Ured za međunarodnu suradnju

Ured za međunarodnu suradnju

Rukovoditeljica Središnjeg ureda za međunarodnu suradnju
dr. phil. Branka Roščić
telefon: +385 1 4698 101
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: branka.roscic@remove-this.unizg.hr

S obzirom na dodatne izvanredne uvjete rada, molimo da dolje navedene koordinatore prvenstveno kontaktirate putem e-maila.


Tajnice Ureda za međunarodnu suradnju

Bojana Tončić (područje međunarodne suradnje - nadležnost prorektora prof. dr. sc. Miloša Judaša)
Telefon: +385 1 456 4233
E-adresa: bojana.toncic@remove-this.unizg.hr

Željka Furjan (područje međunarodne suradnje - nadležnost prorektora red. prof. art. Mladena Janjanina)
Telefon: +385 1 456 4211
E-adresa: zeljka.furjan@remove-this.unizg.hr

Voditeljica odjela za mobilnost studenata i nastavnika (Erasmus+ mobilnost)
Ida Ogulinac, dipl. iur.
telefon: +385 1 469 81 28
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: ida.ogulinac@remove-this.unizg.hr 

Stručni suradnik za međunarodnu suradnju
Hrvoje Nikolić, mag. theol.
telefon: +385 1 46 98 165, privremeno +385 1 4593 580
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: incoming@unizg.hr

Viša stručna savjetnica za međunarodnu suradnju
Renata Hranjec, prof.
telefon: +385 1 469 81 02; (trenutno nedostupno); +385 1 45-64-226 (isključivo srijedom)
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: renata.hranjec@remove-this.unizg.hr

Viša stručna savjetnica za međunarodnu suradnju
Željka Pitner, mag.educ.eur.
telefon: +385 1 469 81 05
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: zpitner@remove-this.unizg.hr

Stručna suradnica za međunarodnu suradnju
Valentina Vajdić Cimperšak, mag.oec.
telefon: +385 1 469 81 16
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: vvajdic@remove-this.unizg.hr

Stručni suradnik za međunarodnu suradnju - zamjena
Tomislav Hrga, mag.oec.
telefon: +385 1 469 81 16
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: thrga@remove-this.unizg.hr

Viša stručna savjetnica za međunarodnu suradnju
Maja Grđan, dipl. ing.
telefon: +385 1 469 81 06
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: maja.grdjan@remove-this.unizg.hr

Stručna savjetnica za međunarodnu suradnju
Ivana Matijašević, mag. comm.
telefon: +385 1 469 81 26
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: ivana.matijasevic@remove-this.unizg.hr

Viša stručna savjetnica za međunarodnu suradnju
mr. sc. Ratimira Šimundić
telefon: +385 1 469 81 32
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: rsimundi@remove-this.unizg.hr

Stručna savjetnica za međunarodnu suradnju
dr. sc. Ružica Bruvo
telefon: +385 1 469 81 07
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: ruzica.bruvo@remove-this.unizg.hr

Sveučilišna škola hrvatskog jezika

Viši stručni savjetnik - e-lektor za hrvatski jezik
Marija Bošnjak, prof.
telefon: +385 1 469 81 23
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: marija.bosnjak@remove-this.unizg.hrTop