Erasmus+

Erasmus+ stručna praksa (SMP)

NAJAVE I OBAVIJESTI:

 

Važna obavijest! Preventivna privremena mjera u svrhu suzbijanja širenja zaraze COVID-19 KORONA virusom

Zbog izvanredne situacije vezane uz pandemiju COVID-19 i zaštite svih studenata i osoblja, središnji Ured za međunarodnu suradnju Rektorata Sveučilišta u Zagrebu donosi privremenu mjeru:

OBUSTAVLJAJU SE INDIVIDUALNE KONZULTACIJE I SAVJETOVANJA za SVE:

 • domaće i strane studente, nastavnike, administrativno-tehničko osoblje i građane (bez obzira dolazite li iz kritičnih područja zaraze ili ne).

MOLIMO DA NE DOLAZITE FIZIČKI u središnji Ured za međunarodnu suradnju Rektorata (Ulica kralja Zvonimira 8).

Dokumentacija će se obrađivati putem POŠTE ili E-MAILA, a savjetovanje i komunikacija također E-MAILOM ili TELEFONOM. Ured za sve druge poslove i aktivnosti nastavlja s redovnim radom.

Ovo je privremena mjera do daljnjeg - početka travnja 2020. ili duže, ovisno o situaciji (odluka od 12.3.2020.). U slučaju novih informacija ili promjena, obavijestit ćemo vas na vrijeme.

ČESTA PITANJA ERASMUS+ PRAKSE - prosinac 2021.

 Informacije o praksama u području digitalnih vještina ("Digital Opportunity Traineeships")

Poveznice za prošle natječaje su ovdje; Rezultati prethodnih natječaja ovdje.


VAŽNO UPOZORENJE - ERASMUS+ PRAKSA U FRANCUSKOJ ZA NEDAVNO DIPLOMIRANE:
Zbog specifičnih zakonskih odredbi u Francuskoj je moguće odraditi Erasmus+ stručnu praksu jedino ako se osoba nalazi u studentskom statusu. Prakse za nedavno diplomirane ("recent graduates") u Francuskoj nisu moguće.

 

OPĆI UVJETI

Trajanje razmjene: minimalno 2 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci.

Studenti za vrijeme trajanja stručne prakse ostaju upisani na svoj matični fakultet/akademiju. Studenti koji se nalaze u kategoriji onih koji imaju obavezu participacije u troškovima studija, za vrijeme trajanja razmjene dužni su nastaviti plaćati participaciju.
Iznimka: studenti završnih godina, nakon odabira natječajem mogu diplomirati i otići na stručnu praksu, pod uvjetom da praksa bude završena u okviru jedne (1) godine od završetka studija (odnosno najkasnije do završetka programske akademske godine). Svi kandidati, pa tako i ova kategorija studenata, trebaju biti studenti Sveučilišta u Zagrebu u trenutku prijave na natječaj, selekcijskog procesa i odabira kandidata.

Erasmus+ studentima se omogućuje mobilnost u ukupnom trajanju od 12 mjeseci za svaku razinu studija (preddiplomski, diplomski, poslijediplomski). Mobilnost je tijekom studija  moguće ostvariti više puta - važno je poštivati uvjet od najviše 12 mjeseci po svakoj razini studija - u zbroj mjeseci ulazi i mobilnost studijskog boravka (SMS) i stručne prakse (SMP) npr. na istoj razini studija 6 mj. SMS + 6 mj. SMP . Studenti integriranih preddiplomskih i diplomskih studija mogu ostvariti mobilnost u ukupnom trajanju do 24 mjeseca za tu razinu studija. Erasmus mobilnost u okviru LLP programa i u okviru programa Erasmus Mundus računa se u zbroj 12 mjeseci po razini studija (2009./10.-2016./17.).
Ako je student već dosegao granicu za jednu razinu studija, može se prijaviti za novu mobilnost studijskog boravka ili stručne prakse na drugoj razini studija. Ograničenje ukupnog trajanja mobilnosti se primjenjuje i na studente koji ostvaruju mobilnost u statusu zero-grant studenta.

GDJE JE MOGUĆE OBAVLJATI ERASMUS+ STRUČNU PRAKSU?

Erasmus+ stručnu praksu studenti mogu obavljati u privatnim ili javnim poduzećima, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe i aktivni su na tržištu rada ili na području obrazovanja i mladih, te na visokim učilištima koja imaju dodijeljenu Erasmus povelju za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education). Prihvatna institucija se mora nalaziti u jednoj od programskih zemalja, a to su države članice EU, te Island, Norveška i Lihtenštajn.

Primjeri mogućih prihvatnih institucija:

 • javna ili privatna mala, srednja ili velika poduzeća/tvrtke;
 • javna tijela na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini;
 • društveni partneri, poput gospodarskih komora, zanatskih udruženja i sindikata
 • istraživački/znanstveni instituti
 • zaklade
 • škole/instituti/obrazovni centri (na bilo kojoj razini, od predškolske do srednjoškolske, uključujući i strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih)
 • neprofitne udruge, nevladine organizacije
 • institucije koje pružaju usluge savjetovanja u području razvoja karijere, profesionalnog savjetovanja te informacijske usluge

Erasmus+ stručnu praksu nije moguće obavljati u ustanovama EU te ostalim tijelima Europske unije uključujući i specijalizirane agencije (popis dostupan na ec.europa.eu/institutions/index_en.htm), kao niti ustanovama koje upravljaju programima Europske unije, poput nacionalnih agencija.

PRIZNAVANJE STRUČNE PRAKSE

Matični fakultet/akademija dužna je priznati uspjeh za uspješno završenu aktivnost tijekom razdoblja stručne prakse, sukladno dokumentu Ugovor o provedbi stručne prakse (Learning Agreement for Traineeships) koji prije početka stručne prakse potpisuju student, matični fakultet/akademija i prihvatna ustanova na kojoj će student boraviti za vrijeme stručne prakse. Priznavanje se može vršiti pomoću ECTS bodovnog sustava ili, ako stručna praksa nije dio nastavnog plana i programa studenta, matični fakultet/akademija studentsku praksu treba evidentirati u Dopunskoj ispravi o studiju ili u prijepisu ocjena sukladno dokumentu Learning Agreement for Traineeships.

Nije poznato kako će se vršiti priznavanje osobama koje su završile svoj studij tijekom trajanja stručne prakse.

FINANCIJSKA POTPORA

Studenti za stručnu praksu u okviru Erasmus+ programa mogu dobiti financijsku potporu. Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus+ sredstava je dodatak za troškove koje bi student imao i na matičnom sveučilištu/matičnoj zemlji, te stoga pokriva samo dio troškova života.

Mjesečna financijska potpora za stručnu praksu iz Erasmus+ sredstava za ak. god. 2018./19. raspodijeljena je u tri kategorije, ovisno o zemlji u koju student odlazi:

 1. za studente koji odlaze u Bugarsku, Češku, Estoniju, Latviju, Litvu, Mađarsku, Makedoniju, Poljsku, Rumunjsku, Slovačku, Sloveniju ili Tursku, mjesečni iznos potpore iznosit će 500 €,
 2. za studente koji odlaze u Austriju, Belgiju, Cipar, Francusku, Grčku, Italiju, Maltu, Njemačku, Španjolsku, Nizozemsku ili Portugal, mjesečni iznos potpore iznosit će 550 €,
 3. za studente koji odlaze u Dansku, Finsku, Irsku, Island, Lihtenštajn, Luksemburg, Norvešku, Švedsku ili Ujedinjeno Kraljevstvo, mjesečni iznos potpore iznosit će 600 €.

Financijska sredstva za provedbu programa Erasmus+ osigurava Agencija za mobilnost i programe Europske unije, odnosno Europska komisija.

Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu u okviru programa Erasmus+ ukoliko je njihov boravak u inozemstvu paralelno financiran iz nekog od programa financiranja Europske zajednice.

Studenti mogu odlučiti otići na Erasmus+ razmjenu o svom trošku odnosno bez financijske potpore (tzv. zero-grant). Zero-grant studenti imaju sva ista prava i obveze kao i oni studenti kojima je odobrena financijska potpora.

2018. napomena: Erasmus+ financijska potpora je neoporeziva za studenta kao krajnjeg korisnika, ali uplatu koju student prima preko svog OIB broja na žiro-račun tretira se kao primitak/prihod studenta (bez obzira je li oporeziv ili ne) – ova napomena je informativne naravi i nije službeno tumačenje poreznih propisa.
Za vezana financijska pitanja koja se odnose na osobni odbitak (poreznu olakšicu) za uzdržavanje članova uže obitelji i djece, student ili roditelj može samostalno konzultirati Pravilnik o porezu na dohodak dostupan na web stranicama Porezne uprave. Primjerice, studenti koji zarade više od XY tisuća kuna godišnje ili im godišnji iznos stipendije premašuje taj iznos prestaju biti olakšica svojim roditeljima (visina iznosa ovisi o državnim propisima - student mora provjeriti visinu iznosa za relevantnu godinu). Pitanja ili nejasnoće vezane uz tumačenje poreznih propisa na snazi mogu se postaviti isključivo Ministarstvu financija RH - Poreznoj upravi, kao jedinom tijelu ovlaštenom za davanje službenog tumačenja po pitanju poreza i oporezivanja.

2019. godina: od 01.01.2019. stupa na snagu novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, prema kojem stipendija ne utječe na poreznu olakšicu roditelja. Detaljne informacije pročitati na stranicama Porezne uprave. Nove odredbe vrijede samo za stipendije isplaćene nakon od 01.01.2019. godine.

JEZIČNA PRIPREMA

Europska komisija je za 2015. godinu predstavila novu regulativu vezanu za Erasmus+ program. Jedna od direktiva je da svi studenti moraju ispuniti test jezične procjene kada je njihov jezik studija/radni jezik: engleski, francuski, njemački, španjolski, talijanski, nizozemski, češki, danski, grčki, poljski, portugalski, švedski, bugarski, mađarski, rumunjski, slovački, finski te NOVO! slovenski, estonski, latvijski, litavski, irski gaelski te malteški, izuzev izvornih govornika (novi jezici primjenjivi za ak. god. 2018./19.).
Test je online i polaže se preko online platforme Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS). Moguća je jezična procjena i jezični tečaj. Više informacija i upute za studente dostupne su na ovoj poveznici

STUDENTI S POSEBNIM POTREBAMA (s invaliditetom ili drugim specifičnim potrebama) 

Erasmus+ posvećuje posebnu pozornost usmjeravanju, prihvaćanju, fizičkoj pristupačnosti, pedagoškoj i tehničkoj podršci te posebno financiranju dodatnih troškova studenata čije su fizičke, mentalne ili zdravstvene okolnosti takve da njihovo sudjelovanje u programu ne bi bilo moguće bez dodatne financijske potpore.  Studenti s posebnim potrebama imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije mobilnosti.

Kako biste se prijavili za Erasmus+ dodatnu financijsku potporu za posebne potrebe, u pripremnoj fazi vaše Erasmus+ mobilnosti trebate navesti vaše potrebe i predvidjeti dodatne troškove povezane s vašim specifičnim fizičkim, mentalnim ili zdravstvenim okolnostima. Ovisno o individualnim potrebama, stavke koje su formalno prihvatljive za dodatnu financijsku potporu tijekom Erasmus+ mobilnosti uključuju, između ostalog npr. prilagođeni smještaj (razlika troškova u odnosu na regularan smještaj), pomoć pri putovanju, medicinska skrb, dodatna oprema, prilagođeni nastavni materijal, osobu u pratnji itd. Korisno za pročitati: informativni vodič za studente s posebnim potrebama na stručnoj praksi Trinity College Guide Dublin. Informacije o pristupačnosti visokih učilišta i njihovih usluga studentima s posebnim potrebama ExchangeAbility.

STUDENTI SLABIJEG SOCIOEKONOMSKOG STATUSA 

Primjenjivo od ak.godine 2016./17. i za aktivnost stručne prakse. Studentima slabijeg socioekonomskog statusa smatraju se studenti čiji redoviti mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze određeni postotak proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom (za 2016./17. 65% proračunske osnovice), studenti azilanti i studenti stranci pod supsidijarnom zaštitom. Studenti slabijeg socioekonomskog statusa odabrani za stručnu praksu imaju pravo na dodatnu financijsku potporu u iznosu od 100 € mjesečno (manje nego što je to slučaj za studijski boravak, jer studenti odabrani za stručnu praksu već ostvaruju dodatak od 100 € u osnovnom iznosu stipendije u odnosu na studijski boravak).

POSTUPAK PRIJAVE

Kandidati za stručnu praksu prijavljuju se na natječaj koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu. Natječaj se u pravilu raspisuje dva puta godišnje: 1. krug u svibnju/lipnju, za sljedeću akademsku godinu (za planirani polazak na mobilnost od kasnog ljeta/jeseni iste kalendarske godine), i 2. krug u studenom (za planirani polazak na mobilnost od najranije zime sljedeće kalendarske godine).

Prije prijave na natječaj studenti sami ili u dogovoru s ECTS-koordinatorom/mentorom na fakultetu/akademiji pronalaze ustanovu/tvrtku na kojoj će obavljati stručnu praksu. Stručna praksa treba biti povezana sa studijem na matičnom fakultetu/akademiji.

Natječaji za studentsku razmjenu

ODABIR KANDIDATA

Osnovni kriterij za odabir studenta su pismo motivacije, planirane aktivnosti studenta, očekivani rezultati, te usklađenost planirane prakse sa studijskim programom. ECTS koordinator fakulteta/akademije odobrava prijavu studenta i njegov odabir stručne prakse svojim potpisom.
Osnovni princip dodjele financijske potpore je prema redoslijedu zaprimanja prijava („first come first served"). U slučaju istovremenog zaprimanja više prijava, Odluku o dodjeli financijske potpore donosi Povjerenstvo za odabir studenata u mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu.

UPUTE I OBRASCI ZA STUDENTE

Erasmus+ SMP obrasci.

 

Poveznice za prošle natječaje ovdje; Rezultati prethodnih natječaja ovdje.


Pravila i postupak - povrat dodijeljene/isplaćene financijske potpore/stipendije - 2019

 

Kontakt:

Konzultacije sa studentima:

pon, pet: 9.30-11h

uto, čet: 13.30-15h

      Telefonski pozivi:

pon, pet: 13.30-15.30h

uto, čet: 9.30-11.30h

 SRIJEDOM NEMA KONZULTACIJA NITI TELEFONSKIH POZIVA.

 

Lokacija: Ul. kralja Zvonimira 8, Zagreb, soba 6, prizemlje. 

Email: placement@remove-this.unizg.hrTop