Erasmus+

Erasmus+ studijski boravak (SMS)

OPĆI UVJETI

Trajanje razmjene: minimalno 3 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci.

Studenti za vrijeme trajanja međunarodne razmjene ostaju upisani na svoj matični fakultet/akademiju. Studenti koji se nalaze u kategoriji onih koji imaju obavezu participacije u troškovima studija, za vrijeme trajanja razmjene dužni su nastaviti plaćati participaciju.

Erasmus+ studentima se omogućuje mobilnost u ukupnom trajanju od 12 mjeseci za svaku razinu studija (preddiplomski, diplomski, poslijediplomski). Mobilnost je tijekom studija  moguće ostvariti više puta - važno je poštivati uvjet od najviše 12 mjeseci po svakoj razini studija - u zbroj mjeseci ulazi i mobilnost studijskog boravka (SMS) i stručne prakse (SMP) npr. na istoj razini studija 6 mj. SMS + 6 mj. SMP =12 mjeseci. Studenti integriranih preddiplomskih i diplomskih studija mogu ostvariti mobilnost u ukupnom trajanju do 24 mjeseca za tu razinu studija. Erasmus mobilnost u okviru LLP programa računa se u zbroj 12 mjeseci po razini studija (2009./10.-2013./14.) Ako je student već dosegao granicu za jednu razinu studija, moći će se prijaviti za novu mobilnost studijskog boravka ili stručne prakse na drugoj razini studija. Ograničenje ukupnog trajanja mobilnosti se primjenjuje i na studente koji ostvaruju mobilnost u statusu zero-grant studenta.

Erasmus+ studenti oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnom visokom učilištu.

NA KOJA SE SVEUČILIŠTA MOŽE OTIĆI

Razmjena studenata u svrhu studijskog boravka ostvaruje se isključivo na temelju međuinstitucijskih sporazuma koji se sklapaju između fakulteta/akademija i inozemnih ustanova.

Studenti svoj studijski boravak mogu ostvariti isključivo na onim inozemnim visokim učilištima sa kojima njihov matični fakultet ili akademija ima potpisan sporazum i to isključivo za dogovoreno područje i razinu studija. Odlazak na mjesto koje je dogovorio drugi fakultet ili akademija nije moguć.

Popis inozemnih sveučilišta s kojima su fakulteti/akademije sklopile sporazume objavljuje se uz natječaj.

PRIZNAVANJE KOLEGIJA

Svaki student prije odlaska na studijski boravak treba sklopiti Ugovor o učenju (Learning Agreement), kojeg potpisuju student, matični fakultet/akademija i ustanova u inozemstvu.

Matični fakultet/akademija dužna je priznati uspjeh za uspješno završenu aktivnost tijekom razdoblja studentske razmjene, sukladno dokumentu Learning Agreement. Priznavanje se vrši na razini fakulteta/akademije.

Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti, prestao važiti 20. travnja 2017.
Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti, stupio na snagu 20. travnja 2017.

FINANCIJSKA POTPORA

Studenti za studijski boravak u okviru Erasmus programa mogu dobiti financijsku potporu. Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus+ sredstava je dodatak za troškove studiranja koje bi student imao i na matičnom sveučilištu, te stoga pokriva samo dio troškova života.

Mjesečna financijska potpora iz Erasmus+ sredstava za ak. god. 2017./18. za programske zemlje raspodijeljena je u tri kategorije, ovisno o zemlji u koju student odlazi:

  1. za studente koji odlaze u Bugarsku, Estoniju, Latviju, Litvu, Mađarsku, Maltu, Poljsku, Rumunjsku, Slovačku ili Makedoniju mjesečni iznos potpore iznosi 360 €,
  2. za studente koji odlaze u Belgiju, Češku, Njemačku, Grčku, Španjolsku, Cipar, Luksemburg, Nizozemsku, Portugal, Sloveniju, Island ili Turska mjesečni iznos potpore iznosi 410 €,
  3. za studente koji odlaze u Dansku, Irsku, Francusku, Italiju, Austriju, Finsku, Švedsku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Lihtenštajn ili Norvešku mjesečni iznos potpore iznosi 460 €.

Financijska sredstva za provedbu programa Erasmus+ osigurava Agencija za mobilnost i programe Europske unije, odnosno Europska komisija.

Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu u okviru programa Erasmus+ ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti paralelno financiran iz nekog od programa financiranja Europske zajednice.

Studenti se mogu odlučiti otići na Erasmus+ razmjenu o svom trošku odnosno bez financijske potpore (tzv. zero-grant). Zero-grant studenti imaju sva ista prava i obveze kao i oni studenti kojima je odobrena financijska potpora.

Napomena: Erasmus+ financijska potpora je neoporeziva za studenta kao krajnjeg korisnika, ali uplatu koju student prima preko svog OIB broja na žiro-račun tretira se kao primitak/prihod studenta (bez obzira je li oporeziv ili ne) – ova napomena je informativne naravi i nije službeno tumačenje poreznih propisa.
Za vezana financijska pitanja koja se odnose na osobni odbitak (poreznu olakšicu) za uzdržavanje članova uže obitelji i djece, student ili roditelj može samostalno konzultirati Pravilnik o porezu na dohodak dostupan na web stranicama Porezne Uprave (pitanja ili nejasnoće vezane uz tumačenje poreznih propisa na snazi mogu se postaviti isključivo Ministarstvu financija RH - Poreznoj upravi, kao jedinom tijelu ovlaštenom za davanje službenog tumačenja po pitanju poreza i oporezivanja).

JEZIČNA PRIPREMA

Europska komisija je za 2015. godinu predstavila novu regulativu vezanu za Erasmus+ program. Jedna od novih direktiva je da svi studenti moraju ispuniti test jezične procjene kada je njihov jezik studija/radni jezik: engleski, francuski, njemački, španjolski, talijanski, nizozemski, češki, danski, grčki, poljski, portugalski, švedski te NOVO! bugarski, mađarski, rumunjski, slovački i finski (novi jezici primjenjivi za ak. god. 2017./18.).
Test je online i polaže se preko online platforme Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS). Moguća je jezična procjena i jezični tečaj. Više informacija i upute za studente dostupne su na ovoj poveznici.

STUDENTI S INVALIDITETOM

Studenti s invaliditetom imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije mobilnosti.

STUDENTI SLABIJEG SOCIOEKONOMSKOG STATUSA

Studentima slabijeg socioekonomskog statusa smatraju se studenti čiji redoviti mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze određeni postotak proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom (za 2017./18. 65% proračunske osnovice), studenti azilanti i studenti stranci pod supsidijarnom zaštitom. Studenti slabijeg socioekonomskog statusa odabrani za studijski boravak imaju pravo na dodatnu financijsku potporu u iznosu od 200 € mjesečno.

POSTUPAK PRIJAVE

Studenti se za razmjenu prijavljuju na natječaj koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu. Natječaj se u pravilu raspisuje jednom godišnje u siječnju/veljači za sljedeću akademsku godinu.

Prije prijave na natječaj, svi studenti zainteresirani za razmjenu, dužni su proučiti i u dogovoru sa ECTS koordinatorom na fakultetu/akademiji usporediti studijske programe matičnog i inozemnog sveučilišta, te se savjetovati o kolegijima koje bi mogli slušati i polagati u inozemstvu. Potrebno je obratiti pažnju, te se informirati na kojem se jeziku izvodi nastava na stranom sveučilištu.

Natječaji za studentsku razmjenu

ODABIR KANDIDATA

Postupak odabira kandidata vrše povjerenstva na fakultetskoj razini, a osnovni kriteriji za odabir studenata su: pismo motivacije, akademski uspjeh, poznavanje engleskog, odnosno stranog jezika na kojem se održava nastava na stranom sveučilištu.


 

Kontakt

Primanje studenata: pon, pet 9:30 - 11:00
ut, čet 13:30 - 15:00
Lokacija: Zvonimirova 8, soba 6
Studenti s prezimenom A-Mar: erasmus-student-sms@unizg.hr
Studenti s prezimenom Mas-Ž: erasmus-outgoing@unizg.hr


Top