Sveučilišna nastavna literatura

Sveučilišna nastavna literatura Sveučilišta u Zagrebu


POSTUPAK ODOBRAVANJA SVEUČILIŠNE NASTAVNE LITERATURE NA SVEUČILIŠTU U ZAGREBU

Postupak odobravanja sveučilišne nastavne literature na Sveučilištu u Zagrebu odvija se sukladno Pravilniku o sveučilišnoj nastavnoj literaturi Sveučilišta u Zagrebu.

1. Predlagatelj šalje Zahtjev za odobravanje djela sveučilišne nastavne literature isključivo dostavljanjem popunjenog obrasca (Obrazac SNL 1).

Obrazac se šalje poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, 10000 Zagreb, Trg maršala Tita 14, s naznakom: Povjerenstvu za sveučilišnu nastavnu literaturu.

2. Uz popunjeni Obrazac SNL 1 predlagatelj obavezno prilaže:

- tri primjerka predloženog djela,
- jedan primjerak predloženog djela u elektroničkom obliku,
- program predmeta za koji se djelo predlaže,
- izjavu nositelja autorskog prava s dokumentom o pravu izdavanja djela (ako se radi o prijevodu)
- izjavu o autorstvu teksta i opreme djela
- dokaz o uplati troškova postupka na poslovni račun Sveučilišta, s naznakom svrhe uplate
  (Odluka o troškovima odobravanja djela za sveučilišnu nastavnu literaturu)


Upute za plaćanje recenzija sveučilišne literature

U nalogu za plaćanje treba navesti sljedeće podatke:

Primatelj: Sveučilište u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, 10000 Zagreb
IBAN primatelja: HR9823400091100010475
Poziv na broj: 1212
Opis plaćanja: naslov djela i ime autora (ili ime urednika ako su pojedini dijelovi od različitih autora)
Uplatitelj: naziv predlagatelja (prema Odluci o troškovima postupka odobravanja djela za sveučilišnu nastavnu literaturu sve troškove postupka snosi predlagatelj djela)


3. Povjerenstvo razmatra pristigle zahtjeve predlagatelja na sjednicama koje se održavaju jednom mjesečno.

Članovi Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu su:

prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić, koordinatorica Povjerenstva, prorektorica za studente, studije i upravljanje kvalitetom

prof. dr. sc. Stipe Botica, Filozofski fakultet, zamjenik predsjednice
izv. prof. art. Jagor Bučan, Akademija likovnih umjetnosti
prof. dr. sc. Željan Maleš, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
prof. dr. sc. Maja Matijašević, Fakultet elektrotehnike i računarstva, predsjednica
prof. dr. sc. Boro Mioč, Agronomski fakultet
prof. dr. sc. Marko Petrak, Pravni fakultet
prof. dr. sc. Denis Sunko, Prirodoslovno-matematički fakultet, zamjenik predsjednice

 

Raspored održavanja sjednica Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu za u ak. god. 2017./2018.

  • 3. listopada 2017.
  • 7. studenoga 2017.
  • 5. prosinca 2017.
  • 6. veljače 2018.
  • 6. ožujka 2018.
  • 3. travnja 2018.
  • 2. svibnja 2018.
  • 5. lipnja 2018.
  • 3. srpnja 2018.
  • 4. rujna 2018.

Sve sjednice su planirane za 13 sati i održavaju se u Maloj vijećnici Sveučilišta u Zagrebu.

4. Odluku o odobravanju korištenja naziva sveučilišni udžbenik/priručnik/monografija (Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis) donosi Senat Sveučilišta u Zagrebu na prijedlog Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu.

Sjednice Senata održavaju se jednom mjesečno.

Dodatne informacije

Marijana Žitnik Sedak, dipl. soc. rad., stručna suradnica za poslove studentske organizacije i sveučilišnu nastavnu literaturu
e-adresa:

snl@remove-this.unizg.hr
mazitnik@remove-this.unizg.hr

telefon: +385 1 4564 271
 adresa: Sveučilište u Zagrebu
Povjerenstvo za
sveučilišnu nastavnu
literaturu
Trg maršala Tita 14
10000 Zagreb


Top