Vijest
03.09.2021

Natječaj za Erasmus+ kombinirane intenzivne programe (blended intensive programmes - BIP) za razdoblje do 31. siječnja 2022.

Sveučilište u Zagrebu objavljuje Natječaj za kombinirane intenzivne programe u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 unutar programskih zemalja (KA131) za razdoblje od 1. rujna 2021. do 31. siječnja 2022.

Rok za prijavu: 

 • Predviđena je otvorena mogućnost prijave intenzivnog programa tijekom duljeg vremenskog razdoblja do najkasnije 5. studenoga 2021. po principu "first come, first served". 
 • Planirana je objava parcijalnih rezultata natječaja je na mjesečnoj bazi (za detalje v. tekst Natječaja).
 • U slučaju ranijeg isteka planiranih financijskih sredstava, Sveučilište zadržava pravo ranijeg zatvaranja Natječaja, uz obavezu prethodne najave na mrežnim stranicama u roku od minimalno 2 radna dana prije ranijeg zatvaranja Natječaja. 
 1. Obrazac za prijavu kombiniranog intenzivnog programa
 2. Upute uz Natječaj sa smjernicama za pripremu kombiniranih intenzivnih programa
 3. Dodatak I - Studenti s manje mogućnosti
 4. Obrazac – Izjava za studente nižeg socioekonomskog statusa
 5. Obrazac izjave sudionika sa sastavnice o pristanku na objavu i korištenje osobnih podataka u svrhu izvješćivanja o programu
 6. Tablica iznosa za životne troškove i tablica iznosa za putne troškove (iznosi izraženi u EUR)
 7. Popis nositelja povelje Erasmus Charter for Higher Education
 8. Popis ISCED Subject area codes i Pretraživač ISCED kodova

 

*U slučaju da Sveučilište u Zagrebu s nacionalnom Agencijom za mobilnost i programe EU ne sklopi pravovremeno Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava koji obuhvaća aktivnosti definirane ovim natječajem, Sveučilište u Zagrebu zadržava pravo odgode početka odobrenih mobilnosti. 

 

KLASA: 605-01/21-03/17
URBROJ: 380-153/037-21-2Top