Vijest
05.04.2022

Javni natječaj za dodjelu stipendija Zaklade Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2021./2022.

Zaklada Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata objavljuje javni natječaj za dodjelu stipendija Zaklade za akademsku godini 2021./2022. 

 Stipendije Zaklade Sveučilišta u Zagrebu dodjeljuju se u jednoj kategoriji:

-        kategorija A./B.  redoviti studenti preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija (u daljnjem tekstu: sveučilišnih studija), preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija (u daljnjem tekstu: stručnih studija) na Sveučilištu u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Sveučilište) koji su slabijega socijalno-ekonomskog statusa, odnosno bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

U kategoriji A./B. dodjeljuje se pet (5) stipendija. Ukupni iznos pojedine stipendije za kategoriju A./B. iznosi 10.000,00 kn (deset tisuća kuna).

Prijave na natječaj obavljaju se isključivo elektroničkim putem upisivanjem podataka u aplikaciju na mrežnoj stranici Zaklade.

Prijaviti se možete OVDJE. Za pristup aplikaciji za kategoriju studenata A./B. student koristi svoj elektronički identitet u sustavu AAI@remove-this.Edu.Hr.

Rok za prijavu na natječaj iznosi 21 dan (kalendarski). Prijave se podnose u razdoblju od 31. ožujka 2022. od 12 sati do 20. travnja 2022. do 23.59 sati. Prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave koje ne budu podnesene u roku i na način propisan javnim natječajem neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija na javni natječaj ne vraća se podnositelju prijave.

Za sva dodatna pojašnjenja studenti se mogu obratiti na kontakt e-mail adresu:  zaklada@remove-this.unizg.hr  ili na telefonski broj +385 14564 106.

Natječaj

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Izjava o neprimanju druge stipendije

Šifrarnik NOP-a (neoporezivi primici)Top