Upisi 2015./2016.

Upisi 2015./2016.

Upis studenata u I. godinu DIPLOMSKOG studija u ak. godinu 2015./2016.


Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br.  123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15)  i članka 55. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s odlukom Senata o upisu u I. godinu studija u akademskoj godini 2015./2016. Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskog studija u akademskoj godini 2015./2016.Natječaj (.pdf)
Natječaj je objavljen 24. srpnja 2015. godine.

Dopuna Natječaja za upis pristupnika u I. godinu izvanrednog specijalističkog diplomskog stručnog studija Izobrazba trenera: produžen rok prijave za upis na Studij do 25. rujna 2015. godine.

Upisne kvote 2015./2016.:ODLUKA SENATA (.pdf), DOPUNA ODLUCI SENATA (.pdf), TABLICA UPISNE KVOTE (.pdf.)

ISPRAVAK Natječajaza upis u I. diplomskog studija u ak. god. 2015./2016.Upis studenata
u I. godinu PREDDIPLOMSKOG, INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG te STRUČNOG PREDDIPLOMSKOG studija u ak. godinu 2015./2016.Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/2003.) i članka 55. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, u skladu s odlukom Senata o upisu u prvu godinu studija u akademskoj godini 2015./2016., Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskog, integriranog preddiplomskog i diplomskog te stručnog preddiplomskog studija u akademskoj godini 2015./2016.

Natječaj (.pdf)

ISPRAVAK Natječaja

Upisne kvote 2015./2016.: ODLUKA SENATA (.pdf),   TABLICA (.pdf)


Ugovor o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.

Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu

Dopuna Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilištu u Zagrebu (.pdf)

Tumačenje Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilištu u Zagrebu (.pdf)Top