Vijest
17.07.2015

Konačni rezultati Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2015./2016. - programske zemlje

Sveučilište u Zagrebu objavljuje konačne rezultate Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2015./2016. unutar programskih zemalja za aktivnosti:

O eventualnom pomaku na listama čekanja za obje aktivnosti, osobe na listama čekanja, a kojima će biti dodijeljena financijska sredstva, bit će pojedinačno obaviještene, kao i njihovi kontakti za međunarodnu suradnju na matičnoj sastavnici. - Pomaci na rang-listama bit će objavljeni ovdje.


Privitak:

 

KLASA: 605-01/15-22/23
URBROJ: 380-153/037-15-4Top