Vijest
30.10.2014

Rezultati natječaja za raspodjelu sredstava za 2014. za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu

Na sjednici održanoj 28. listopada 2014. Senat Sveučilišta u Zagrebu prihvatio je prijedlog o raspodjeli sredstava za 2014. za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu (potpore po područjima i potpore iz zajedničkog sveučilišnog fonda: potpore mobilnosti i potpore prijavama projekata na međunarodne fondove).

    1. Rezultati natječaja za raspodjelu sredstava za 2014. za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu (datum objave: 29. listopada 2014.)
    2. Odluka Senata Sveučilišta u Zagrebu o raspodjeli sredstava za 2014. godinu za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu

    3. Odluka Senata Sveučilišta u Zagrebu o raspodjeli sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu za 2014.

Žalbe se zaprimaju u roku od 5 kalendarskih dana od objave rezultata natječaja. Žalbe se dostavljaju putem e-pošte: potpora@remove-this.unizg.hr.Top