Vijest
03.05.2022

Metalurški fakultet provodi važan infrastrukturni projekt "Centar za ljevarstvo – SIMET"

Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu provodi infrastrukturni projekt "Centar za ljevarstvo – SIMET" (KK.01.1.1.02.0020) u okviru Europskoga fonda za regionalni razvoj Operativnog programa za koheziju i konkurentnost 2014. — 2020. u okviru poziva "Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija" s krajnjim rokom provedbe projekta 31. srpnja 2023. godine. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 44.061.083,08 HRK koje Europska unija sufinancira u stopostotnom iznosu.

Fakultet osnivanjem Centra za ljevarstvo – SIMET želi ojačati kapacitete za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI), kroz ulaganje u unapređenje postojeće istraživačke infrastrukture Metalurškoga fakulteta te poboljšati kompetencije nastavnoga osoblja i studenata te pozicionirati Fakultet i općenito metalurški sektor u smislu prepoznavanja i aktiviranja njegovog IRI potencijala.

Svrsihodnost Centra ogledat će se u ciljanim istraživanjima u razvoju materijala i transferu tehnologija prema partnerima iz realnoga sektora od ideje do gotovog proizvoda.

Provedba projekta rezultirat će adaptacijom, opremanjem i stavljanjem u funkciju Centra za ljevarstvo – SIMET koji se nalazi u sklopu Metalurškoga fakulteta. Metalurški fakultet je pretrpio znatna oštećenja uzrokovana razornim petrinjskim potresom od 29. prosinca 2020. godine magnitude 6,4 po Richteru. Navedeno je rezultiralo N2 crvenom naljepnicom: neupotrebljivo zbog oštećenja te su iz sigurnosnih razloga obustavljeni radovi adaptacije i prilagodbe prostora Centra za ljevarstvo – SIMET, a što izravno utječe na implementaciju cjelokupnog projekta. S nadležnim ministarstvima ispregovarana je dodatna financijska alokacija u svrhu hitne sanacije konstrukcijske obnove prostora obuhvaćenih projektom, a nastavak predviđenih infrastrukturnih radova Projekta Centar za ljevarstvo – SIMET bit će moguć tek po završetku obnove.

Temeljem provedenog postupka javne nabave, 2. svibnja 2022. godine potpisan je ugovor o nabavi radova hitne sanacije konstrukcije ukupne vrijednosti 2.213.490,63 HRK s PDV-om, radove će izvoditi tvrtka Gradnja iz Siska, a rok izvršenja radova je četiri mjeseca.

Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave usluge kompletnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova hitne sanacije konstrukcije Centra za ljevarstvo – SIMET u ukupnoj vrijednosti 36.750,00 HRK s PDV-om obavljati će Trasa Adria iz Zagreba. 

Uz ovaj postupak do sada je ugovoreno i u provedbi je:

  1. Adaptacija i prilagodba prostora za potrebe Centra za ljevarstvo – SIMET ukupne ugovorene vrijednosti 7.532.470,84 HRK s PDV-om
  2. Oprema – namještaj prostora Centra za ljevarstvo – SIMET ukupne ugovorene vrijednosti 1.887.418,30 HRK s PDV-om
  3. Opremanje Centra za ljevarstvo - SIMET instrumentima i znanstvenoistraživačkom opremom potpisani su ugovori za četrnaest grupa ukupne vrijednosti 23.665.677,62 HRK s PDV-om.

Više informacija dostupno je na mrežnoj stranici projekta CASTINGPOINT

O napretku projekta izvještavamo i putem društvenih mreža:

LinkedIn: SIMET

FB: SIMET

FB MF SuZg: MFTop