Erasmus+

Erasmus+ stručna praksa (SMP)

Konzultacije za studente:

pon, pet: 9.30-11h

uto, čet: 13.30-15h


OBAVIJEST: 3. krug Natječaja za Erasmus+ stručne prakse u 2016./17. zatvoren je 23.3.2017. Više se nije moguće prijaviti. Tekst Natječaja ovdje. Rezultati se očekuju najkasnije do 14.4.2017.

 

2. krug Natječaja za Erasmus+ stručne prakse u 2016./17. bio je otvoren od  17.10.2016. do 8.11.2016. Tekst natječaja OVDJE.

Zajednički rezultati za 1. i 2. krug Natječaja mogu se pronaći ovdje.

1. krug Natječaja za ak. god. 2016./17. je bio otvoren od 17.6.2016. do 15.9.2016. Tekst Natječaja OVDJE. Najraniji mogući polazak na mobilnost u sklopu 1. kruga Natječaja bio je od 1. rujna 2016., odnosno najmanje mjesec i pol dana od datuma dostave potpune prijavne dokumentacije. Rezultati 1. kruga Natječaja mogu se pronaći ovdje.

VAŽNO UPOZORENJE - ERASMUS+ PRAKSA U FRANCUSKOJ ZA NEDAVNO DIPLOMIRANE:
Zbog specifičnih zakonskih odredbi u Francuskoj je moguće odraditi Erasmus+ stručnu praksu jedino ako se osoba nalazi u studentskom statusu. Prakse za nedavno diplomirane ("recent graduates") u Francuskoj nisu moguće.

Zajednički rezultati sva tri kruga natječaja za Erasmus+ stručnu praksu u ak.god. 2015./16. ovdje.

 

OPĆI UVJETI

Trajanje razmjene: minimalno 2 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci.

Studenti za vrijeme trajanja stručne prakse ostaju upisani na svoj matični fakultet/akademiju. Studenti koji se nalaze u kategoriji onih koji imaju obavezu participacije u troškovima studija, za vrijeme trajanja razmjene dužni su nastaviti plaćati participaciju.
Iznimka: studenti završnih godina nakon odabira natječajem, mogu diplomirati i otići na stručnu praksu, pod uvjetom da praksa bude završena u okviru jedne (1) godine od završetka studija (odnosno najkasnije do završetka programske akademske godine). Svi kandidati, pa tako i ova kategorija studenata, trebaju biti studenti Sveučilišta u Zagrebu u trenutku prijave na natječaj, selekcijskog procesa i odabira kandidata.

Erasmus+ studentima se omogućuje mobilnost u ukupnom trajanju od 12 mjeseci za svaku razinu studija (preddiplomski, diplomski, poslijediplomski). Mobilnost je tijekom studija  moguće ostvariti više puta - važno je poštivati uvjet od najviše 12 mjeseci po svakoj razini studija - u zbroj mjeseci ulazi i mobilnost studijskog boravka (SMS) i stručne prakse (SMP) npr. na istoj razini studija 6 mj. SMS + 6 mj. SMP . Studenti integriranih preddiplomskih i diplomskih studija mogu ostvariti mobilnost u ukupnom trajanju do 24 mjeseca za tu razinu studija. Erasmus mobilnost u okviru LLP programa računa se u zbroj 12 mjeseci po razini studija (2009./10.-2013./14.)
Ako je student već dosegao granicu za jednu razinu studija, može se prijaviti za novu mobilnost studijskog boravka ili stručne prakse na drugoj razini studija. Ograničenje ukupnog trajanja mobilnosti se primjenjuje i na studente koji ostvaruju mobilnost u statusu zero-grant studenta.

GDJE JE MOGUĆE OBAVLJATI ERASMUS+ STRUČNU PRAKSU?

Erasmus+ stručnu praksu studenti mogu obavljati u privatnim ili javnim poduzećima, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe i aktivni su na tržištu rada ili na području obrazovanja i mladih, te na visokim učilištima koja imaju dodijeljenu Erasmus povelju za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education). Prihvatna institucija se mora nalaziti u jednoj od programskih zemalja, a to su države članice EU, te Island, Norveška i Lihtenštajn.

Primjeri mogućih prihvatnih institucija:

 • javna ili privatna mala, srednja ili velika poduzeća/tvrtke;
 • javna tijela na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini;
 • društveni partneri, poput gospodarskih komora, zanatskih udruženja i sindikata
 • istraživački/znanstveni instituti
 • zaklade
 • škole/instituti/obrazovni centri (na bilo kojoj razini, od predškolske do srednjoškolske, uključujući i strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih)
 • neprofitne udruge, nevladine organizacije
 • institucije koje pružaju usluge savjetovanja u području razvoja karijere, profesionalnog savjetovanja te informacijske usluge

Erasmus+ stručnu praksu nije moguće obavljati u ustanovama EU te ostalim tijelima Europske unije uključujući i specijalizirane agencije (popis dostupan na ec.europa.eu/institutions/index_en.htm), kao niti ustanovama koje upravljaju programima Europske unije, poput nacionalnih agencija.

PRIZNAVANJE STRUČNE PRAKSE

Matični fakultet/akademija dužna je priznati uspjeh za uspješno završenu aktivnost tijekom razdoblja stručne prakse, sukladno dokumentu Ugovor o provedbi stručne prakse (Learning Agreement for Traineeships) koji prije početka stručne prakse potpisuju student, matični fakultet/akademija i prihvatna ustanova na kojoj će student boraviti za vrijeme stručne prakse. Priznavanje se može vršiti pomoću ECTS bodovnog sustava ili, ako stručna praksa nije dio nastavnog plana i programa studenta, matični fakultet/akademija studentsku praksu treba evidentirati u Dopunskoj ispravi o studiju ili u prijepisu ocjena sukladno dokumentu Learning Agreement for Traineeships.

Nije poznato kako će se vršiti priznavanje osobama koje su završile svoj studij tijekom trajanja stručne prakse.

FINANCIJSKA POTPORA

Studenti za stručnu praksu u okviru Erasmus+ programa mogu dobiti financijsku potporu. Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus+ sredstava je dodatak za troškove koje bi student imao i na matičnom sveučilištu/matičnoj zemlji, te stoga pokriva samo dio troškova života.

Mjesečna financijska potpora iz Erasmus+ sredstava za ak. god. 2014./15., 2015./16. i 2016./17. raspodijeljena je u tri kategorije, ovisno o zemlji u koju student odlazi:

 1. za studente koji odlaze u Bugarsku, Estoniju, Latviju, Litvu, Mađarsku, Maltu, Poljsku, Rumunjsku ili Slovačku mjesečni iznos potpore iznosi 360 €,
 2. za studente koji odlaze u Belgiju, Češku, Njemačku, Grčku, Španjolsku, Cipar, Luksemburg, Nizozemsku, Portugal, Sloveniju, Island ili Turska mjesečni iznos potpore iznosi 410 €,
 3. za studente koji odlaze u Dansku, Irsku, Francusku, Italiju, Austriju, Finsku, Švedsku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Lihtenštajn ili Norvešku mjesečni iznos potpore iznosi 460 €.

Studenti koji u okviru Erasmus+ programa odlaze na stručnu praksu imaju pravo na uvećani mjesečni iznos potpore u iznosu od 100 €.

Financijska sredstva za provedbu programa Erasmus+ osigurava Agencija za mobilnost i programe Europske unije, odnosno Europska komisija.

Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu u okviru programa Erasmus+ ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti paralelno financiran iz nekog od programa financiranja Europske zajednice.

Studenti mogu odlučiti otići na Erasmus+ razmjenu o svom trošku odnosno bez financijske potpore (tzv. zero-grant). Zero-grant studenti imaju sva ista prava i obveze kao i oni studenti kojima je odobrena financijska potpora.

Napomena: Erasmus+ financijska potpora je neoporeziva za studenta kao krajnjeg korisnika, ali uplatu koju student prima preko svog OIB broja na žiro-račun tretira se kao primitak/prihod studenta (bez obzira je li oporeziv ili ne) – ova napomena je informativne naravi i nije službeno tumačenje poreznih propisa.
Za vezana financijska pitanja koja se odnose na osobni odbitak (poreznu olakšicu) za uzdržavanje članova uže obitelji i djece, student ili roditelj može samostalno konzultirati Pravilnik o porezu na dohodak dostupan na web stranicama Porezne Uprave (pitanja ili nejasnoće vezane uz tumačenje poreznih propisa na snazi mogu se postaviti isključivo Ministarstvu financija RH - Poreznoj upravi, kao jedinom tijelu ovlaštenom za davanje službenog tumačenja po pitanju poreza i oporezivanja).

JEZIČNA PRIPREMA

Europska komisija je za 2015. godinu predstavila novu regulativu vezanu za Erasmus+ program. Jedna od novih direktiva je da svi studenti moraju ispuniti test jezične procjene kada je njihov jezik studija/radni jezik: engleski, francuski, njemački, španjolski, talijanski ili nizozemski, te NOVO! češki, danski, grčki, poljski, portugalski i švedski (novih 6 jezika je omogućeno od svibnja 2016.).
Test je online i polaže se preko online platforme Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS). Moguća je jezična procjena i jezični tečaj. Više informacija i upute za studente dostupne su na ovoj poveznici.

STUDENTI S INVALIDITETOM

Studenti s invaliditetom imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije mobilnosti.

POSTUPAK PRIJAVE

Kandidati za stručnu praksu prijavljuju se na natječaj koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu. Natječaj se u pravilu raspisuje jednom godišnje u lipnju za sljedeću akademsku godinu.

Prije prijave na natječaj studenti sami ili u dogovoru s ECTS-koordinatorom/mentorom na fakultetu/akademiji pronalaze ustanovu/tvrtku na kojoj će obavljati stručnu praksu. Stručna praksa treba biti povezana sa studijem na matičnom fakultetu/akademiji.

Natječaji za studentsku razmjenu

ODABIR KANDIDATA

Osnovni kriterij za odabir studenta su pismo motivacije, planirane aktivnosti studenta, očekivani rezultati, te usklađenost planirane prakse sa studijskim programom. ECTS koordinator fakulteta/akademije odobrava prijavu studenta i njegov odabir stručne prakse svojim potpisom.
Osnovni princip dodjele financijske potpore je prema redoslijedu zaprimanja prijava („first come first served"). U slučaju istovremenog zaprimanja više prijava, Odluku o dodjeli financijske potpore donosi Odbor za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.

UPUTE I OBRASCI ZA STUDENTE

Upute za studente odabrane za stručnu praksu u ak. god. 2015./16. (ažurirano prosinac 2015.; moguće naknadne dopune)

Erasmus+ SMP obrasci 2015./16.

Upute za studente odabrane za stručnu praksu u ak. god. 2016./17. (verzija lipanj 2016.; moguće naknadne dopune)

Erasmus+ SMP obrasci 2016./17.

Pravila i postupak - povrat dodijeljene/isplaćene financijske potpore/stipendije

 

Kontakt:

Konzultacije za studente:

ut, čet: 13:30-15:00, pon, pet: 9:30-11:00;

Lokacija: Zvonimirova 8, soba 4

Email: placement@remove-this.unizg.hrTop