Vijest
04.04.2022

Privremeni rezultati Natječaja za dodjelu stipendija za ak. god. 2021./2022.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu utvrdilo je privremene rang liste dobitnika stipendija redovitim studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija za ak. god. 2021./2022.

Kandidati koji nisu ostvarili pravo na stipendiju mogu u roku tri dana, zaključno sa 7. travnja 2022. do ponoći, podnijeti Povjerenstvu pisani obrazloženi prigovor elektroničkim putem na adresu: stipendije@unizg.hr. Prigovore mogu podnositi isključivo kandidati osobno.

Ako je student/ica ostvario/la pravo na neku drugu stipendiju i želi odustati od prava na stipendiju Sveučilišta u Zagrebu, molimo da nas o tome obavijesti pisanom izjavom na mail stipendije@unizg.hr. Napominjemo da uz stipendiju Sveučilišta u Zagrebu nije moguće primati nijednu drugu stipendiju iz javnih izvora (izuzev Erasmus+ stipendije).

A KATEGORIJA

B KATEGORIJA

C KATEGORIJA

D KATEGORIJA

Podsjećamo na nekoliko odredbi Natječaja zbog kojih možda niste na listi dobitnika stipendija:

  • Svakoj sastavnici dodjeljuje se broj stipendija koji odgovara udjelu prijava studenata sa sastavnice u ukupnom broju prijava, a koji zadovoljavaju kriterije Natječaja (A kategorija).

  • Pravo prijave na Natječaj nisu imali studenti koji su od početka studija stekli manje od N x 55 ECTS bodova gdje je N broj punih godina od početka studija, izuzev tekuće godine studija i godine/a mirovanja (izuzev D kategorije).

  • Bodovi za uspješnost jednaki su umnošku broja ECTS bodova i prosjeka ostvarenih do 30. rujna 2021. godine (ne u ak. god. 2021./2022.).
  • Pristupnici za A kategoriju morali su imati prosjek ocjena 4.0 ili više, za B i C kategoriju 3,5 i više, a za D 3,0 i više (studenti prve godine ukupan prosjek svih razreda srednje škole 3.5 ili više) na preddiplomskom i diplomskom studiju.

  • Kriteriji uspješnosti odnose se na trenutni studij studenta odnosno na studij temeljem kojeg je stečeno pravo upisa na diplomski studij.

  • Dodatni bodovi ne ostvaruju se na posebne rektorove nagrade već isključivo za pojedinačne ili u suautorstvu do tri autora. 

  • U B kategoriji stipendije se dodjeljuju samo studentima koji studiraju nastavničke studijske programe.

  • U C kategoriji sudjelovanje je bilo dopušteno samo kategoriziranim sportašima.

  • U D kategoriji nije bilo dopušteno sudjelovanje kandidatima koji imaju primanja veća od 2.161,90 kuna po članu kućanstva.

  • Prijave studenata koji nisu dostavili potrebnu dokumentaciju nisu razmatrane.

Konačne liste dobitnika bit će objavljene nakon potvrde istih na sjednici Senata 12. travnja 2022.Top