Vijest
28.10.2020

Međunarodni znanstveni skup: Hrvatska kultura i sv. Jeronim

Međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup pod nazivom "Hrvatska kultura i sveti Jeronim" održat će se 3. i 4. studenoga 2020. u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu (Trg Josipa Jurja Strossmayera 14) pod pokroviteljstvom Razreda za književnost HAZU. Organizatori su Filozofski fakultet i Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.


PROGRAM

3. studenoga 2020. u 9 sati

Svečano otvaranje 

Prva sesija

Voditelji: Jasenka Gudelj i Vinko Grubišić

Vinko Grubišić (Waterloo, Kanada): Uloga Petra Pavla Vergerija starijeg u približavanju sv. Jeronima renesansnim koncepcijama
Dragutin Feletar (Zagreb): Teze pavlina Josipa Bedekovića o lokaciji rodnog mjesta sv. Jeronima
Marko Rašić (Čakovec): Rodno mjesto sv. Jeronima prema djelu Josipa Bedekovića „Natale solum s. Hieronymi...“
Ivan Bodrožić (Split): Sveti Jeronim – širitelj biblijske kulture i evanđeoskog načina života
Anto Mišić (Zagreb): Jeronimova pisma u hrvatskom prijevodu
Zrinka Jelaska (Zagreb): Jezikoslovne postavke sv. Jeronima u spisu “O vječnomu djevičanstvu Marijinu”
Daniel Miščin (Zagreb): Kontekst Erazmova baselskog izdanja Jeronimovih djela (1516.)
Niko Bilić (Zagreb): Jeronimova Judita
Tonko Maroević (Zagreb): Pod dvostrukim okriljem
Bernard Jan Hendrik Aikema (Verona): San Girolamo nella pittura veneta tra XV e XVI secolo
Jasenka Gudelj (Venecija): Sveti Jeronim i povijesne skjavonske bratovštine u Italiji: lica identitea
Ines Ivić (Budimpešta): Razvoj i formiranje ikonografije sv. Jeronima na istočnoj obali Jadrana u kasnom srednjem vijeku

4. studenoga 2020. u 9 sati

Druga sesija

Voditelji: Cvijeta Pavlović i Daniel Miščin

Trpimir Vedriš (Zagreb): Jeronim kao hrvatski nacionalni svetac u svjetlu recentne historiografije
Vesna Badurina Stipčević (Zagreb): Legende o svetom Jeronimu u hrvatskoglagoljskoj književnosti
Mirjana Matijević Sokol (Zagreb): Sveti Jeronim i „Vulgata“ – njihova najranija prisutnost na hrvatskom prostoru
Ružica Pšihistal (Osijek): Jeronimova i Marulićeva “Judita”
Anica Nazor (Zagreb): “Transit sv. Jeronima”, Senj 1508.
Iva Kurelac (Zagreb): Sveti Jeronim i šibenski humanistički krug – primjer transformacije recepcije svetačkog kulta
Doroles Grmača (Zagreb): “Po neutrtoj stazi”: sveti Jeronim od kulta u hrvatskoglagoljskoj tradiciji do lika u “Planinama” Petra Zoranića
Vladimir Rezar (Zagreb): “Topographia diui Hieronymi sacelli” Giliberta Grinea
Andrea Zlatar Violić (Zagreb): Hagiografski i biografski elementi u prikazivanju svetoga Jeronima
Dean Slavić (Zagreb): Sveti Jeronim u Starčevićevim “Pismima Magjarolacah”
Borna Puškarić (Rim – Zagreb): Svetojeronimska baština Zagrebačke nadbiskupije – Hrvatsko književno društvo svetoga Jeronima
Nella Arambašin (Besançon): “Hieronymopolis”: prostor između slika i pisma kao uzor prijevoda
Cvijeta Pavlović (Zagreb): Motiv(i) sv. Jeronima u hrvatskoj postmodernističkoj književnosti na primjeru pjesništva Jakše Fiamenga


Knjižica sažetaka


Međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup novčano su poduprli:

Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Grad Zagreb
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Organizacijski odbor:
prof. dr. sc. Cvijeta Pavlović, voditeljica projekta, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
prof. emerit. Vinko Grubišić, dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, University of Waterloo, Kanada
izv. prof. dr. sc. Jasenka Gudelj, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Daniel Miščin, Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Programski odbor:
prof. dr. sc. Bernard Jan Hendrik Aikema, Università di Verona, Italija
prof. dr. sc. Nella Arambašin, Université de Bourgogne-Franche-Comté, Besançon, Francuska
prof. emerit. Vinko Grubišić, dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, University of Waterloo, Kanada
izv. prof. dr. sc. Jasenka Gudelj, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Daniel Miščin, Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Cvijeta Pavlović, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Philipp G. Renczes sj., Facoltà di Teologia, Pontificia Università Gregoriana, Roma, Italija
prof. dr. sc. Zrinka Stahuljak, UCLA Center for Medieval and Renaissance Studies, Sjedinjenje Američke Države
prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, o. d. dekana Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Ivan Koprek, dekan Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

 

 

 

 Top