Sveučilišna nastavna literatura

Sveučilišna nastavna literatura Sveučilišta u Zagrebu


POSTUPAK ODOBRAVANJA SVEUČILIŠNE NASTAVNE LITERATURE NA SVEUČILIŠTU U ZAGREBU

Postupak odobravanja sveučilišne nastavne literature na Sveučilištu u Zagrebu odvija se sukladno Pravilniku o sveučilišnoj nastavnoj literaturi Sveučilišta u Zagrebu.

1. Predlagatelj šalje Zahtjev za odobravanje djela sveučilišne nastavne literature isključivo dostavljanjem popunjenog obrasca (Obrazac SNL 1).

Obrazac se šalje poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb,  s naznakom: Povjerenstvu za sveučilišnu nastavnu literaturu.

2. Uz popunjeni Obrazac SNL 1 predlagatelj obavezno prilaže:

- dva lektorirana primjerka predloženog djela

- jedan primjerak predloženog djela u elektroničkom obliku

- jedan primjerak izvornog djela ako je riječ o prijevodu djela

- program predmeta za koji se djelo predlaže

- izjava nositelja autorskog prava s dokumentom o pravu izdavanja djela (ako se radi o prijevodu)

- izjava o autorstvu djela i svih njegovih komponenata (naročito teksta i opreme djela )

- izjava o pravu korištenja tuđih autorskih djela (prijevod, fotografija i sl.), ako ih predloženo djelo koristi

- ako se djelo izdaje isključivo u elektroničkom obliku, obrazloženje kako će se osigurati trajna pohrana djela kao digitalnog objekta u skladu sa standardom ISO 26324:2012.

- dokaz o uplati troškova postupka na poslovni račun Sveučilišta, s naznakom svrhe uplate. (Odluka o troškovima odobravanja djela za sveučilišnu nastavnu literaturu) U opis plaćanja staviti naslov djela i ime autora (ili ime urednika ako su pojedini dijelovi od različitih autora).

 

Upute za plaćanje recenzija sveučilišne literature

U nalogu za plaćanje treba navesti sljedeće podatke:

Primatelj: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
IBAN primatelja: HR9823400091100010475
Poziv na broj: 1212
Opis plaćanja: naslov djela i ime autora (ili ime urednika ako su pojedini dijelovi od različitih autora)
Uplatitelj: naziv predlagatelja (prema Odluci o troškovima postupka odobravanja djela za sveučilišnu nastavnu literaturu sve troškove postupka snosi predlagatelj djela)


3. Povjerenstvo razmatra pristigle zahtjeve predlagatelja na sjednicama koje se održavaju jednom mjesečno.

Članovi Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu su:

prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić, koordinatorica Povjerenstva, prorektorica za studente, studije i upravljanje kvalitetom

izv. prof. dr. sc. Marko Alerić, Filozofski fakultet
izv. prof. art. Jagor Bučan, Akademija likovnih umjetnosti
prof. dr. sc. Željan Maleš, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
prof. dr. sc. Maja Matijašević, Fakultet elektrotehnike i računarstva, predsjednica
prof. dr. sc. Boro Mioč, Agronomski fakultet
prof. dr. sc. Marko Petrak, Pravni fakultet
prof. dr. sc. Denis Sunko, Prirodoslovno-matematički fakultet, zamjenik predsjednice

 

Raspored održavanja sjednica Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu u ak. god. 2018./2019.

  •     2. listopada 2018.
  •     6. studenoga 2018.
  •     4. prosinca 2018.
  •     5. veljače 2019.
  •     5. ožujka 2019.
  •     2. travnja 2019.
  •     7. svibnja 2019.
  •     4. lipnja 2019.  
  •     2. srpnja 2019.
  •     3. rujna 2019.  


Sve sjednice su planirane za 13 sati, i održavaju se u Maloj vijećnici Sveučilišta u Zagrebu.

4. Odluku o odobravanju korištenja naziva sveučilišni udžbenik/priručnik/monografija (Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis) donosi Senat Sveučilišta u Zagrebu na prijedlog Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu.

Sjednice Senata održavaju se jednom mjesečno.

Dodatne informacije

Marijana Žitnik Sedak, dipl. soc. rad., viša stručna savjetnica za poslove studentske organizacije i sveučilišnu nastavnu literaturu
e-adresa:

snl@remove-this.unizg.hr
mazitnik@remove-this.unizg.hr

telefon: +385 1 4564 271
 adresa: Sveučilište u Zagrebu
Povjerenstvo za
sveučilišnu nastavnu
literaturu
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb


Top