Vijest
28.04.2020

Produljuje se rok studentima za prijavu radova za Rektorovu nagradu

Na temelju čl. 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i mišljenja Rektorskog kolegija u užem sastavu sa elektroničke  sjednice održane 18. ožujka 2020. godine, rektor donosi

ODLUKU o produljenju roka prijave radova za Rektorovu nagradu.Produljuje se rok studentima za prijavu rada na mrežnim stranicama Sveučilišta do utorka 30. lipnja 2020. do 16 sati. Prijava radova za Nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu https://apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/.


Top