Vijest
31.10.2019

Erasmus+ KA107 Natječaj za mobilnost studenata AGR-a i FFZG-a prema tzv. PARTNERSKIM ZEMLJAMA (Izrael, NR Kina, Ukrajina)

Sveučilište u Zagrebu na temelju sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama iz tzv. partnerskih zemalja raspisuje Natječaj za mobilnost studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija AGRONOMSKOG i FILOZOFSKOG FAKULTETA u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 17.08.2019. do 31.03.2021.

TEKST NATJEČAJA za mobilnost studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija između programskih i partnerskih država u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 17.08.2019. do 31.03.2021. (za tekst kliknuti na naslov - molimo pročitati cijeli tekst)

Student ispunjava i šalje samo jednu (1) prijavnicu u kojoj je moguće odabrati do dva (2) različita izbora inozemnih sveučilišta na koje želi ići. Matični fakultet a će studenta rangirati na samo jedan od odabranih izbora.


Rok za prijavu:
•    zaključno do utorka,  3. prosinca 2019. (12:00).


PRIVICI NATJEČAJU
1.    Odluka o raspisu Natječaja za mobilnost studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija između programskih i partnerskih država u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 17.09.2019. do 31.03.2021.,
2.    Online prijava za Erasmus+ - Partnerske zemlje KA107 dostupna na linku: https://zagreb.moveon4.com/locallogin/5da99cfaa3dc3f50c972e99e/eng 
3.    Upute za ispunjavanje Online prijave;
4.    Popis visokoškolskih ustanova u partnerskim državama s kojima su potpisani Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi o razmjeni studenata i osoblja za razdoblje 2020.-2021. - sadrži i iznose za životne i putne troškove,
5.    Dodatak I. - Potvrde o znanju stranog jezika,
6.    Obrazac – „Pismo odobrenja“ za studente koji žele pisati završni rad ili raditi istraživanje u svrhu završnog rada,
7.    Popis ECTS koordinatora na fakultetima/akademijama.

U slučaju pogreške u tablici s popisom inozemnih sveučilišta, mjerodavan je podatak iz originalnog ugovora.

ZAVRŠNA NAPOMENA
Eventualne izmjene i nadopune natječaja bit će objavljene na službenim mrežnim(web) stranicama Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/

KLASA: 605-01/19-03/16
URBROJ: 380-155/073-19-27
Datum: 31. listopada 2019.Top