Vijest
09.06.2020

Natječaj za upis na Međunarodni sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij 'Poslovno upravljanje u graditeljstvu - MBA IN CONSTRUCTION'

Sveučililšte u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis VII. generacije studenata na Međunarodni sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Poslovno upravljanje u graditeljstvu - MBA IN CONSTRUCTION (MBACon) za stjecanje akademskoga naziva: sveučilišni specijalist Poslovnog upravljanja u graditeljstvu (University specialist MBA in Construction) u akademskoj godini 2020./2021.

Kandidati za polaznike studija MBACon završili su sveučilišni diplomski studij ili dodiplomski studij građevinarstva, arhitekture ili srodnoga sveučilišnoga tehničkog studija završetkom kojega stječu 300 ECTS-a. Sukladno članku 17. stavak 2. Pravilnika o poslijediplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, osobe koje nisu završile sveučilišni diplomski studij iz odgovarajućega područja mogu upisati studij uz polaganje razlikovnih ispita po odluci Stručnoga vijeća studija.

Studij traje 4 semestra (3 semestra nastave u modulima i 1 semestar za izradu završnog rada), a završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija stječe se 90 ECTS bodova

Pri upisu kandidati uz molbu prilažu:
• ispunjen obrazac za prijavu,
• presliku diplomu o završenom sveučilišnom studiju,
• životopis,
• prijepis svih ocjena sa studija te prosjek ocjena (potreban je prosjek ocjena 3,5 odnosno 3,0 uz preporuku jednog sveučilišnog profesora i poslodavca),
• dokaz da imaju najmanje 2 godine radnog iskustva.

Prijave se primaju do 1. rujna 2020. godine na adresu
Referada poslijediplomskog studija MBACon, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Kačićeva 26, 10000 Zagreb
ili na e-mail adresu mba@grad.hr .

Više informacija o studiju možete pronaći na www.mbaincon.com.Top