Vijest
14.12.2020

INNOVA 2020: studenti FER-a osvojili zlatnu medalju

Studenti prve godine diplomskoga studija Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu Šime Kožul i Nikola Sarić, na ovogodišnjem posebnom izdanju izložbe INOVA 2020 osvojili su zlatnu medalju za inovaciju pod nazivom "Mikrokontrolerski sustav za detekciju oštećenja trase vozila mjerenjem vibracija".

Inovacija je rezultat objedinjenih završnih radova preddiplomskoga studija dvojice studenata izrađenih pod mentorstvom prof. dr. sc. Siniše Fajta sa Zavoda za elektroakustiku.

Rad studenata, koji je predstavljen Međunarodnom ocjenjivačkom sudu izložbe INOVA, ima zaista veliki potencijal za unaprjeđenje gospodarenja i upravljanja cestovnim i tračnim prometnicama u okviru pametnih sustava korištenjem umjetne inteligencije. Naime, ovo rješenje bilo bi od velike koristi službama zaduženima za nadzor prometnica jer bi omogućio izradu i kontinuirano nadopunjavanje baze podataka sa svim lokacijama potencijalnih oštećenja na nekom području.

Ideja rješenja je sustav montiran u vozilo koji omogućuje detekciju potencijalno opasnih oštećenja na trasi po kojoj se prometuje mjerenjem vibracija koje nastaje međudjelovanjem vozila i podloge. Smješten u osobni automobil, sustav bi detektirao oštećenja ceste, dok bi smješten u tramvaj ili vlak detektirao oštećenja pruge. Kada detektira oštećenje, sustav automatski pamti geografsku lokaciju i šalje sve podatke na računalo ili ih pohranjuje u bazu podataka. Sustav objedinjuje fizičke komponente, prvenstveno mikrokontroler i razne senzore s programskom potporom koja omogućuje analizu i pohranu podataka u stvarnom vremenu.

Skaliran na nacionalnu razinu, omogućio bi izradu karte kompletne mreže autocesta ili željeznica na području Hrvatske sa svim označenim oštećenjima pomoću koje bi nadležne službe točno znale gdje su potrebni popravci. Sustav je moguće uvezati bežićnim komunikacijama sa sustavom za pohranu i analizu podataka, te omogućiti gospodarenje i upravljanje cestovnim i tračnim prometnicama u okviru pametnih sustava korištenjem umjetne inteligencije.

Čestitamo!Top