Rektorova nagrada

Rektorova nagrada

Na temelju čl. 13. Statuta i odredbi čl. 2. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2022./2023.

Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu. Studenti mogu pristupiti ovoj aplikaciji svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom. Ako studenti ne znaju korisničku oznaku ili zaporku, za pomoć se mogu obratiti administratoru matične ustanove.

Rok za prijavu na Natječaj je petak 28. travnja 2023. do 16 sati.

Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade (pročišćeni tekst, 24. veljače 2023.)

Odluka senata o dodjeli novčane nagrade dobitnicima Rektorove nagrade u "a" kategoriji (14. veljače 2023.)

Sažetci nagrađenih radova

Povjerenstvo za Rektorovu nagradu


članice i članovi:

izv. prof. art. Tomislav Buntak, Akademija likovnih umjetnosti
izv. prof. dr. sc. Dominik Cinčić, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Marko Delimar, Fakultet elektrotehnike i računarstva
doc. dr. sc. Ivan Dodlek, Katolički bogoslovni fakultet
izv. prof. dr. sc. Jelena Dumančić, Stomatološki fakultet
izv. prof. dr. sc. Ivo Džinić, Fakultet hrvatskih studija
prof. dr. sc. Damir Knjaz, Kineziološki fakultet
red. prof. art. Ljerka Očić, Muzička akademija
prof. dr. sc. Ivica Smojver, Fakultet strojarstva i brodogradnje
prof dr. sc. Božidar Šantek, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
prof. dr. sc. Sandra Voća, Agronomski fakultet

Valjano prijavljeni radovi

Popis valjano prijavljenih radova na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2021./2022.
Sažetci i obrazloženja mentora

Popis valjano prijavljenih radova na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2020./2021.
Sažetci i obrazloženja mentora

Popis valjano prijavljenih radova na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2019./2020.
Sažetci i obrazloženja mentora

Popis valjano prijavljenih radova na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019.
Sažetci i obrazloženja mentora

Popis valjano prijavljenih radova na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./2018.
Sažetci i obrazloženja mentora

Popis valjano prijavljenih radova na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2016./2017.
Sažetci i obrazloženja mentora

Popis valjano prijavljenih radova na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2015./2016.
Sažetci i obrazloženja mentora

Popis valjano prijavljenih radova na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2014./2015.
Sažetci i obrazloženja mentora

Popis valjano prijavljenih radova na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2013./2014.
Sažetci i obrazloženja mentora

Popis valjano prijavljenih radova na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku  godinu 2012./2013.
Sažetci i obrazloženja mentora
 
Popis valjano prijavljenih radova na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2011./2012.
Sažetci i obrazloženja mentora
 
Popis valjano prijavljenih radova na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2010./2011.
Sažetci i obrazloženja mentora
 
Popis valjano prijavljenih radova na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2009./2010.
Sažetci i obrazloženja mentora

Dodatne informacije

Arijana Mihalić, dipl. ing.
Središnji ured za znanost i tehnologiju
e-mail: amihalic@remove-this.unizg.hr
telefon: +385 1 4564 245
mobitel: +385 99 4564 245


Top