E-učenje

E-učenje na Sveučilištu u Zagrebu

Pravilnici

 

Događanja

  

Nagrada za najbolji e-kolegij

 Galerija e-kolegija Sveučilišta u Zagrebu

Povjerenstvo za e-učenje

 

Ankete o e-učenju

 

 Katalog e-kolegija u sustavu visokog obrazovanja u RH

 

 

  • Ured za e-učenje Sveučilišta u Zagrebu
    poslove Ureda obavlja   u Srcu

Dodatne informacije

Ured za e-učenje Sveučilišta u Zagrebu
c/o Sveučilišni računski centar
J. Marohnića 5, Zagreb
voditeljica: Sandra Kučina Softić, dipl. ing.
telefon: +385 1 6165 171
e-adresa: ueu@remove-this.unizg.hr


Top