Članovi Senata

Članovi Senata izabrani u skladu s čl. 20 Statuta Sveučilišta u Zagrebu


Članovi Senata izabrani u skladu s čl. 20 Statuta Sveučilišta u Zagrebu

1. prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, rektor Sveučilišta u Zagrebu

 

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima

BIOMEDICINSKO PODRUČJE

2. izv. prof. dr. sc. Jasmina Lovrić, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet –  doc. dr. sc. Cvijeta Jakobušić Brala, zamjenica

3. prof. dr. sc. Slavko Orešković, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet - prof. dr. sc. Jurica Vuković, zamjenik

4. prof. dr. sc. Marijan Klarica, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet –  prof. dr. sc. Božo Krušlin, zamjenik

5. prof. dr. sc. Jasna Lovrić,  Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet – prof. dr. sc. Davor Ježek, zamjenik

6. prof. dr. sc. Zrinka Tarle, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet – izv. prof. dr. sc. Marin Vodanović, zamjenik

7. prof. dr. sc. Denis Vojvodić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet – prof. dr. sc. Silvana Jukić Krmek, zamjenica

8. prof. dr. sc. Marko Samardžija, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet – izv. prof. dr. sc. Maćešić Nino, zamjenik

9. prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak, predsjednica Vijeća biomedicinskoga područja, prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, zamjenik

 

BIOTEHNIČKO PODRUČJE

10. prof. dr. sc. Ivica Kisić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, izv. prof. dr. sc. Klaudija Carović-Stanko

11. prof. dr. sc. Sandra Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, prof. dr. sc. Milan Poljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, zamjenik

12. prof. dr. sc. Jadranka Frece, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet – prof. dr. sc. Damir Stanzer, zamjenik

13. prof. dr. sc. Josip Margaletić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije – doc. dr. sc. Dinko Vusić, zamjenik

14.  izv. prof. dr. sc. Alan Antonović, predsjednik Vijeća biotehničkog područja, doc. dr. sc. Kristina Kljak, zamjenica

 

DRUŠTVENO PODRUČJE

15. izv. prof. dr. sc. Ante Bilić Prcić, Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet – izv. prof. dr. sc. Luka Bonetti, zamjenik

16. izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – izv. prof. dr. sc. Zoran Krupka, zamjenik

17. izv. prof. dr. sc. Božidar Jaković, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – izv. prof. dr. sc. Kosjenka Dumančić, zamjenica

18. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike – prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa, zamjenica                                                                   

19. izv. prof. dr. sc. Andrija Henjak,  Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti – izv. prof. dr. sc. Đana Luša, zamjenica

20. prof. dr. sc. Mario Baić, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet – doc. dr. sc. Tomislav Rupčić, zamjenik

21. prof. dr. sc. Ivan Koprić, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet  – prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, zamjenica

22. prof. dr. sc. Siniša Opić, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet – izv. prof. dr. sc. Marko Badrić, zamjenik

23.  prof. dr. sc. Lajoš Žager, predsjednik Vijeća društveno-humanističkoga područja

 

HUMANISTIČKO PODRUČJE

24.  izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet - prof. dr. sc. Ivana Vidović Bolt, zamjenica

25.  prof. dr. sc. Miljenko Jurković, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet – prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević, zamjenica

26.  izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet -  prof. dr. sc. Željka Kamenov, zamjenica

27. prof. dr. sc. Josip Šimunović, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet –prof. dr. sc. Ante Crnčević, zamjenik

28.  izv. prof. dr. sc. Ivo Džinić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija – doc. dr. sc. Stjepan Šterc, zamjenik

29. prof. dr. sc. Ivan Šestak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet filozofije i religijskih znanosti –(doc. dr. sc. Ines Skelac, zamjenica)

30. prof. dr. sc. Stjepan Ćosić, zamjenik predsjednika Vijeća društveno-humanističkoga područja

 

PRIRODOSLOVNO PODRUČJE

31. prof. dr. sc. Mirko Planinić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet – prof. dr. sc. Krešimir Kumerički, zamjenik

32. prof. dr. sc. Mladen Vuković, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet – prof. dr. sc. Đurđica Pezelj, zamjenica

33. prof. dr. sc. Dražen Njegač, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet - prof. dr. sc. Božena Mitić, zamjenica

34. prof. dr. sc. Zoran Pasarić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet - prof. dr. sc. Davor Kovačević, zamjenik

35. prof. dr. sc. Dražen Balen predsjednik Vijeća prirodoslovnoga područja, prof. dr. sc. Snežana Miljanić, zamjenica predsjednika Vijeća prirodoslovnoga područja

 

TEHNIČKO PODRUČJE

36. prof. dr. sc. Bojan Baletić, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet – doc. dr. sc. Ana Mrđa, zamjenica

37. prof. dr. sc. Vedran Bilas, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva – prof. dr. sc. Stjepan Bogdan, zamjenik

38. prof. dr. sc. Jadranko Matuško, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva – prof. dr. sc. Bojan Trkulja, zamjenik

39. prof. dr. sc. Ante Jukić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije  – prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević, zamjenica

40. prof. dr. sc. Zdenko Tonković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – prof. dr. sc. Darko Kozarac, zamjenik

41. prof. dr. sc. Igor Karšaj, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – prof. dr. sc. Krešimir Grilec, zamjenik

42. izv. prof. dr. sc. Marko Šoštarić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti –  izv. prof. dr. sc.

Mladen Nikšić, zamjenik

43. prof. dr. sc. Almin Đapo,  Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet – prof. dr. sc. Damir Medak, zamjenik

44. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Meaški, Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultet – prof. dr. sc. Ranko Biondić, zamjenik

45. prof. dr. sc. Domagoj Damjanović, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet – izv. prof. dr. sc. Ana Baričević, zamjenica

46. prof. dr. sc. Klaudio Pap, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet - izv. prof. dr. sc. Miroslav Mikota, zamjenik

47. prof. dr. sc. Nikola Mrvac, Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet

48. izv. prof. dr. sc. Vladislav Brkić, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet – izv. prof. dr. sc. Vječislav Bohanek, zamjenik

49. izv. prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet – doc. dr. sc. Bosiljka Šaravanja, zamjenica

50. prof. dr. sc. Vesna Dragčević, predsjednica Vijeća tehničkoga područja, prof. dr. sc. Doris Novak, zamjenik predsjednice Vijeća tehničkoga područja

 

UMJETNIČKO PODRUČJE

51. izv. prof. art. Davor Švaić, Sveučilište u Zagrebu Akademija dramske umjetnosti – doc. art. Goran Pavlić, zamjenik

52. red. prof. art. Tomislav Buntak, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti – red. prof. art. Alen Novoselec, zamjenik

53. red. prof. art. Igor Lešnik, Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija - red. prof. art. Srđan Filip Čaldarović

54. red. prof. art. Anđelko Krpan, predsjednik Vijeća umjetničkog područja, doc. art. Maja Rožman, zamjenica predsjednika Vijeća umjetničkog područja

 

Predstavnici nastavnih i suradničkih zvanja

55. Miro Manojlović, Sveučilište u Zagrebu,  Akademija dramske umjetnosti –  Tajana Vrhovec Škalamera, Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti, zamjenica

56. Ninoslav Holjevac, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva – Katarina Jeličić,  Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, zamjenica

57. Danko Relić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet – Ivan Šajnović, Sveučilište u Zagrebu,  Prehrambeno-biotehnološki fakultet, zamjenik

58. Ivan Perkov, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija – Vanja Kopilaš, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija, zamjenik

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija

59. Matea Vasilj, Sveučilište u Zagrebu  Fakultet elektrotehnike i računarstva – zamjenik Nikola Kordić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje

60. Luka Pacek, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti - zamjenik Andrija Nazlić, Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti

61. Bruna Bandula, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet – zamjenica Martina Novotny, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet

62. Božo Kvesić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike - zamjenica Marija Hodalj, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet 

63. Domagoj Topić, Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet – zamjenik Lovro Turalija, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet

64. Ivona Josipović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije – zamjenik Jurica Ljubas, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet

65. Dalibor Pavić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet – zamjenik Tin Rogina, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet

 

Predstavnik Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu

66. Ivan-Pavao Boras, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje -  Josip Paleško Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija

67. Marko Mimica, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje - zamjenik Zvonimir Džoić, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet

68. Luka Brezinščak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet - zamjenik Tomislav Gržan, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije

69.  Josip Periša, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet - zamjenik Jakov Erdeljac, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija

70. Josip Papak, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija - zamjenik Borna Nemet, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet

 Top