Članovi Senata

Članovi Senata izabrani u skladu s čl. 20 Statuta Sveučilišta u Zagrebu

1. prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima

Biomedicinsko područje

2. izv. prof. dr. sc. Jasmina Lovrić, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet –  doc. dr. sc. Cvijeta Jakobušić Brala, zamjenica
3. prof. dr. sc. Marijan Klarica,
Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet - prof. dr. sc. Branimir Anić, zamjenik
4. prof. dr. sc. Sven Seiwerth,
Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet –  prof. dr. sc. Jasna Lovrić, zamjenica
5prof. dr. sc. Davor Ježek
Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet – prof. dr. sc. Boris Brkljačić, zamjenik
6. prof. dr. sc. Zrinka Tarle,
Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet – izv. prof. dr. sc. Marin Vodanović, zamjenik
7. prof. dr. sc. Nenad Turk,
Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet – doc. dr. sc. Dean Konjević, zamjenik
8. prof. dr. sc. Ljubo Barbić,
Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet – izv. prof. dr. sc. Danijela Horvatek Tomić, zamjenica
9. prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak,
Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet – predsjednica Vijeća biomedicinskoga područja - prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, zamjenik


Biotehničko područje

10.  prof. dr. sc. Zoran Grgić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  – izv. prof. dr. sc. Darko Vončina, zamjenik
11. prof. dr. sc. Ivica Kisić,
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet – izv. prof. dr. sc. Nikica Šprem, zamjenik
12. prof. dr. sc. Jadranka Frece,
Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet – prof. dr. sc. Damir Ježek, zamjenik
13. prof. dr. sc. Tibor Pentek,
Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije – izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Živković, zamjenik
14. izv. prof. dr. sc. Antonio Starčević,
Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet  - predsjednik Vijeća biotehničkoga područja


Društveno područje

15. izv. prof. dr. sc. Snježana Sekušak Galešev, Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet – doc. dr. sc. Ante Bilić Prcić, zamjenik
16. prof. dr. sc. Jurica Pavičić,
Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet –prof. dr. sc. Nataša Erjavec, zamjenica
17. izv. prof. dr. sc. Božidar Jaković
Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – prof. dr. sc. Tomislav Baković, zamjenik
18. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep,
Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike – prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa, zamjenica                                                                       
19. izv. prof. dr. sc. Andrija Henjak, 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti – izv. prof. dr. sc. Đana Luša, zamjenica
20. izv. prof. dr. sc. Tomislav Krističević,
Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet – doc. dr. sc. Sanja Šalaj, zamjenica
21. prof. dr. sc. Igor Gliha,
Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet  – prof. dr. sc. Maja Seršić, zamjenica
22. prof. dr. sc. Siniša Opić,
Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet – izv. prof. dr. sc. Marko Badrić, zamjenik
23. prof. dr. sc. Lajoš Žager, 
Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet - predsjednik Vijeća društveno-humanističkoga područja


Humanističko područje

24. prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet – doc. dr. sc. Dragan Bagić, zamjenik
25. prof. dr. sc. Neven Jovanović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet  – prof. dr. sc. Nenad Ivić, zamjenik
26. izv. prof. dr. sc. Marina Protrka Štimec, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet – izv. prof. dr. sc. David Šporer, zamjenik
27. prof. dr. sc. Josip Šimunović, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet – prof. dr. sc. Stjepan Baloban, zamjenik
28. prof. dr. sc. Stjepan Ćosić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija – prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol, zamjenica
29. prof. dr. sc. Ivan Koprek, Sveučilište u Zagrebu Fakultet filozofije i religijskih znanosti – akademik Mislav Ježić, zamjenik
30. prof. dr. sc. Ante Crnčević, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet - zamjenik predsjednika Vijeća društveno-humanističkoga područja


Prirodoslovno područje

31prof. dr. sc. Mirko Planinić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet – prof. dr. sc. Krešimir Kumerički, zamjenik
32. prof. dr. sc. Mladen Vuković, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet – prof. dr. sc. Zoran Pasarić, zamjenik
33. prof. dr. sc. Ita Grujić Sovulj, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet - prof. dr. sc. Sanja Faivre, zamjenica
34prof. dr. sc. Dražen Balen, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet - prof. dr. sc. Blanka Cvetko Tešović, zamjenica
35. prof. dr. sc. Dubravka Hranilović, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet - predsjednica Vijeća prirodoslovnoga područja - prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, zamjenica

Tehničko područje

36. prof. dr. sc. Bojan Baletić, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet – doc. dr. sc. Ana Mrđa, zamjenica
37. prof. dr. sc. Gordan Gledec, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva – prof. dr. sc. Mario Vražić, zamjenik
38. prof. dr. sc. Nikola Mišković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva – doc. dr. sc. Mihaela Vranić, zamjenica
39prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije  – prof. dr. sc. Ante Jukić, zamjenik
40prof. dr. sc. Dubravko Majetić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – prof. dr. sc. Daniel Rolph Schneider, zamjenik
41prof. dr. sc. Joško Parunov, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – prof. dr. sc. Krešimir Grilec, zamjenik
42prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti –  doc. dr. sc. Marko Šoštarić, zamjenik
43. prof. dr. sc. Damir Medak,  Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet – prof. dr. sc. Almin Džapo, zamjenik
44. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Meaški, Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultet – prof. dr. sc. Ranko Biondić, zamjenik
45prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet – prof. dr. sc. Nina Štirmer, zamjenica
46prof. dr. sc. Nikola Mrvac, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet - prof. dr. sc. Klaudio Pap, zamjenik
47izv. prof. dr. sc. Zdenka Zovko Brodarac, Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet
48prof. dr. sc. Kristijan Posavec, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet – prof. dr. sc. Rajna Rajić, zamjenica
49. izv. prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet – izv. prof. dr. sc. Sandra Flinčec Grgac, zamjenica
50. prof. dr. sc. Vesna Dragčević, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, predsjednica Vijeća tehničkoga područja  – prof. dr. sc. Doris Novak, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, zamjenica

Umjetničko područje

51. izv. prof. art. Franka Perković Gamulin, Sveučilište u Zagrebu Akademija dramske umjetnosti – doc. art. Davor Švaić, zamjenik
52. izv. prof. art. Tomislav Buntak, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti – izv. prof. art. Alen Novoselec, zamjenik
53red. prof. art. Igor Lešnik, Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija - red. prof. art. Anđelko Krpan, zamjenik
54prof. dr. art. Enes Midžić, Sveučilište u Zagrebu Akademija dramske umjetnosti, predsjednik Vijeća umjetničkoga područja – red. prof. art. Leo Modrčin, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, zamjenik

Predstavnici nastavnih i suradničkih zvanja

55. Eva Kirchmayer-Bilić, Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija – zamjenica Vesna Kutnar Šepat, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet
56Vladimir Šumanović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija– zamjenik Marijo Baković, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet
57Danko Relić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet – zamjenik Mario Novak, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet
58. Daniel Hofman, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva – zamjenica Marina Palčić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija

59Ivan Staneković, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet– zamjenik Nikola Kordić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
60. Luka Pacek, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti – zamjenik Antonio Ceković, Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija
61. Bruna Bandula, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet – Luka Naglić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet
62. Josip Periša, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet - zamjenik Matej Smetiško, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti
63. Marija Barić Đurđević, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija – zamjenica Marija Mikić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet filozofije i religijskih znanosti
64. Josipa Smoljo, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet– zamjenica Manuela Vukić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

65.Marin Boban, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet – zamjenica Petra Verzak, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet


Predstavnik Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu

66. Mihovil Mioković, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – zamjenica Stela Beljak, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija

67. Marko Mimica, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje - zamjenik Dominik Cvetek, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti
68. Ante Miličević, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet - zamjenik Luka Brezinščak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
69. Ivan Perkov, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet - zamjenik Borna Nemet, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
70. Josip Papak, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija - zamjenik Luka Janeš, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultetTop