Vijest
08.02.2016

Na tribini "Inovacije u medicini III" predstavljen projekt ekološkoga stočarstva

U ponedjeljak 8. veljače 2016. je u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu održana tribina Inovacije u medicini III. Riječ je o jednoj u nizu tribina koje organizira Sveučilište u Zagrebu u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti te partnerom Udrugom inovatora Hrvatske.

 


Nakon pozdravnih govora rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa i tajnika Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademika Marka Pećine te uvodnoga izlaganja moderatora ove tribine akademika Slobodana Vukičevića, svoj projekt ekološkoga stočarstva, koji se temelji na spoju izvornih hrvatskih pasmina domaćih životinja i inovacija u njihovu uzgoju i proizvodnji, predstavio je prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, redoviti profesor Veterinarskoga fakulteta i prorektor Sveučilišta u Zagrebu.

Inovacije u medicini III_veljaca2016

Projekt ekološkoga stočarstva temelji se na tehnologijskom projektu Proizvodnja janjetine s ekološkim znakom Hrvatske, koji je pokrenut još 2003. s ciljem unaprjeđenja stočarstva i poljoprivrede u Republici Hrvatskoj te korištenja znanja koja nastaju na sveučilištu u svrhu razvoja domaćega gospodarstva. Na temeljima prirodnih dispozicija koje Hrvatska ima za razvoj ekološkoga stočarstva te postojanja izvornih pasmina ovaca i koza na ovome području, projekt je posebno istaknuo važnost stvaranja preduvjeta za očuvanje tradicionalnoga načina proizvodnje, razvoja održive, ekološki i socijalno prihvatljive gospodarske djelatnosti te zaštite prirodnih vrijednosti, okoliša i kulturnoga identiteta.

Inovacije u medicini III_veljaca2016_simpraga

Prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga predstavio je na tribini ishode ovoga projekta ‒ tri studije, dva programa, intelektualno vlasništvo nad žigom Eko janje i osnivanje istoimene spin-off tvrtke ‒ te druge projekte koji su u međuvremenu pokrenuti s ciljem poticanja konkurentnoga ovčarstva i kozarstva koje se temelji na privatnom vlasništvu povezanom s trgovinom, prehrambenom industrijom i turizmom, osiguravanja potpore i promicanja lokalnoga gospodarstva te pokretanja projekata i programa koji povezuju turistički razvijeno priobalje i zaleđe, a mogu privući domaće investitore. Prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga predstavio je i Program razvoja ovčarstva i kozarstva na krškim područjima Republike Hrvatske, u čijoj je pripremi sudjelovao, a koji je nažalost 2008. zaustavila kriza.

Na tribini je uslijedila rasprava tijekom koje je istaknuta važnost povezivanja istraživača i gospodarstva, međusobne suradnje među istraživačima iz različitih znanstvenih područja te komercijalizacije rezultata istraživanja.

Inovacije u medicini III_veljaca2016_vukicevic

Tribina Inovacije u medicini jedna je u nizu javnih predavanja, razgovora, okruglih stolova i radionica kojima je cilj poticati i popularizirati ideju o inovacijama i prijenosu znanja sa sveučilišta i znanstvenih institucija kao temeljima inovativnoga gospodarstva i izlaska Hrvatske iz krize.

U okviru tribine čelnici Sveučilišta u Zagrebu i Udruge inovatora Hrvatske potpisali su sporazum o poslovnoj suradnji u području razvoja komercijalizacije inovacija i drugih aktivnosti koje pridonose probitku i unaprjeđenju hrvatskoga gospodarstva, poduzetništva i inovatorskoga sustava. Sporazum o suradnji potpisali su rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras i predsjednik Udruge inovatora Hrvatske Marko Bubaš. Među ostalim, potpisnici će na temelju sporazuma zajednički sudjelovati u javnim pozivima, natječajima i projektima u području razvoja i primjene novih tehničko-tehnoloških i inovativnih rješenja namijenjenih hrvatskom i međunarodnom gospodarstvu, zajednički organizirati seminare i predavanja o temama kao što su pretraživanje patentnih baza, važnosti inovatorstva za brži gospodarski razvitak te zaštita intelektualnoga vlasništva (kako i zašto štititi izume, modele i žigove; značaj stjecanja prava tj. licencije na proizvodnju i plasman zaštićenoga izuma, modela ili žiga itd.). Nakon potpisivanja istaknuto je kako će jedna od prvih zajedničkih inicijativa Sveučilišta i UIH-a biti priprema Zakona o inovacijama kojim bi se reguliralo ovo područje.

Inovacije u medicini III_veljaca2016_potpisivanje sporazumaTop