Erasmus

Erasmus

Erasmus je potprogram EU Programa za cjeloživotno učenje osmišljen za jačanje europskog prostora visokog obrazovanja kao i jačanje uloge visokog obrazovanja i stručnog usavršavanja u procesu inovacija. U okviru programa Erasmus moguće je sudjelovati u individualnoj mobilnosti te u europskim obrazovnim projektima.

Erasmus program završava s akademskom godinom 2013./14.

OPĆI UVJETI

Vrste mobilnosti za nastavno/nenastavno osoblje:

1. održavanje nastave – nastavno osoblje, 1 dan do 6 tjedana (najmanje 5 sati nastave)
2. stručno usavršavanje – nastavno i nenastavno osoblje, 5 dana do 6 tjedana

Period u kojem se može ostvariti mobilnost je 1.lipnja - 30. rujna.

GDJE JE MOGUĆE OSTVARITI MOBILNOST

Mobilnost osoblja na partnerskim ustanovama ostvaruje se isključivo na temelju međuinstitucijskih sporazuma koji se sklapaju između Sveučilišta u Zagrebu i inozemnih ustanova kojima je odobrena Erasmus sveučilišna povelja. Kada je predviđeno stručno usavršavanje na ustanovi koja nema status visokog učilišta, nije potrebno sklopiti međuinstitucijski sporazum. Odnos između člana osoblja i dotične ustanove određen je individualnim planom rada.

Mobilnost je moguća isključivo u države koje sudjeluju u Programu za cjeloživotno učenje (države članice Europske unije, EFTA države, Turska).

FINANCIJSKA POTPORA

Financijska potpora uključuje dnevnice i stvarne putne troškove u iznosu do 500 eura. Detalji o financijskoj potpori u pravilu su objavljeni uz natječaj.

OSOBLJE S INVALIDITETOM

Osoblje s invaliditetom ima pravo na uvećan iznos financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije mobilnosti.

POSTUPAK PRIJAVE

Kandidati za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja odabiru se putem natječaja koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu. Natječaj se u pravilu raspisuje jednom godišnje u svibnju/lipnju.

ODABIR KANDIDATA

Odabir kandidata vrši Odbor za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Nastavno i nenastavno osoblje koje se prijavi na natječaj i prođe administrativnu provjeru, ali ne uđe u krug stipendiranog osoblja može na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. zero-grant staff).

UPUTE I OBRASCI

Akademska godina 2013./14.

 

 Dodatne informacije

Uredovno vrijeme: pon, sri, pet 9:30 - 11:00
ut, čet 13:30 - 15:00
Lokacija: Zvonimirova 8, soba 4
e-mail: staff@unizg.hr


Top