Odbor za upravljanje kvalitetom

Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu

Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu savjetodavno je tijelo Senata i rektorskoga kolegija koje planira, upravlja i analizira postupke vrjednovanja cjelokupnoga znanstvenoistraživačkoga sustava i sustava visokoškolske naobrazbe na Sveučilištu te predstavlja Sveučilište u nacionalnoj mreži osiguravanja kvalitete.

Odbor za upravljanje kvalitetom sastoji se od predstavnika vijeća područja i predsjednika, kojega imenuje Senat, te od dvaju predstavnika studenata Sveučilišta. Sveučilište putem Odbora koordinira i pokreće razvojne programe u svrhu trajnoga upravljanja i unaprjeđenja kvalitete. Administrativno-stručna služba Odbora prema Statutu Sveučilišta u Zagrebu je Ured za upravljanje kvalitetom. Glavna je zadaća Odbora za upravljanje kvalitetom promicanje visokih standarda obrazovanja na Sveučilištu i pružanje aktivne potpore sastavnicama u unaprjeđenju kvalitete znanstvenoga i nastavnoga rada.

Članovi Odbora za upravljanje kvalitetom:

  • prof. dr. sc. Goran Đukić, Fakultet strojarstva i brodogradnje, predstavnik Vijeća tehničkoga područja, zamjenik predsjednice
  • prof. dr. sc. Nikša Dulčić, Stomatološki fakultet, predstavnik Vijeća biomedicinskoga područja, član
  • red. prof. art. Leo Modrčin, Arhitektonski fakultet, predstavnik Vijeća umjetničkoga područja, član
  • prof. dr. sc. Blaženka Kos, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, predstavnica Vijeća biotehničkoga područja, članica
  • izv. prof. dr. sc. Goran Vlašić, Ekonomski fakultet, predstavnik Vijeća društveno-humanističkoga područja (društveno područje), član
  • izv. prof. dr. sc. Dolores Grmača, Filozofski fakultet, predstavnica Vijeća društveno-humanističkoga područja (humanističko područje), članica
  • prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija, Prirodoslovno-matematički fakultet, predstavnica Vijeća prirodoslovnoga područja, članica
  • Nikola Kordić, student Fakulteta strojarstva i brodogradnje, predstavnik preddiplomskih i diplomskih studenata 
  • Josip Periša, student Fakulteta hrvatskih studija, predstavnik poslijediplomskih studenata

Predsjednica Odbora za upravljanje kvalitetom:

prof. dr. sc. Ivana FranićFilozofski fakultet

Radom Odbora koordinira:

izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, prorektorica za upravljanje kvalitetom i etikuTop