Vijest
16.02.2022

Rezultati Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2021./2022.- programske zemlje (KA131)

Sveučilište u Zagrebu objavljuje rezultate Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2021./2022. unutar programskih zemalja (KA131) za aktivnosti:

Prijave za kombiniranu aktivnost podučavanja i osposobljavanja uključene su u listu rezultata za aktivnost podučavanja (STA).

Kandidati imaju mogućnost žalbe u roku od 8 dana od objave prijedloga rang-lista. Molimo žalbe poslati sa zaključno 24. veljače 2022. na sljedeći način:

  • na adresu Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, s naznakom “Za Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti“ i 
  • skenirano na e-mail adresu staff@remove-this.unizg.hr, radi brže obrade.

Nakon naznačenoga roka za žalbe Povjerenstvo za žalbe donosi odluku o žalbama u daljnjem roku od 8 dana. Odluka Povjerenstva za žalbe je konačna.

Mole se svi kandidati i njihove matične sastavnice da se upoznaju s napomenama navedenima u rezultatima te s priloženim Uputama (važni rokovi - rok za potvrdu mobilnosti / za dostavu dokumentacije za sastavljanje ugovora o financiranju).

 

Privitci:

 

KLASA: 605-01/21-04/3
URBROJ: 380-153/136-22-105Top