Ured za međunarodnu suradnju

Ured za međunarodnu suradnju

Voditeljica ureda za međunarodnu suradnju
dr. phil. Branka Roščić
telefon: +385 1 4698 101
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: branka.roscic@remove-this.unizg.hr

Viša stručna savjetnica za mobilnost studenata i nastavnika
Ida Ogulinac, dipl. iur.
telefon: +385 1 469 81 28
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: ida.ogulinac@remove-this.unizg.hr

Stručna suradnica za međunarodnu suradnju
Dora Lončarić, struč. spec. oec.
telefon: +385 1 469 81 08
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: dora.loncaric@remove-this.unizg.hr

Stručna savjetnica za međunarodnu akademsku suradnju
Renata Hranjec, prof.
telefon: +385 1 469 81 02
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: renata.hranjec@remove-this.unizg.hr

Stručna savjetnica za međunarodnu suradnju
Željka Pitner, prof.
telefon: +385 1 469 81 05
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: zpitner@remove-this.unizg.hr

Stručni suradnik za međunarodnu suradnju - stručno osposobljavanje
Mislav Grujić, mag. philol. angl.
telefon: +385 1 469 81 16
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: mislav.grujic@remove-this.unizg.hr

Stručna savjetnica za međunarodnu suradnju
Dora Gelo, dipl. iur.
telefon: +385 1 469 81 03
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: agreements@remove-this.unizg.hr

Stručna suradnica za međunarodnu suradnju
Maja Grđan, dipl. ing.
telefon: +385 1 469 81 06
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: maja.grdjan@remove-this.unizg.hr

Stručna suradnica za međunarodnu suradnju
Ivana Veldić Špehar, mag. primarnog obrazovanja
telefon: +385 1 469 81 15
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: iveldic@remove-this.unizg.hr

Stručna suradnica za međunarodnu suradnju
Ivana Matijašević, mag. comm.
telefon: +385 1 469 81 26
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa:ivana.matijasevic@remove-this.unizg.hr

Stručna suradnica za međunarodnu suradnju
dr. sc. Ružica Bruvo
telefon: +385 1 469 81 07
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: ruzica.bruvo@remove-this.unizg.hr

Stručna suradnica za međunarodnu suradnju
Ana Barbarić, Master Arts, Lettres, Langues
telefon: +385 1 469 81 65
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: ana.barbaric@remove-this.unizg.hr

Stručni suradnik za međunarodnu suradnju
Jura Kapustić, dipl oec.
telefon: +385 1 469 81 96
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: jura.kapustic@remove-this.unizg.hr

Stručni suradnik za međunarodnu suradnju - stručno osposobljavanje
Nikola Poslončec, mag.oec.
telefon: +385 1 469 81 132
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: nposlon@remove-this.unizg.hrTop