Nagrada Andrija Štampar

Nagrada "Andrija Štampar"

Nagrada "Andrija Štampar" dodjeljuje se pojedincima u Hrvatskoj i inozemstvu za ostvarene znanstvene rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke, te prijenos znanja i odgoj mladih stručnjaka u području biomedicinskih znanosti.

Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele Nagrade "Andrija Štampar"

 

Na temelju Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele Nagrade "Andrija Štampar", rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras donio je 20. travnja 2020. Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu godišnje Nagrade “Andrija Štampar" za ak. god. 2019./2020.

Prijedlozi se upućuju Senatu Sveučilišta do 30. lipnja 2020. godine.

Odluka rektora

Dobitnici nagrade "Andrija Štampar"

  1. prof. dr. sc. Boris Brkljačić, Medicinski fakultet, 2020.
  2. prof. dr. sc. Miloš Judaš, Medicinski fakultet, 2020.
  3. prof. dr. sc. Željko Grabarević, Veterinarski fakultet, 2020.
  4. prof. dr. sc. Asja Čelebić, Stomatološki fakultet, 2020.
  5. prof. dr. sc. Branka Zorc, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 2020.
  6. prof. dr. sc. Adriana Vince, Medicinski fakultet, 2021.
  7. akademik Davor Miličić, Medicinski fakultet, 2021.
  8. prof. dr. sc. Vladimir Mrljak, Veterinarski fakultet, 2021.
  9. prof. dr. sc. Ivana Miletić, Stomatološki fakultet, 2021.
  10. prof. dr. sc. Lada Rumora, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 2021.

 


DODATNE INFORMACIJE

Tatjana Klarić Beneta,
mag. comm. et mag. educ. croat.

e-adresa: senatski.poslovi@remove-this.unizg.hr
telefon: +385 1 4564 242


Top