Članovi Senata

Članovi Senata izabrani u skladu s čl. 20 Statuta Sveučilišta u Zagrebu

1. prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima

Biomedicinsko područje

2. prof. dr. sc. Željan Maleš, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet –  izv. prof. dr. sc. Ana Mornar Turk, zamjenica
3. prof. dr. sc. Marijan Klarica,
Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet - prof. dr. sc. Branimir Anić, zamjenik
4. prof. dr. sc. Sven Seiwerth,
Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet –  prof. dr. sc. Jasna Lovrić, zamjenica
5prof. dr. sc. Davor Ježek
Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet – prof. dr. sc. Boris Brkljačić, zamjenik
6. prof. dr. sc. Zrinka Tarle,
Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet – izv. prof. dr. sc. Marin Vodanović, zamjenik
7. prof. dr. sc. Nenad Turk,
Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet – doc. dr. sc. Dean Konjević, zamjenik
8. prof. dr. sc. Ljubo Barbić,
Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet – izv. prof. dr. sc. Danijela Horvatek Tomić, zamjenica
9. prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak,
Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet – predsjednica Vijeća biomedicinskoga područja - prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, zamjenik


Biotehničko područje

10.  prof. dr. sc. Zoran Grgić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  – izv. prof. dr. sc. Darko Vončina, zamjenik
11. prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić,
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet – izv. prof. dr. sc. Nikica Šprem, zamjenik
12. prof. dr. sc. Damir Ježek,
Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet – prof. dr. sc. Jadranka Frece, zamjenica
13. prof. dr. sc. Tibor Pentek,
Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet – prof. dr. sc. Stjepan Pervan, zamjenik
14. izv. prof. dr. sc. Antonio Starčević,
Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet  - predsjednik Vijeća biotehničkoga područja - prof. dr. sc. Renata Bažok, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, zamjenica 


Društveno područje

15. izv. prof. dr. sc. Snježana Sekušak Galešev, Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet – doc. dr. sc. Ante Bilić Prcić, zamjenik
16. prof. dr. sc. Lajoš Žager,
Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković, zamjenik
17. prof. dr. sc. Nataša Erjavec
Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer, zamjenica
18. prof. dr. sc. Neven Vrček,
Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike – izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, zamjenica                                                                       
19. prof. dr. sc. Zoran Kurelić, 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti – prof. dr. sc. Gordana Vilović, zamjenica
20. izv. prof. dr. sc. Tomislav Krističević,
Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet – doc. dr. sc. Sanja Šalaj, zamjenica
21. prof. dr. sc. Igor Gliha,
Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet  – prof. dr. sc. Maja Seršić, zamjenica
22. prof. dr. sc. Siniša Opić,
Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet – izv. prof. dr. sc. Marko Badrić, zamjenik
23. prof. dr. sc. Jurica Pavičić, 
Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet - predsjednik Vijeća društveno-humanističkoga područja


Humanističko područje

24. prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet – doc. dr. sc. Dragan Bagić, zamjenik
25. izv. prof. dr. sc. Neven Jovanović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet  – prof. dr. sc. Nenad Ivić, zamjenik
26. doc. dr. sc. Đurđica Čilić Škeljo, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet – izv. prof. dr. sc. David Šporer, zamjenik
27. prof. dr. sc. Mario Cifrak, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet – izv. prof. dr. sc. Ante Crnčević, zamjenik
28. izv. prof. dr. sc. Mario Grčević, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji – prof. dr. sc. Pavo Barišić, zamjenik
29. prof. dr. sc. Ivan Koprek, Sveučilište u Zagrebu Fakultet filozofije i religijskih znanosti – akademik Mislav Ježić, zamjenik
30. prof. dr. sc. Stjepan Baloban, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet - zamjenik predsjednika Vijeća društveno-humanističkoga područja


Prirodoslovno područje

31prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet – prof. dr. sc. Mirko Planinić, zamjenik
32. prof. dr. sc. Goran Klobučar, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet – prof. dr. sc. Zvjezdana Bencetić Klaić, zamjenica
33. prof. dr. sc. Nils Paar, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet - prof. dr. sc. Sanja Faivre, zamjenica
34prof. dr. sc. Dražen Balen, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet - prof. dr. sc. Ita Gruić Sovulj, zamjenica
35. prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet - predsjednica Vijeća prirodoslovnoga područja - prof. dr. sc. Dubravka Hranilović, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, zamjenica

Tehničko područje

36. izv. prof. dr. sc. Krunoslav Šmit, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet – izv. prof. dr. sc. Zlatko Karač, zamjenik
37. izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva – prof. dr. sc. Mario Vražić, zamjenik
38. izv. prof. dr. sc. Nikola Mišković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva – doc. dr. sc. Mihaela Vranić, zamjenica
39prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije  – prof. dr. sc. Ante Jukić, zamjenik
40prof. dr. sc. Dubravko Majetić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – prof. dr. sc. Daniel Rolph Schneider, zamjenik
41prof. dr. sc. Joško Parunov, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – prof. dr. sc. Goran Đukić, zamjenik
42prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti –  doc. dr. sc. Marko Šoštarić, zamjenik
43. prof. dr. sc. Damir Medak,  Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet – prof. dr. sc. Đuro Barković, zamjenik
44prof. dr. sc. Ranko Biondić,  Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultet – doc. dr. sc. Ivana Grčić, zamjenica
45prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet – prof. dr. sc. Nina Štirmer, zamjenica
46prof. dr. sc. Nikola Mrvac, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet - prof. dr. sc. Klaudio Pap, zamjenik
47izv. prof. dr. sc. Zdenka Zovko Brodarac, Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet – prof. dr. sc. Stjepan Kožuh, zamjenik
48prof. dr. sc. Zoran Nakić, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet – izv. prof. dr.sc. Mario Dobrilović, zamjenik
49. prof. dr. sc. Gordana Pavlović, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet – izv. prof. dr. sc. Iva Rezić, zamjenica
50. prof. dr. sc. Bruno Zelić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije - predsjednik Vijeća tehničkoga područja – prof. dr. sc. Tanja Pušić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno tehnološki fakultet, zamjenica

Umjetničko područje

51. izv. prof. art. Franka Perković Gamulin, Sveučilište u Zagrebu Akademija dramske umjetnosti – doc. art. Davor Švaić, zamjenik
52. izv. prof. art. Tomislav Buntak, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti – izv. prof. art. Alen Novoselec, zamjenik
53red. prof. art. Dalibor Cikojević, Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija - red. prof. art. Marina Novak, zamjenica
54prof. dr. art. Enes Midžić, Sveučilište u Zagrebu Akademija dramske umjetnosti  -  predsjednik Vijeća umjetničkoga područja -red. prof. art. Veljko Oluić, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, zamjenik

Predstavnici nastavnih i suradničkih zvanja

55. Eva Kirchmayer-Bilić, Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija – zamjenica Vesna Kutnar Šepat, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet
56Vladimir Šumanović, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji – zamjenik Marijo Baković, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet
57Danko Relić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet – zamjenik Mario Novak, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet
58. Daniel Hofman, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva – zamjenica Marina Palčić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija

59Matko Jelović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti– zamjenik Matej Koločaj, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet
60. Mate Jonjić, Sveučilište u Zagrebu Akademija dramske umjetnosti– zamjenik Matija Kasaić Drakšić, Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija
61. Kristina Čerkez, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet – Karlo Nikoletić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet
62. Lucija Kundid, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet - zamjenik Matej Smetiško, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti
63. Tina Kamenčić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet– zamjenica Marija Barić Đurđević, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji
64. Mario Sladin, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet– zamjenik Matej Rukavina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
65. Deni Rkman, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet – zamjenik Jurica Horvat, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet


Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu
66. Nediljko Jerković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva – zamjenik Borna Nemet, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija

67. Ivan Klepo, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet - zamjenik Saša Tepić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
68. Luka Brezinščak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet - zamjenik Ante Miličević, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet
69. Jakov Ivković, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet - zamjenik Erik Brezovec, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
70. Ivan Sesar, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet - zamjenica Nikolina Pejović, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultetTop