Vijest
21.01.2022

Predstavljena knjiga "Digitalna transformacija – novi pristupi i izazovi u obrazovanju"

Predstavljanje knjige pod nazivom "Digitalna transformacija – novi pristupi i izazovi u obrazovanju" održano je u petak 21. siječnja 2022. u 12 sati u auli Sveučilišta u Zagrebu. Knjigu autora doc. dr. sc. Sandre Kučina Softić, doc. dr. sc. Marka Odaka i prof. dr. sc. Jadranke Lasić Lazić izdaje Sveučilište Sjever.

Na predstavljanju su govorili: rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta Sjever prof. dr. sc. Marin Milković, dekan Grafičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predsjednik sveučilišnoga Povjerenstva za e-učenje i internetske servise prof. dr. sc. Nikola Mrvac i prorektor za nastavu Sveučilišta Sjever izv. prof. dr. sc. Vlado Tropša.

digitalna transformacija_prom knjige

Knjiga je strukturirana u sedam cjelina u kojima se, između ostaloga, razrađuju koncepti i daju primjeri dobre prakse za pripremu strategije digitalne transformacije u obrazovanju. Uz korištenje informacijske tehnologije i otvorenih obrazovnih resursa u cilju otvaranja pristupa digitalnom učenju i virtualnoj razmjeni i inovacijama u obrazovanju, u knjizi se govori i o poticanju stvaranja kurikula s ugrađenim digitalnim tehnologijama u praktično učenje, modelima za razvoj nastavničkih kompetencija za primjenu e-učenja i dr.  

Također, koriste se dijelovi iz istraživanja provedenih u okviru doktorskih tema koji se proširuju novim podatcima, posebice vezano uz motivaciju nastavnika za primjenu novih tehnologija u obrazovanju. Recenzenti knjige su prof. dr. sc. Damir Boras i prof. dr. sc. Nikola Mrvac.

digitalna transformacija_prom knjige

Autori knjige

Više možete pročitati na Universitas portalu.Top