Rektorova nagrada

Rektorova nagrada

Povjerenstvo za Rektorovu nagradu pregledalo je studentske radove koje su predložile sastavnice Sveučilišta u Zagrebu. Na temelju prijedloga Povjerenstva, rektor je nagradio ukupno 176 radova u šest kategorija: 109 radova u a) kategoriji, 18 u b), 1 u c), 8 u d), 5 u e) i 35 radova u f) kategoriji.

POPIS DOBITNIKA REKTOROVE NAGRADE ZA AK. GOD. 2021./2022.

GALERIJA PLAKATA NAGRAĐENIH RADOVA

 

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2021./2022.

Na temelju čl. 13 Statuta i odredbi čl. 2 Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2021./2022.

Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu. Studenti mogu pristupiti ovoj aplikaciji svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom. Ako studenti ne znaju korisničku oznaku ili zaporku, za pomoć se mogu obratiti administratoru matične ustanove.

Rok za prijavu na Natječaj je četvrtak 30. lipnja 2022. do 16 sati.

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akad. god. 2021./2022.

Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade (pročišćeni tekst, 28. veljače 2020.).


Rektorova nagrada kojom se nagrađuju najbolji studentski radovi znanstvenoga sadržaja odnosno umjetnička ostvarenja ustanovljuje se radi poticanja znanstvenoistraživačkoga i umjetničkoga rada te promicanja studentskoga stvaralaštva. Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Sažetci nagrađenih radova

Povjerenstvo za Rektorovu nagradu

koordinator:
prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu

članovi:

izv. prof. art. Tomislav Buntak, Akademija likovnih umjetnosti
izv. prof. dr. sc. Dominik Cinčić, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Marko Delimar, Fakultet elektrotehnike i računarstva
doc. dr. sc. Ivan Dodlek, Katolički bogoslovni fakultet
izv. prof. dr. sc. Jelena Dumančić, Stomatološki fakultet
izv. prof. dr. sc. Ivo Džinić, Fakultet hrvatskih studija
prof. dr. sc. Damir Knjaz, Kineziološki fakultet
red. prof. art. Ljerka Očić, Muzička akademija
prof. dr. sc. Ivica Smojver, Fakultet strojarstva i brodogradnje
prof dr. sc. Božidar Šantek, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
prof. dr. sc. Sandra Voća, Agronomski fakultet

Valjano prijavljeni radovi

Popis valjano prijavljenih radova na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2021./2022.
Sažetci i obrazloženja mentora

Popis valjano prijavljenih radova na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2020./2021.
Sažetci i obrazloženja mentora

Popis valjano prijavljenih radova na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2019./2020.
Sažetci i obrazloženja mentora

Popis valjano prijavljenih radova na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019.
Sažetci i obrazloženja mentora

Popis valjano prijavljenih radova na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./2018.
Sažetci i obrazloženja mentora

Popis valjano prijavljenih radova na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2016./2017.
Sažetci i obrazloženja mentora

Popis valjano prijavljenih radova na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2015./2016.
Sažetci i obrazloženja mentora

Popis valjano prijavljenih radova na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2014./2015.
Sažetci i obrazloženja mentora

Popis valjano prijavljenih radova na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2013./2014.
Sažetci i obrazloženja mentora

Popis valjano prijavljenih radova na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku  godinu 2012./2013.
Sažetci i obrazloženja mentora
 
Popis valjano prijavljenih radova na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2011./2012.
Sažetci i obrazloženja mentora
 
Popis valjano prijavljenih radova na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2010./2011.
Sažetci i obrazloženja mentora
 
Popis valjano prijavljenih radova na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2009./2010.
Sažetci i obrazloženja mentora

Dodatne informacije

Arijana Mihalić, dipl. ing.
Središnji ured za znanost i tehnologiju
e-mail: amihalic@remove-this.unizg.hr
telefon: +385 1 4564 245
mobitel: +385 99 4564 245


Top