Vijest
21.10.2022

Otvoreni podatkovni centri HR-ZOO-a

Podatkovni centri HR-ZOO-a otvoreni su 19. listopada 2022. na Svečanosti održanoj u podatkovnom centru HR-ZOO ZG2 u sklopu Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj Sveučilišta u Zagrebu. Svečanosti su prisustvovali brojni uzvanici iz sustava znanosti i visokog obrazovanja, predstavnici partnerskih tvrtki i predstavnici medija.

Događanje je započelo predstavljanjem podatkovnih centara u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu koje je održao ravnatelj Srca Ivan Marić. Potom su slijedila obraćanja predsjednika Rektorskog zbora Republike Hrvatske i rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepana Lakušića i ravnatelja Uprave za znanost i tehnologiju u Ministarstvu znanosti i obrazovanja dr. sc. Hrvoja Meštrića. Nakon toga uzvanici su obišli podatkovni centar HR-ZOO ZG2. 

ZOO_podatkovni_maric_2022 ZOO_podatkovni_lakusic_2022
ZOO_podatkovni_mestric_2022 ZOO_podatkovni_2022

Podatkovni centri u 4 grada na 5 lokacija čine mrežu podatkovnih centara - ključni element nacionalne e-infrastrukture HR-ZOO koja je nužna za modernu i multidisciplinarnu znanost, vrhunska istraživanja i obrazovni sustav Republike Hrvatske. Završetkom radova na uređenju i opremanju podatkovnog centra dobiveni suvremeni podatkovni centri koji dugoročno osiguravaju odgovarajuće prostorne uvjete za smještaj naprednih računalnih i spremišnih resursa, a zahvaljujući mrežnoj povezanosti između podatkovnih centara HR-ZOO-a u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu kapacitetima od 100 Gbit/s dugoročno su osigurani kapaciteti za potrebe nacionalne e-infrastrukture. Time se korisnicima omogućava brži i sigurniji pristup uslugama iz oblaka HR-ZOO te povezuje nacionalna infrastruktura s infrastrukturama u Europi i svijetu.

Podatkovni centri opremljeni su brojnim kompleksnim tehničkim sustavima koji osiguravaju sigurno čuvanje podataka i njihovu dostupnost korisnicima u bilo kojem trenutku 24 sata dnevno 365 dana u godini bez obzira na utjecaj bilo kakvih vanjskih faktora poput nestanka električne energije u širem području, potresa ili drugih nepogoda. Svi podatkovni centri spojeni su na centralni sustav za nadzor infrastrukture koji u realnom vremenu prati temperaturu, vlagu, iskorištenost električne energije i druge parametre. Svi tehnički sustavi su izvedeni u redundanciji čime se osigurava njihova neprekinutost rada, a time i neprekinutost usluga iz kataloga HR-ZOO krajnjim korisnicima.


HR-ZOO OS

Podatkovni centar HR-ZOO OS koji se nalazi u Studentskom domu K. P. Svačića u okviru Sveučilišnog kampusa
"Osijek" Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku ima bruto površinu od 411m2 i 10 instaliranih IKT ormara. Projektirana snaga elektroenergetskog priključka je 125 kW, dok je kao pričuvni izvor napajanja električnom energijom ugrađeno agregatsko postrojenje snage 220 kVA. Ugrađen je i uređaj za besprekidno napajanje snage 100 kVA, a rashladnu energiju osigurava rashladnik vode snage 100kW.


HR-ZOO RI

Podatkovni centar HR-ZOO RI koji se nalazi u Zgradi sveučilišnih odjela Sveučilišta u Rijeci ima bruto površinu od 213 m2 i 10 instaliranih IKT ormara. Projektirana snaga elektroenergetskog priključka je 125 kW, dok je kao pričuvni izvor napajanja električnom energijom ugrađeno agregatsko postrojenje snage 220 kVA. Ugrađen je i uređaj za besprekidno napajanje snage 100 kVA, a rashladnu energiju osigurava rashladnik vode snage 70 kW.


HR-ZOO ST

Podatkovni centar HR-ZOO ST koji se nalazi u suterenu zgrade Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu ima bruto površinu od 379 m2 i 10 instaliranih IKT ormara. Projektirana snaga elektroenergetskog priključka je 125 kW, dok je kao pričuvni izvor napajanja električnom energijom ugrađeno agregatsko postrojenje snage 220 kVA. Ugrađen je i uređaj za besprekidno napajanje snage 100 kVA, a rashladnu energiju osigurava rashladnik vode snage 100kW.


HR-ZOO ZG1

Podatkovni centar HR-ZOO ZG1 koji se nalazi u Zgradi Srca u Marohnićevoj 5 ima bruto površinu 359 m2  i 30 instaliranih IKT ormara. Projektirana snaga elektroenergetskog priključka je 350 kW, dok su kao pričuvni izvor napajanja električnom energijom ugrađena dva agregatska postrojenja snage 400 kVA. Ugrađena su i dva uređaja za besprekidno napajanje snage 160 kVA, a rashladnu energiju osiguravaju dva rashladnika vode snage 100kW.


HR-ZOO ZG2

Podatkovni centar HR-ZOO ZG2 koji se nalazi u sklopu Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj Sveučilišta u Zagrebu ima bruto površinu 1.317. m2 i 32 instalirana ormara. Projektirana snaga elektroenergetskog priključka je 1.100 kW, dok je kao pričuvni izvor napajanja električnom energijom ugrađeno agregatsko postrojenje snage 1.250 kVA. Ugrađen je i uređaj za besprekidno napajanje snage 750 kVA, a rashladnu energiju osigurava rashladnik vode snage 500kW.Top