Vijest
23.02.2016

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2015./2016.

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2015./2016.
Na temelju Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade pravo natjecanja imaju svi studenti preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu.
Rok za prijavu na natječaj je 29. travnja 2016. do 16 sati.

Prijava radova za Nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr/rektorova/.

Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se na Sveučilištu u Zagrebu u petak 17. lipnja 2016. Prigodom svečane dodjele Nagrade bit će organizirana i izložba postera na kojoj će nagrađeni studenti predstaviti svoje radove.

Sažetci svih nagrađenih radova na hrvatskom i engleskom jeziku bit će objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta, a cijeli nagrađeni radovi i u zasebnoj sveučilišnoj publikaciji.


Tekst Natječaja za dodjelu Rektorove nagrade (.pdf)Top