Vijest
07.05.2020

REZULTATI natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE - studijski boravak - za ak. godinu 2020./21.

Sveučilište u Zagrebu objavljuje REZULTATE natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE - studijski boravak - za ak. godinu 2020./21. (studenti obavezno moraju pročitati cjelokupan tekst Rezultata - kliknuti na tekst).

Zaprimljeno je 865 prijava na natječaj. Fakultetska povjerenstva izradila su rang liste studenata. Za mobilnost je odabrano 811 studenata.

Financijska potpora odobrena je na temelju rang lista fakultetskih povjerenstava. Stipendirani su svi studenti koji su u rang listama odabrani od svojih sastavnica.

Rezultati se nalaze u priloženim tablicama (1 tablica za svaku sastavnicu).
Studenti kojima je odobrena financijska potpora, u tablici su označeni plavom bojom. U slučaju odustanka studenta mjesto se dodjeljuje sljedećem studentu na rang listi.

PRIVICI tekstu rezultata natječaja

Rezultati Natječaja objavljeni su pojedinačno za svaku sastavnicu:

 1.     Akademija dramske umjetnosti = NEMA PRIJAVA
 2.     Agronomski fakultet
 3.     Akademija likovnih umjetnosti
 4.     Arhitektonski fakultet
 5.     Ekonomski fakultet
 6.     Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 7.     Fakultet elektrotehnike i računarstva_ispravak 7.5.2020.
 8.     Fakultet filozofije i religijskih znanosti = NEMA prijava
 9.     Filozofski fakultet
 10.     Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 11.     Fakultet organizacije i informatike
 12.     Fakultet prometnih znanosti
 13.     Fakultet političkih znanosti_ispravak 15.6.2020.
 14.     Fakultet strojarstva i brodogradnje
 15.     Geodetski fakultet
 16.     Geotehnički fakultet
 17.     Građevinski fakultet
 18.     Grafički fakultet
 19.     Hrvatski studiji
 20.     Katolički bogoslovni fakultet
 21.     Kineziološki fakultet
 22.     Medicinski fakultet = NEMA prijava
 23.     Muzička akademija - ispravak 7.9.2020; objavljeno 1. rujna 2020., poseban rok za odustanke za studente zimskog semestra je 07.09.2020. Za ljetni semestar rok odustanka je za sve studente promijenjen u 15.10.2020.
 24.     Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 25.     Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 26.     Prirodoslovno-matematički fakultet
 27.     Pravni fakultet
 28.     Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 29.     Stomatološki fakultet
 30.     Metalurški fakultet = NEMA PRIJAVA
 31.     Šumarski fakultet
 32.     Tekstilno-tehnološki fakultet
 33.     Učiteljski fakultet
 34.     Veterinarski fakultet
 35.     Hrvatsko vojno učilište dr. Franjo Tuđman = NEMA prijava
 36.     Centar za poslijediplomske studije = NEMA prijava


STUDENTI SA STATUSOM NEPOVOLJAN POLOŽAJ (uključuje niži socioekonomski status)

Rezultati prijave za status nepovoljan položaj za ak.god. 2020./21.

ZAVRŠNE NAPOMENE

U rezultatima natječaja za aktivnost studijski boravak, projektna prijava 2020-1-HR01-KA103-077158, Sveučilište u Zagrebu je odobrilo raspodjelu višeg iznosa sredstava, iznad prijavljenog iznosa, na odgovornost Sveučilišta, a kako bi se povećala iskorištenost (uključenje tzv. „over-committment“).

UPUTA O ŽALBI

Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti odredba čl.30. prava na žalbu primjenjuje se za natječaje objavljene nakon 20. travnja, 2017. kada je novi Pravilnik stupio na snagu.
Žalbe se podnose u pisanom obliku preporučenom poštom, u roku od 8 dana od objave rezultata natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta.  U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u tom obliku. Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje.
Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. prijava nije potpuna, dostavljena je nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju i sl., prijava se automatski odbija bez mogućnosti žalbe.
1. Žalba protiv Odluke o odabiru kandidata za studijski boravak podnosi se na adresu fakulteta/akademije (tijelo/povjerenstvo fakulteta/akademije) – potražiti na mrežnim stranicama sastavnice. Prijedlog odluke o žalbi daje fakultet/akademija, a konačnu odluku donosi Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu.
2. Žalba protiv odluke o prijavi za niži socio-ekonomski status podnosi se direktno Sveučilištu, u pisarnicu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom „Žalba Erasmus+ socio status 2020/21: Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti” Ured za međunarodnu suradnju.
3. Žalba protiv odluke o prijavi za status studenta u nepovoljnom položaju podnosi se na adresu fakulteta/akademije (tijelo/povjerenstvo fakulteta/akademije) – potražiti na mrežnim stranicama sastavnice (izuzev studenata nižeg socio-ekonomskog statusa, vidi 2. Žalba protiv odluke o prijavi za niži socio-ekonomski status). Prijedlog odluke o žalbi daje fakultet/akademija, a konačnu odluku donosi Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Rezultate natječaja odobrio:
Prof. dr. sc. Damir Boras
Rektor

Klasa: 605-01/20-03/2
Urbroj: 380-150/141-20-34

U Zagrebu, 07. svibnja 2020.Top