Članovi Senata

Članovi Senata izabrani u skladu s čl. 20 Statuta Sveučilišta u Zagrebu


Članovi Senata izabrani u skladu s čl. 20 Statuta Sveučilišta u Zagrebu

1. prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu

 

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima

BIOMEDICINSKO PODRUČJE

2. izv. prof. dr. sc. Jasmina Lovrić, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet –  doc. dr. sc. Cvijeta Jakobušić Brala, zamjenica

3. prof. dr. sc. Slavko Orešković, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet - prof. dr. sc. Jurica Vuković, zamjenik

4. prof. dr. sc. Marijan Klarica, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet –  prof. dr. sc. Božo Krušlin, zamjenica

5. prof. dr. sc. Jasna Lovrić,  Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet – prof. dr. sc. Davor Ježek, zamjenik

6. prof. dr. sc. Zrinka Tarle, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet – izv. prof. dr. sc. Marin Vodanović, zamjenik

7. prof. dr. sc. Denis Vojvodić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet – prof. dr. sc. Silvana Jukić Krmek, zamjenica

8. prof. dr. sc. Nenad Turk, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet – prof. dr. sc. Ljubo Barbić, zamjenik

9. prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak predsjednica Vijeća biomedicinskoga područja

 

BIOTEHNIČKO PODRUČJE

10. prof. dr. sc. Ivica Kisić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet – izv. prof. dr. sc. Klaudija Carović-Stanko, zamjenica

11. prof. dr. sc. Sandra Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, prof. dr. sc. Milan Poljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, zamjenik

12. prof. dr. sc. Jadranka Frece, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet – prof. dr. sc. Damir Stanzer, zamjenik

13. prof. dr. sc. Tibor Pentek, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije – izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Živković, zamjenik

14. prof. dr. sc. Josip Margaletić, veučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, predsjednik Vijeća biotehničkoga područja, izv. prof. dr. sc. Klaudija Carović-Stanko, zamjenica

 

DRUŠTVENO PODRUČJE

15. izv. prof. dr. sc. Ante Bilić Prcić, Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet – izv. prof. dr. sc. Luka Bonetti, zamjenik

16. prof. dr. sc. Jurica Pavičić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – izv. prof. dr. sc. Zoran Wittine, zamjenik

17. prof. dr. sc. Lajoš Žager, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – izv. prof. dr. sc. Kosjenka Dumančić, zamjenica

18. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike – prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa, zamjenica                                                                   

19. izv. prof. dr. sc. Andrija Henjak,  Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti – izv. prof. dr. sc. Đana Luša, zamjenica

20. izv. prof. dr. sc. Tomislav Krističević, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet – doc. dr. sc. Sanja Šalaj, zamjenica

21. prof. dr. sc. Ivan Koprić, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet  – prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, zamjenica

22. prof. dr. sc. Siniša Opić, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet – izv. prof. dr. sc. Marko Badrić, zamjenik

23.  prof. dr. sc. Lajoš Žager, predsjednik Vijeća društveno-humanističkoga područja

 

HUMANISTIČKO PODRUČJE

24.  Dekan Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – zamjenik

25.  prof. dr. sc. Miljenko Jurković, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet – prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević, zamjenica

26.  izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet -  prof. dr. sc. Željka Kamenov, zamjenica

27. prof. dr. sc. Josip Šimunović, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet –prof. dr. sc. Ante Crnčević, zamjenik

28.  izv. prof. dr. sc. Ivo Džinić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija – doc. dr. sc. Stjepan Šterc, zamjenik

29. prof. dr. sc. Ivan Koprek, Sveučilište u Zagrebu Fakultet filozofije i religijskih znanosti – izv. prof. dr. sc. Anto Gavrić, zamjenik

30. prof. dr. sc. Stjepan Ćosić, zamjenik predsjednika Vijeća društveno-humanističkoga područja

 

PRIRODOSLOVNO PODRUČJE

31. prof. dr. sc. Mirko Planinić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet – prof. dr. sc. Krešimir Kumerički, zamjenik

32. prof. dr. sc. Mladen Vuković, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet – prof. dr. sc. Đurđica Pezelj, zamjenica

33. prof. dr. sc. Dražen Njegač, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet - prof. dr. sc. Božena Mitić, zamjenica

34. prof. dr. sc. Zoran Pasarić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet - prof. dr. sc. Davor Kovačević, zamjenik

35. prof. dr. sc. Dražen Balen predsjednik Vijeća prirodoslovnoga područja, prof. dr. sc. Snežana Miljanić, zamjenica predsjednika Vijeća prirodoslovnoga područja

 

TEHNIČKO PODRUČJE

36. prof. dr. sc. Bojan Baletić, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet – doc. dr. sc. Ana Mrđa, zamjenica

37. prof. dr. sc. Gordan Gledec, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva – prof. dr. sc. Mario Vražić, zamjenik

38. prof. dr. sc. Nikola Mišković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva – doc. dr. sc. Mihaela Vranić, zamjenica

39. prof. dr. sc. Ante Jukić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije  – prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević, zamjenica

40. prof. dr. sc. Dubravko Majetić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – prof. dr. sc. Daniel Rolph Schneider, zamjenik

41. prof. dr. sc. Joško Parunov, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – prof. dr. sc. Krešimir Grilec, zamjenik

42. prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti –  izv. prof. dr. sc. Marko Šoštarić, zamjenik

43. izv. prof. dr. sc. Almin Džapo,  Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet – prof. dr. sc. Damir Medak, zamjenik

44. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Meaški, Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultet – prof. dr. sc. Ranko Biondić, zamjenik

45. prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet – prof. dr. sc. Nina Štirmer, zamjenica

46. prof. dr. sc. Nikola Mrvac, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet - prof. dr. sc. Klaudio Pap, zamjenik

47. prof. dr. sc. Zdenka Zovko Brodarac, Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet

48. izv. prof. dr. sc. Vladislav Brkić, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet – izv. prof. dr. sc. Vječislav Bohanek, zamjenik

49. izv. prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet – doc. prof. dr. sc. Bosiljka Šaravanja, zamjenica

50. prof. dr. sc. Vesna Dragčević, predsjednica Vijeća tehničkoga područja, prof. dr. sc. Doris Novak, zamjenik predsjednice Vijeća tehničkoga područja

 

UMJETNIČKO PODRUČJE

51. izv. prof. art. Davor Švaić, Sveučilište u Zagrebu Akademija dramske umjetnosti – doc. art. Jelena Blagović, zamjenica

52. red. prof. art. Tomislav Buntak, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti – red. prof. art. Alen Novoselec, zamjenik

53. red. prof. art. Igor Lešnik, Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija - red. prof. art. Anđelko Krpan, zamjenik

54. prof. dr. art. Enes Midžić, Sveučilište u Zagrebu, predsjednik Vijeća umjetničkoga područja, doc. art. Maja Rožman, zamjenica predsjednika Vijeća umjetničkog područja

 

Predstavnici nastavnih i suradničkih zvanja

55. Miro Manojlović, Sveučilište u Zagrebu,  Akademija dramske umjetnosti –  Tajana Vrhovec Škalamera, Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti, zamjenica

56. Ninoslav Holjevac, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva – Katarina Jeličić,  Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, zamjenica

57. Danko Relić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet – Ivan Šajnović, Sveučilište u Zagrebu,  Prehrambeno-biotehnološki fakultet, zamjenik

58. Ivan Perkov, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija – Vanja Kopilaš, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija, zamjenik

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija

59. Ivan Staneković, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet– zamjenik Nikola Kordić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje

60. Luka Pacek, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti – zamjenik Antonio Ceković, Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

61. Bruna Bandula, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet – zamjenik Luka Naglić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet

62. Josip Periša, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet - zamjenik Božo Kvesić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike

63. Domagoj Topić, Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet – zamjenica Marija Mikić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet filozofije i religijskih znanosti

64. Nikša Bekavac, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet– zamjenik Karlo Pešić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije

65.Marin Boban, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet – zamjenica Petra Verzak, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet

 

Predstavnik Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu

66. zamjenica Stela Beljak, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija

67. Marko Mimica, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje - zamjenik Dominik Cvetek, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti

68. Ante Miličević, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet - zamjenik Luka Brezinščak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

69. Borna Nemet, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet

70. Josip Papak, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija - zamjenik Luka Janeš, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

 Top