Vijest
26.02.2014

Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata u ak. god. 2014./2015.

Natječaj je zatvoren. Rezultati natječaja dostupni su pod Obavijesti za studente.

 

Sveučilište u Zagrebu na temelju sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama raspisuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2014./2015.

Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2014./2015. (kliknuti na tekst)


Upute za online prijavu (obavezno pročitati)

Student ispunjava i šalje samo jednu (1) online  prijavu u kojoj je moguće odabrati do tri (3) različita izbora stranih sveučilišta na koje želi ići. Matični fakultet ili akademija će studenta rangirati na samo jedan od odabranih izbora. U slučaju višestrukih online prijava sve će se prijave automatski smatrati odbijenima.

Česta pitanja

Popis inozemnih sveučilišta s kojima su fakulteti/akademije dogovorili mobilnost

U trenutku raspisa ovog Natječaja nije poznato sudjelovanje Makedonije i Turske, stoga se studentima savjetuje da im prijava na strano sveučilište u navedenim zemljama ne bude jedini prijavljeni izbor. Švicarska nije prihvatljiva za sudjelovanje kao zemlja pošiljatelj ni kao zemlja domaćin.

Napomena: u popisu inozemnih ustanova razine studija označene su sa F=preddiplomska razina, S=diplomska razina, T=poslijediplomska razina. U slučaju pogreške u tablicama mjerodavan je podatak iz originalnog ugovora.

Popis subject area codes.

 1. Akademija dramske umjetnosti
 2. Agronomski fakultet
 3. Akademija likovnih umjetnosti - ispravak 4.3.2014.
 4. Arhitektonski fakultet - ispravak 5.3.2014.
 5. Ekonomski fakultet - ispravak 5.3.2014.
 6. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 7. Fakultet elektrotehnike i računarstva
 8. Filozofski fakultet - ispravak 4.3.2014.
 9. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 10. Fakultet organizacije i informatike
 11. Fakultet prometnih znanosti - ispravak 5.3.2014.
 12. Fakultet političkih znanosti
 13. Fakultet strojarstva i brodogradnje - ispravak 5.3.2014.
 14. Geodetski fakultet - ispravak 6.3.2014.
 15. Geotehnički fakultet
 16. Građevinski fakultet
 17. Grafički fakultet
 18. Hrvatski studiji
 19. Katolički bogoslovni fakultet
 20. Kineziološki fakultet
 21. Medicinski fakultet
 22. Muzička akademija - ispravak 4.3.2014.
 23. Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 24. Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 25. Prirodoslovno-matematički fakultet
 26. Pravni fakultet
 27. Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 28. Stomatološki fakultet
 29. Sveučilište u Zagrebu (Centar za poslijediplomske studije)
 30. Metalurški fakultet
 31. Šumarski fakultet
 32. Tekstilno-tehnološki fakultet
 33. Učiteljski fakultet
 34. Veterinarski fakultet

Važna napomena:

Budući da svi dokumenti potrebni za provedbu natječaja još nisu objavljeni od strane Europske komisije postoji mogućnost izmjena i nadopuna natječaja. Eventualne izmjene i nadopune natječaja bit će objavljene na službenim internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/ .

Popis koordinatora na fakultetima/akademijama

Klasa: 605-01/14-22/17
Urbroj: 380-156/114-14-1
Datum: 21. veljače 2014.Top