Vijest
03.12.2015

Rezultati natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ u akademskoj godini 2015./16. – 1. krug

Klasa: 605-01/15-22/29
Urbroj: 380-153/131-15-238
Zagreb, 03.12.2015.


1. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus+ Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2015./16. objavljen je u lipnju 2015. Rok za prijave bio je 15. rujan 2015. godine.

ODABIR KANDIDATA

Izvornu natječajnu dokumentaciju zajedno s izjavom suglasnosti ECTS koordinatora matične sastavnice s predloženom stručnom praksom  studenti su dostavljali Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.
Ukupno je primljeno 88 prijava za stručnu praksu. Financijska potpora za stručnu praksu odobrena je za 84 studenta, od čega je ukupno 5 odustalo, dok je 4 studenata odbijeno odnosno prijave su povučene.

FINANCIJSKA POTPORA

Sveučilište u Zagrebu studentima kojima je odobrena financijska potpora za stručnu praksu odobrava ukupno 460, 510 ili 560 EUR mjesečno, ovisno o zemlji u kojoj obavljaju stručnu praksu, iz sredstava koja osigurava Agencija za mobilnost i programe EU, inicijalno za boravak do 5 mjeseci (150 dana). Temeljem Odluke prorektora red. prof. art. Mladena Janjanina od 25.11.2015. (Kl: 605-01/15-22/29, Urbr: 380-153/131-15-239) naknadno će se omogućiti financiranje svih prijavljenih mjeseci boravka studenata za aktivnost stručne prakse (SMP) za ak.godinu 2015./16., isključivo prema datumima odobrene mobilnosti iz potpisanog ugovora studenta. Eventualni naknadni produžetak stručne prakse se ne financira.

Napominjemo da financijska potpora pokriva samo dio životnih troškova u inozemstvu.

ODUSTANAK OD STRUČNE PRAKSE

U slučaju odustanka od odlaska na stručnu praksu student odmah obavezno dostavlja vlastoručno potpisanu izjavu na službenom obrascu u Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta (obrazac se nalazi pod obrasci).

PRIVICI

1. Rezultati Erasmus+ natječaja za stručnu praksu studenti (SMP) ak.god. 2015./16.

2. Upute studentima odabranima za Erasmus+ stručnu praksu ak. god. 2015./16. Odabrani studenti dužni su prije, za vrijeme i po povratku s razmjene pridržavati se propisanih uputa koje su dane u dokumentu „Upute studentima odabranima za Erasmus+ stručnu praksu ak. god. 2015./16“, kao i svih naknadnih obavijesti koje im se upute putem elektroničke pošte.

3. OBRASCI ZA AK. GOD. 2015./16.

UPUTA O ŽALBI

Kandidat protiv odluke o odabiru kandidata može podnijeti žalbu u roku od 8 dana od obavijesti o odabiru kandidata (obavijest o odabiru kandidatu e-mailom šalje središnji Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta). Žalba se podnosi u pisanom obliku preporučenom poštom na adresu „Sveučilište u Zagrebu, Ured za međunarodnu suradnju, s naznakom: žalba“. U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u tom obliku. Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje. Na konačnu odluku Sveučilišta povodom žalbe ne postoji mogućnost pritužbe.
Ako je razlog žalbe vezan za suglasnost i odluku matičnog fakulteta/akademije, žalba se podnosi u istom roku ali Povjerenstvu fakulteta /akademije, na adresu matičnog fakulteta. O toj žalbi odlučuje fakultet/akademija.
Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. nepotpuna prijava, nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju i sl., prijava se automatski odbija bez mogućnosti žalbe.Top