Vijest
12.12.2017

Rezultati Natječaja za akademsku mobilnost u 2018. godini (prvi krug)

Sveučilište u Zagrebu objavljuje prve rezultate Natječaja za akademsku mobilnost u 2018. g. (prvi krug):

Kandidati imaju mogućnost žalbe u roku od 8 dana od objave prijedloga rang-liste. Molimo žalbe poslati do srijede 20. prosinca do 12 sati (podne) na sljedeći način:

  • na adresu Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, s naznakom “Za Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti“ i 
  • radi brže obrade, skenirano na e-mail adresu staff@unizg.hr i na kontakte za međunarodnu suradnju na matičnoj sastavnici.

Mole se kandidati da se prije slanja žalbe obrate kontaktima za međunarodnu suradnju na matičnoj sastavnici.

Nakon naznačenoga roka za žalbe Povjerenstvo za žalbe donosi odluku o žalbama u daljnjem roku od 8 dana. Odluka Povjerenstva za žalbe je konačna.

Važna napomena: mole se svi kandidati i sastavnice koje su dostavile prijedloge da se upoznaju s napomenama navedenim u rezultatima (gornji privitci) kao i uputama u privitku. Dodatnu dokumentaciju je potrebno dostaviti na staff@remove-this.unizg.hr.


Privitak:

 

KLASA: 605-01/17-04/7
URBROJ: 380-153/037-17-33Top