Vijest
09.07.2019

Senat Sveučilišta uputio Vladi RH 'Apel za očuvanje sustava javnog financiranja domaćih znanstvenih časopisa'

Senat Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 9. srpnja 2019. jednoglasno je donio Apel za očuvanje sustava javnog financiranja domaćih znanstvenih časopisa. Senat Sveučilišta u Zagrebu smatra da je Javni poziv za financiranje znanstvenih časopisa, koji je raspisalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, protivan važećim zakonskim normama i traži njegovo hitno opozivanje te osiguravanje regularnog i dostatnog financiranja znanstvenih časopisa u 2019. godini. Naime, sredstva predviđena javnim pozivom značajno su manja od sredstava koja su časopisi dobivali prethodnih godina što dovodi u pitanje njihov opstanak.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 12. lipnja 2019. Javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2019. U točki II. Javnog poziva za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2019. godini propisano je da pravo prijave na Javni poziv imaju organizacije civilnog društva - udruge registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u Registar udruga RH te trgovačka društva registrirana za nakladničku (izdavačku) djelatnost. Također, pravo prijave dano je i znanstvenim organizacijama iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanovama upisanim u Upisnik znanstvenih organizacija osim javnih znanstvenih instituta i javnih visokih učilišta, jer su njima, kako stoji u točki II. Javnog poziva, „troškovi izdavanja znanstvenih i znanstveno-stručnih časopisa te časopisa za popularizaciju znanosti prihvatljivi u sklopu programskog financiranja“. Sadržaj točke II. Javnog poziva za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2019. godini nije zakonit, jer nije u skladu odredbama članka 108. stavak 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Naime, sadržaj Javnog poziva ne može isključiti javna sveučilišta i javne znanstvene institute iz prava na prijavu na Javni poziv s izlikom da su im troškovi izdavanja znanstvenih i znanstveno-stručnih časopisa te časopisa za popularizaciju znanosti prihvatljivi u sklopu programskog financiranja. Sadržajem točke II. Javnog poziva za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2019. godini javna sveučilišta i javni znanstveni instituti su diskriminirani u odnosu na organizacije civilnog društva – udruge, trgovačka društva registrirana za nakladničku (izdavačku) djelatnost i druge znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija.

Isto tako, u Državnom proračunu za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu sredstva namijenjena za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2019. godini nalaze se unutar aktivnosti Izdavanje domaćih znanstvenih časopisa i ne spadaju u aktivnost Programsko financiranje javnih znanstvenih instituta, odnosno u aktivnosti Programsko financiranje javnih znanstvenih instituta i Programsko financiranje javnih visokih učilišta. Dakle sredstva namijenjena izdavanju domaćih znanstvenih časopisa u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu ne mogu se koristiti u okviru sredstava namijenjenih za programsko financiranje javnih sveučilišta i javnih znanstvenih instituta, na što je upozoreno i u izvješću Državne revizije o izvršenju Državnoga proračuna RH za 2018. godinu.

Reforma sustava javnog financiranja znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja uvođenjem tzv. programskih ugovora osmišljena je i provedena u razdoblju kada nije djelovalo središnje najviše nacionalno znanstveno i stručno tijelo Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, koje se brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti i sustava znanosti, visokog obrazovanja i tehnološkog razvoja u Republici Hrvatskoj. Sve ove činjenice upućuju na zaključak kako je promjenama sustava javnog financiranja znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja izigrana ustavna, zakonodavna i predstavnička uloga Hrvatskog sabora kao najvišeg zakonodavnog i predstavničkog tijela u Republici Hrvatskoj.

APEL za očuvanje sustava javnog financiranja domaćih znanstvenih časopisa te za regularno i dostatno financiranje znanstvanih časopisa u 2019.

ODLUKA Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom se jednoglasno prihvaća Apel

PREPORUKA uredništvima časopisa koje izdaju sastavnice Sveučilišta u Zagrebu


Ugrožen dugogodišnji sustav uravnoteženog financiranja znanstvenih časopisa

Republika Hrvatska je tijekom više proteklih decenija razvila objektivan, uravnotežen i poticajan sustav vrednovanja znanstvenih časopisa koji se temelji na nizu objektivnih parametara. Sagledavajući unatrag praksu financiranja izdavanja znanstvenih časopisa od prvih donesenih pravila 1995. godine pa sve do posljednjih iz veljače 2018. i lipnja 2019. godine, može se zaključiti da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao tijelo državne uprave vodilo prepoznatljivu nacionalnu politiku financiranja koja je rezultirala nesumnjivim i objektivno mjerljivim porastom kvalitete i međunarodne vidljivosti hrvatskih znanstvenih časopisa. Tome nedvojbeno svjedoče podatci da je, krajem 2018. godine, 123 hrvatskih časopisa referirano u WoSCC, 155 časopisa u Scopusu, a 106 u DOAJ. Ovim rezultatima Hrvatska odskače od svih nama usporedivih zemalja. Nezakonita promjena u načina financiranja znanstvenih časopisa dovela je do urušavanja prepoznatljive i uspješne nacionalne politike, do ugrožavanja opstanka velikog broja časopisa i do diskriminacije časopisa koje izdaju javna sveučilišta i javni znanstveni instituti.

Nezakonita promjena načina financiranja znanstvenih časopisa proizvela je dva pogubna učinka s nesagledivim znanstvenim, političkim i kulturnim posljedicama:

1)     Rušenje nacionalnog sustava vrednovanja i podupiranja znanstvenih časopisa koji je izgrađivan tijekom više decenija i koji je po sebi postao kulturnom institucijom od posebne nacionalne važnosti i nesumnjive međunarodne prepoznatljivosti.

2)     Drastično smanjivanje sredstava koja se izdvajaju za financiranje znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti vidljivo je u tablici koja prikazuje isplaćena sredstva za znanstvene časopise i časopise za popularizaciju znanost od 2016. do 2018. te planirana sredstava za 2019. godinu.  

Godina

Isplaćena sredstva u kn

Broj financiranih časopisa

2016.

10.218.532,00

175

2017.

12.024.403,00

187

2018.

12.044.389,00

188

2019.

2.599.214,00  (predviđena sredstva)

 

 Top