične indikatore kvalitete i organizira njihovo sustavno praćenje. U suradnji s Odborom za upravljanje kvalitetom, kontinuirano se provode aktivnosti na području usklađivanja postupaka vrjednovanja sa zakonskim propisima i pravilnicima, suradnje s ostalim institucijama u području upravljanja kvalitetom, pripreme i osiguranja uvjeta za provedbu institucijskog samovrjednovanja, samoevaluacije nastavnika, praćenja ishoda nastavnog procesa, savjetovanja nastavnika, te aktivno djelovanje na području razvoja kulture kvalitete.

Dodatne informacije

Ured za upravljanje kvalitetom
Trg maršala Tita 14, Zagreb
e-mail: urkva@remove-this.unizg.hr
 Lana Jerolimov, mag. oec. (stručna suradnica)
 telefon:  +385 1 4698 186
 e-mail:  lana.jerolimov@remove-this.unizg.hr


Top