Vijest
28.01.2020

Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak - programske zemlje KA103 (EU) za ak.godinu 2020./21.

Natječaj je ZATVOREN 21.02.2020. u 12:00 sati (CET).
Prijave studenata nisu više moguće.

Sveučilište u Zagrebu na temelju sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama iz programskih zemalja (KA103) raspisuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2020./2021.

NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2020./2021. (za tekst kliknuti na naslov - obavezno pročitati cijeli tekst) - izmjena 5.2.2020.

NOVO! (5.2.2020.) povećanje iznosa stipendije za 50 EUR u dvije kategorije:
1. za studente koji odlaze u Bugarsku, Češku, Estoniju, Latviju, Litvu, Mađarsku, Sjevernu  Makedoniju, Poljsku, Rumunjsku, Sloveniju, Slovačku, Srbiju ili Tursku mjesečni iznos potpore iznosit će 470 €,
2. za studente koji odlaze u Austriju, Belgiju, Cipar,  Francusku, Italiju, Grčku, Maltu, Nizozemsku, Njemačku, Portugal ili Španjolsku mjesečni iznos potpore iznosit će 520 €,
3. za studente koji odlaze u Dansku, Finsku, Irsku, Island, Lihtenštajn, Luksemburg, Norvešku, Švedsku ili Ujedinjeno Kraljevstvo mjesečni iznos potpore iznosit će 520 €.

Brexit - novosti! 5.2.2020.
Mobilnosti u Ujedinjeno Kraljevstvo mogu se redovno planirati i realizirati i nakon izlaska iz EU, 31.1.2020. Studenti se mogu prijaviti za mobilnosti u Ujedinjeno Kraljevstvo za ak. god. 2020./21. sukladno važećim sporazumima.

Student ispunjava i šalje samo jednu (1) online prijavu u kojoj je moguće odabrati do tri (3) različita izbora inozemnih sveučilišta na koje želi ići. Matični fakultet ili akademija će studenta rangirati na samo jedan od odabranih izbora (iznimka Muzička Akademija, rang lista s 3 izbora).

U slučaju višestrukih online prijava, sve će se prijave automatski smatrati odbijenima.

Rok za prijavu: 21. veljače, 2020. (12:00 sati, online i papirnato)

PRIVICI NATJEČAJU (kliknuti na tekst)

 1. Dodatak I. - upute za potvrde o znanju stranog jezika
 2. Dodatak II. - Studenti u nepovoljnom položaju
 3. Upute za online prijavu
 4. Obrazac - studenti koji žele pisati završni rad ili raditi istraživanje u svrhu završnog rada
 5. Obrazac - Izjava za studente nižeg socioekonomskog statusa
 6. Popis ECTS koordinatora na fakultetima i akademijama
 7. Popis inozemnih sveučilišta s kojima su fakulteti/akademije dogovorili mobilnost (niže u tekstu)

Trajanje mobilnosti: tablice prikazuju maksimalno trajanje po 1 semestru npr. 5 ili 6 mjeseci ili 2 semestra ako je tako dogovoreno sporazumom (npr. 10 mjeseci).
Za upite o dogovorenim mjestima, razinama studija i sporazumima s inozemnim sveučilištima molimo da se obratite matičnom fakultetu/akademiji, središnji Ured za međunarodnu suradnju takve upite neće odgovarati niti proslijeđivati.
U slučaju pogreške u tablicama s popisom inozemnih sveučilišta, mjerodavan je podatak iz originalnog ugovora.

Za tehničke upite vezane uz online prijavni obrazac potrebno je slati na kontakt adresu online.prijava@unizg.hr. Email upiti poslani drugim djelatnicima Ureda za međunarodnu suradnju neće biti razmatrani niti prosljeđivani.

NADOPUNA, 11.2.2020., suradnja sa Sveučilištem u Beogradu - mogućnosti razmjene za studente sedam (7) fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - nadopuna u tablicama fakulteta 

Popis sporazuma:

 1. Akademija dramskih umjetnosti
 2. Agronomski fakultet - nadopuna 11.2.2020. Sveučilište u Beogradu
 3. Akademija likovnih umjetnosti
 4. Arhitektonski fakultet - ispravak 29.1.2020.
 5. Ekonomski fakultet - ispravak 29.1.2020., nadopuna 11.2.2020. Sveučilište u Beogradu
 6. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet - ispravak 3.2.2020.
 7. Fakultet elektrotehnike i računarstva
 8. Fakultet filozofije i religijskih znanosti
 9. Filozofski fakultet - nadopuna 17.2.2020.
 10. Fakultet hrvatskih studija
 11. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 12. Fakultet organizacije i informatike
 13. Fakultet prometnih znanosti
 14. Fakultet političkih znanosti - nadopuna 11.2.2020. Sveučilište u Beogradu
 15. Fakultet strojarstva i brodogradnje
 16. Geodetski fakultet
 17. Geotehnički fakultet
 18. Građevinski fakultet
 19. Grafički fakultet
 20. Hrvatsko vojno učilište dr. Franjo Tuđman (sveučilišni studiji)
 21. Katolički bogoslovni fakultet
 22. Kineziološki fakultet - nadopuna 11.2.2020. Sveučilište u Beogradu, te 13.2.2020.
 23. Medicinski fakultet
 24. Muzička akademija
 25. Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 26. Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 27. Prirodoslovno-matematički fakultet - nadopuna 11.2.2020. Sveučilište u Beogradu
 28. Pravni fakultet
 29. Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 30. Stomatološki fakultet
 31. Metalurški fakultet - nadopuna 11.2.2020. Sveučilište u Beogradu
 32. Šumarski fakultet
 33. Tekstilno-tehnološki fakultet
 34. Učiteljski fakultet
 35. Veterinarski fakultet - nadopuna 11.2.2020. Sveučilište u Beogradu
 36. Centar za poslijediplomske studije

 

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu
Klasa: 605-01/20-03/02
Urbroj: 380-150/141-20-1
Datum: 28. siječnja 2020.

 Top