Erasmus plus

Erasmus+

OPĆE INFORMACIJE

Erasmus + je novi program za obrazovanje, usavršavanje i mlade koji zamijenjuje sedam (7) postojećih programa (Program za cjeloživotno učenje [Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig], Mladi na djelu, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i Program suradnje sa industrijaliziranim zemljama).

Više o Erasmus+ programu je dostupno ovdje

OPĆI UVJETI

Vrste mobilnosti za nastavno/nenastavno osoblje:

1. podučavanje – nastavno osoblje, 2 dan do 6 tjedana (najmanje 8 sati nastave)
2. osposobljavanje – nastavno i nenastavno osoblje, 2 dana do 6 tjedana
3. podučavanje - predavači iz tvrtki izvan Republike Hrvatske, 2 dan do 6 tjedana (najmanje 8 sati nastave)

Period u kojem se može ostvariti mobilnost je 1. lipnja - 30. .rujna. sljedeće godine (ako drugačije nije određeno natječajem).                                     

GDJE JE MOGUĆE OSTVARITI MOBILNOST

Mobilnost odlaznog osoblja u svrhu podučavanja na partnerskim ustanovama ostvaruje se isključivo na temelju međuinstitucijskih sporazuma koji se sklapaju između Sveučilišta u Zagrebu (sastavnica) i inozemnih ustanova kojima je odobrena Erasmus sveučilišna povelja. Za osposobljavanje nije potrebno prethodno sklopiti međuinstitucijski sporazum. Odnos između člana osoblja i dotične ustanove određen je individualnim planom rada.

Mobilnost je moguća isključivo u države koje sudjeluju u Programu za cjeloživotno učenje (države članice Europske unije, EFTA države (bez Švicarske), Turska i Makedonija).

FINANCIJSKA POTPORA

Financijska potpora uključuje potporu za životne troškove i potporu za putne troškove. Detalji o financijskoj potpori objavljeni su uz natječaj.

OSOBLJE S INVALIDITETOM

Osoblje s invaliditetom ima pravo na uvećan iznos financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije mobilnosti.

POSTUPAK PRIJAVE

Kandidati za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja odabiru se putem natječaja koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu. Natječaj se u pravilu raspisuje jednom godišnje u svibnju/lipnju.

ODABIR KANDIDATA

Odabir kandidata vrši Povjerenstvo za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu. Nastavno i nenastavno osoblje koje se prijavi na natječaj i prođe administrativnu provjeru, ali ne uđe u krug stipendiranog osoblja može na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. zero-grant staff).

UPUTE I OBRASCI

OvdjeTop