Vijest
12.07.2018

Održana redovita skupština Saveza ALUMNI UNIZG

Na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu u četvrtak 5. srpnja 2018. održana je redovita skupština Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG, na kojoj se okupilo 60-ak alumna, većinom predsjednika i predstavnika alumni društava – članova Saveza te nekoliko dekana i prodekana.

 

Na početku skupštine nazočne je pozdravio predsjednik Predsjedništva i Saveza ALUMNI UNIZG prof. dr. sc. Mario Šafran te zamolio rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa da se obrati skupu. Rektor Boras u svojem je govoru istaknuo ulogu i važnost alumni zajednice za sveučilište i jačanje njegova ugleda u zemlji i svijetu. Nazočne je podsjetio na to da Sveučilište u Zagrebu ulazi u svoju 350. akademsku godinu te da će tu značajnu obljetnicu neprekidnoga akademskoga djelovanja našega Sveučilišta obilježiti brojna događanja od 1. listopada 2018. do 31. prosinca 2019. Unatoč tomu što je nacionalnom strategijom predviđeno povećano ulaganje u znanost i obrazovanje, upozorio je na kontinuirano smanjeno financiranje znanosti i visokoga obrazovanja. Stoga smatra da bi alumni udruge putem svojih istaknutih članova, osobito profesora, gospodarstvenika i političara, trebale djelovati na razvijanje svijesti o visokome obrazovanju kao temelju razvitka svake države. Zaključio je da će vrijednosti koje mladima usadimo, prvo putem obitelji, a potom školovanjem, razviti osjećaj odanosti svojemu sveučilištu i svojoj domovini.  

Nakon rektorovih pozdravnih riječi, prof. dr. sc. Mario Šafran izvijestio je Skupštinu o radu Predsjedništva u prvoj godini njihova četverogodišnja mandata. Izvijestio je kako se Predsjedništvo sastalo osam puta te kontinuirano komunicira sa svojim članovima u cilju napretka rada Saveza. U izvještajnom razdoblju objavljena su dva broja Glasnika Saveza, u prosincu 2017. i u lipnju 2018., kojima je zainteresirana javnost informirana o novostima i zanimljivostima iz alumni udruga i sa Sveučilišta u Zagrebu te su predstavljeni pojedini istaknuti članovi naših udruga. Radi poboljšanja distribucije novosti iz Saveza i sa Sveučilišta, pa tako i Glasnika, pokrenut je newsletter te je otvoren profil „Alumni Sveučilišta u Zagrebu” na poslovnoj društvenoj mreži LinkedIn. Predsjedništvo nastavlja projekt dodjeljivanja e-adresa s jedinstvenom alumni.unizg.hr adresom te je u tijeku razrada modela dodjele iste adrese studentima završnih godina studija kako bi sastavnice ostale u kontaktu sa svojim studentima i nakon diplomiranja. Nazočne je podsjetio i na to da je Savez u veljači organizirao dobro posjećeno predavanje izv. prof. dr. sc. Davora Lauca „Kako pronaći i privući bivše studente u alumni organizacije“ vezano uz mogućnosti i alate koji pomažu pri traženju bivših studenata Sveučilišta u svrhu njihova boljeg umreživanja, o čemu je pisao i Universitas.

U nastavku je Skupština prihvatila u članstvo Saveza tri alumni udruge: Udrugu bivših studenata Arhitektonskoga fakulteta - ALUMNI AF, Udrugu bivših studenata Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Alumni Filozofskoga fakulteta u Zagrebu i Hrvatsko društvo bivših studenata i prijatelja Grafičkoga fakulteta – AMAC GRF te je u Savezu sada ukupno 26 udruga, od kojih su 22 osnovane na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu, a 4 u inozemstvu.

skupstina alumni_srpanj2018_katedra 2018srpanj_skupstina alumni_okrugli stol

Službeni dio skupštine nastavio se panel-diskusijom „Alumni – primjeri dobre prakse“. Raspravu je moderirao prof. dr. sc. Mario Šafran koristeći se kao podlogom za raspravu sljedećim pitanjima: Kolika je lojalnost bivših studenata svome Sveučilištu te što udruge i sastavnice čine ili mogu učiniti da bi razvile i održale lojalnost svojih alumna?; Kakav je i kako možemo unaprijediti odnos uprava sastavnica i Sveučilišta prema alumni udrugama?; Počiva li aktivnost alumni udruge na entuzijazmu pojedinaca ili stvarnom kontinuiranom radu?; Kakvo je iskustvo alumni udruga iz inozemstva – nešto sasvim drugo ili novi naziv za poznati sadržaj?; Udruge jučer, danas, sutra - pitanje financiranja rada i aktivnosti udruga (ima li objektivno mjerljivih rezultata provedenih alumni aktivnosti?).

U raspravi su sudjelovali brojni predstavnici alumni udruga prenoseći svoja iskustva. Za motiviranje alumna, pojedine udruge organiziraju okupljanje generacija, fakultetski bal, stručna predavanja, različite društvene aktivnosti, aktivni su na društvenim mrežama i slično. Osobito je važno povezivanje s alumnima iz gospodarstva radi pomoći studentima u provedbi stručne prakse ili praćenju njihovih karijera. Prisutan je problem s financiranjem rada udruga te je većina aktivnosti prepuštena entuzijazmu pojedinaca, a ponekad i osobnim poznanstvima usmjerenima na motiviranje alumna za donatorske i ostale alumni aktivnosti. Iznimno je važna svijest uprava sastavnica i Sveučilišta o ulozi i važnosti alumna te je zanimljivo bilo čuti motive i iskustva dekana koji su u prošloj godini pokrenuli rad alumni udruga na svojim fakultetima.

Slijedom provedene rasprave donesene su sljedeće smjernice za razvoj alumni aktivnosti:

  • Studente sustavnije upoznavati s alumni filozofijom tijekom studija, npr. već na uvodnim satima za brucoše upoznati studente sa značajem alumna za djelovanje i razvoj fakulteta te motivirati nastavno osoblje za kontinuirano razvijanje osjećaja lojalnosti u studenta prema svojemu fakultetu tj. Sveučilištu (tijekom dana fakulteta organizirati obraćanje alumna, tijekom studentskih igara uključiti alumne,  organizirati okupljanja generacija s ciljem promicanja lojalnosti Sveučilištu i sl.);
  • Predsjednike alumni udruga sustavno uključiti u rad uprava sastavnica, npr. pozivati ih na tematske sastanke proširenih kolegija dekana;
  • Pozivaju se alumni udruge da se učestalije koriste distributivnim kanalima za informiranje o provedenim aktivnostima kojima se koristi Savez ALUMNI UNIZG – Glasnik Saveza, newsletter, profil na LinkedInu i sl.;
  • Alumni udruge, vezano za specifičnosti sastavnice na kojoj su osnovane, trebaju definirati aktivnosti kojima bi se ostvarile dodane vrijednosti za alumne (npr. organizacija konferencija / predavanja / panel-diskusija radi povezivanja dionika pojedine struke, rješavanja aktualnih problema za pojedinu struku i organizacija stručne prakse i sl.).


Top