Erasmus+ 2022./23. (KA131)

Erasmus+ programske zemlje (KA131) - upute i obrasci za ak. god. 2022./2023.

 

VAŽNO! Zbog sporadičnih tehničkih problema u e-mail korespondenciji, molimo korisnike (posebno s e-mail adresama gmail.com domene) da provjeravaju spam/junk pretince svojeg e-maila. 

17.10.2022. VAŽNA OBAVIJEST za mobilnosti u tijeku:
S obzirom da Sveučilište još nema pristup projektu u alatu Europske komisije u kojem se bilježe Erasmus+ mobilnosti, svaki kandidat će naknadno na email adresu dobiti automatsku pozivnicu za ispunjavanje završnog izvješća za realiziranu mobilnost. Obrada predmeta, zatvaranje mobilnosti i isplata financijske potpore će se uvažiti bez ispunjenog upitnika, a svaki kandidat je obvezan, po primitku automatske pozivnice, upitnik ispuniti i o tome pisanim putem obavijestiti Središnji ured za međunarodnu suradnju te poslati pdf dokument ispunjenog upitnika.

 

Dokumentacija za pripremu i završetak Erasmus+ mobilnosti (projekt broj: 2022-1-HR01-KA131-HED-000060894):Top