Razmjena sveučilišnih djelatnika

Međunarodna razmjena sveučilišnih djelatnika

 

Mobilnost sveučilišnih djelatnika vrlo je važan vid internacionalizacije Sveučilišta u Zagrebu te obuhvaća različite vidove međunarodnih aktivnosti. 

Nastavno osoblje Nenastavno osoblje                          

Mobilnost unutar EU-a:
• Erasmus+ KA131
• Natječaj za akademsku mobilnost         

Mobilnost izvan EU-a:
• Erasmus+ KA107 / KA171
• Natječaj za akademsku mobilnost

Mobilnost unutar EU-a:
• Erasmus+ KA131

Mobilnost izvan EU-a:
• Erasmus+ KA107 / KA171

 

Erasmus+ - KA 1 - Učenje kroz mobilnost (Learning Mobility) - mobilnost pojedinaca u svrhu učenja i usavršavanja

• Erasmus+ programa Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i šport za razdoblje 2014. – 2020.
• više informacija ovdje

   A) mobilnosti unutar programskih zemalja (KA131)
• odredišta: tzv. programske zemlje tj. države članice EU-a, Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska
• moguće razdoblje mobilnosti: od približno 1. srpnja tekuće godine do 30. rujna sljedeće kalendarske godine
• moguće aktivnosti:
1) održavanje nastave – nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu
2) stručno usavršavanje osoblja u poduzećima i na visokim učilištima – job shadowing ili (Erasmus) Staff Week za nastavno i nenastavno osoblje
• postupak prijave: kandidati podnose svoje prijave izravno Sveučilištu u Zagrebu
• objava natječaja: jednom godišnje (kasno proljeće), mogući produžetci natječaja tijekom godine
• više informacija ovdje

   B) mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja (KA107)
• odredišta: tzv. partnerske zemlje – ciljane institucije s kojima Sveučilište u Zagrebu ima bilateralni Erasmus+ međuinstitucijski ugovor o suradnji; popis partnera možete pronaći ovdje.
• moguće razdoblje mobilnosti: razdoblje od 20 mjeseci, počevši od 15. studenoga tekuće godine
• trajanje individualne mobilnosti: minimalno 5 dana, najviše 2 mjeseca
• objava natječaja: nekoliko puta godišnje


Natječaj za akademsku mobilnost

• dodjeljuje se lump sum prema zemljopisnim područjima
• objava natječaja: dva puta godišnje (proljeće, jesen)
• postupak prijave: putem matičnih sastavnica
• više informacija ovdje

 

 Podsjetnik: plan raspisivanja natječaja kroz godinu

Erasmus+ (KA1) Natječaj za akademsku mobilnost

Erasmus+ KA131
• jednom godišnje (u proljeće, cca travanj/svibanj)

Erasmus+ KA107
• krajem svake kalendarske godine (za neiskorištene budžete za pojedine zemlje raspisuju se tijekom godine)

• u proljeće: prijave za mobilnosti od 1. srpnja do 31. prosinca tekuće kalendarske godine

• jesen (cca listopad):  prijave za mobilnost od 1. siječnja do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine
Top