Vijest
15.04.2019

REZULTATI natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE - studijski boravak - za ak. godinu 2019./20.

Sveučilište u Zagrebu objavljuje REZULTATE natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE - studijski boravak - za ak. godinu 2019./20. (studenti obavezno moraju pročitati cjelokupan tekst Rezultata - kliknuti na tekst).

Zaprimljeno je 890 prijava na natječaj. Fakultetska povjerenstva izradila su rang liste studenata. Za mobilnost je odabrano 799 studenata. Financijska potpora odobrena je na temelju rang lista fakultetskih povjerenstava, a proporcionalno broju upisanih studenata na pojedinoj sastavnici, te broju odobrenih prijava. Stipendirani su svi studenti koji su u rang listama odabrani od svojih sastavnica.
Rezultati se nalaze u priloženim tablicama (1 tablica za svaku sastavnicu).
Studenti kojima je odobrena financijska potpora, u tablici su označeni plavom bojom, te se za njih automatski smatra da prihvaćaju stipendiju i odlazak na razmjenu. U slučaju odustanka studenta mjesto se dodjeljuje sljedećem studentu na rang listi.

PRIVICI tekstu rezultata natječaja

Rezultati Natječaja objavljeni su pojedinačno za svaku sastavnicu:

 1.     Akademija dramske umjetnosti
 2.     Agronomski fakultet
 3.     Akademija likovnih umjetnosti
 4.     Arhitektonski fakultet
 5.     Ekonomski fakultet
 6.     Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 7.     Fakultet elektrotehnike i računarstva
 8.     Fakultet filozofije i religijskih znanosti = NEMA prijava
 9.     Filozofski fakultet
 10.     Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 11.     Fakultet organizacije i informatike
 12.     Fakultet prometnih znanosti
 13.     Fakultet političkih znanosti
 14.     Fakultet strojarstva i brodogradnje
 15.     Geodetski fakultet
 16.     Geotehnički fakultet = NEMA prijava
 17.     Građevinski fakultet
 18.     Grafički fakultet
 19.     Hrvatski studiji (sveučilišni odjel)
 20.     Katolički bogoslovni fakultet = NEMA prijava
 21.     Kineziološki fakultet
 22.     Medicinski fakultet = NEMA prijava
 23.     Muzička akademija - objavljeno 23. srpnja 2019., poseban rok za odustanke za studente zimskog semestra je 30.07.2019. Za ljetni semestar rok ostaje redovno u rujnu.
 24.     Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 25.     Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 26.     Prirodoslovno-matematički fakultet
 27.     Pravni fakultet
 28.     Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 29.     Stomatološki fakultet
 30.     Metalurški fakultet
 31.     Šumarski fakultet
 32.     Tekstilno-tehnološki fakultet
 33.     Učiteljski fakultet
 34.     Veterinarski fakultet = NEMA prijava
 35.     Hrvatsko vojno učilište dr. Franjo Tuđman = NEMA prijava
 36.     Centar za poslijediplomske studije = NEMA prijava


STUDENTI SLABIJEG SOCIOEKONOMSKOG STATUSA

Rezultati prijave za slabiji socioekonomski status ak.god. 2019./20.

ZAVRŠNE NAPOMENE

U rezultatima natječaja za aktivnost studijski boravak, projektna prijava 2019-1-HR01-KA103-060250, Sveučilište u Zagrebu je odobrilo raspodjelu višeg iznosa sredstava, iznad prijavljenog iznosa, na odgovornost Sveučilišta, a kako bi se povećala iskorištenost.

UPUTA O ŽALBI

Žalbe se podnose u pisanom obliku preporučenom poštom, u roku od 8 dana od objave rezultata natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta.  U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u tom obliku. Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje.
Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. prijava nije potpuna, dostavljena je nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju i sl., prijava se automatski odbija bez mogućnosti žalbe.
1. Žalba protiv Odluke o odabiru kandidata za studijski boravak podnosi se na adresu fakulteta/akademije (tijelo/povjerenstvo fakulteta/akademije) – potražiti na mrežnim stranicama sastavnice. Prijedlog odluke o žalbi daje fakultet/akademija, a konačnu odluku donosi Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu.
2. Žalba protiv odluke o prijavi za slabiji socio-ekonomski status podnosi se direktno Sveučilištu, u pisarnicu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom „Žalba Erasmus+ socio status 2019/20: Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti” Ured za međunarodnu suradnju.

Klasa: 605-01/19-03/3
Urbroj: 380-153/068-19-56

U Zagrebu, 15. travnja 2019.Top