Vijest
29.11.2017

Poziv za dostavu prijedloga za izbor rektora Sveučilišta u Zagrebu

Na temelju članka 15. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Odluke o pokretanju postupka izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu (Klasa: 602-04/17-01/16, Urbroj: 380-020/173-17-1) i Odluke o imenovanju Izbornog povjerenstva za provedbu postupka izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu (Klasa: 602-04/17-01/16, Urbroj: 380-020/173-17-2) koje je Senat donio na 3. sjednici održanoj 14. studenoga 2017., Izborno povjerenstvo za provedbu postupka izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu na svojoj sjednici održanoj dana 21. studenoga 2017.

donijelo je i objavilo Poziv za dostavu prijedloga za izbor rektora Sveučilišta u Zagrebu i Upute za postupak izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu.


Top