Vijest
11.04.2018

ERASMUS+ REZULTATI natječaja za STUDENTE - studijski boravak za ak. godinu 2018./19.

Sveučilište u Zagrebu objavljuje REZULTATE natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE - studijski boravak - za ak. godinu 2018./19. (studenti obavezno moraju pročitati cjelokupan tekst Rezultata - kliknuti na tekst).

Fakultetska povjerenstva izradila su rang liste studenata. Financijska potpora odobrena je na temelju rang lista fakultetskih povjerenstava, a proporcionalno broju upisanih studenata na pojedinoj sastavnici, te broju odobrenih prijava. Zbog manjeg odaziva studenata na natječaj u ovoj godini a povećanja proračuna za Erasmus+ program, stipendirani su svi studenti koji su u rang listama odabrani od svojih sastavnica.
Rezultati se nalaze u priloženim tablicama (1 tablica za svaku sastavnicu).
Studenti kojima je odobrena financijska potpora, u tablici su označeni plavom bojom, te se za njih automatski smatra da prihvaćaju stipendiju i odlazak na razmjenu. U slučaju odustanka studenta mjesto se dodjeljuje sljedećem studentu na rang listi.

PRIVICI tekstu rezultata natječaja

Rezultati Natječaja s rang listama objavljeni su pojedinačno za svaku sastavnicu:

 1.     Akademija dramske umjetnosti
 2.     Agronomski fakultet
 3.     Akademija likovnih umjetnosti
 4.     Arhitektonski fakultet
 5.     Ekonomski fakultet
 6.     Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 7.     Fakultet elektrotehnike i računarstva
 8.     Fakultet filozofije i religijskih znanosti = NEMA prijava
 9.     Filozofski fakultet
 10.     Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 11.     Fakultet organizacije i informatike
 12.     Fakultet prometnih znanosti
 13.     Fakultet političkih znanosti
 14.     Fakultet strojarstva i brodogradnje
 15.     Geodetski fakultet
 16.     Geotehnički fakultet
 17.     Građevinski fakultet
 18.     Grafički fakultet
 19.     Hrvatski studiji (sveučilišni odjel)
 20.     Katolički bogoslovni fakultet = NEMA prijava
 21.     Kineziološki fakultet
 22.     Medicinski fakultet
 23.     Muzička akademija - objavljeno naknadno 23.07.2018. Rok za odustanak za studente MA zimski semestar je zaključno 30.07.2018.
 24.     Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 25.     Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 26.     Prirodoslovno-matematički fakultet
 27.     Pravni fakultet
 28.     Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 29.     Stomatološki fakultet
 30.     Metalurški fakultet = NEMA prijava
 31.     Šumarski fakultet
 32.     Tekstilno-tehnološki fakultet
 33.     Učiteljski fakultet
 34.     Veterinarski fakultet = NEMA prijava
 35.     Centar za poslijediplomske studije = NEMA prijava


STUDENTI SLABIJEG SOCIOEKONOMSKOG STATUSA

Rezultati prijave za slabiji socioekonomski status ak.god. 2018./19. _23042018_ispravak oib-a pod red.br.33.; 07.06.2018. promjena red.br.27

ZAVRŠNE NAPOMENE

U rezultatima natječaja raspodijeljena su odobrena sredstva za aktivnost studijski boravak sukladno odluci Agencije za mobilnost i programe EU za Sveučilište u Zagrebu projekt 2018-HR01-KA103-046931.

UPUTA O ŽALBI (novosti)

Žalbe se podnose u pisanom obliku preporučenom poštom, u roku od 8 dana od objave rezultata natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta.  U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u tom .obliku. Žalbe ili upiti poslani putem elektronič.ke pošte neće se uzeti u razmatranje. .
Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. prijava nije potpuna, dostavljena je nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju i sl., prijava se automatski odbija bez mogućnosti žalbe.
1. Žalba protiv Odluke o odabiru kandidata za studijski boravak podnosi se na adresu fakulteta/akademije (tijelo/povjerenstvo fakulteta/akademije) – potražiti na mrežnim stranicama sastavnice. Prijedlog odluke o žalbi daje fakultet/akademija, a konačnu odluku donosi Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu.
2. Žalba protiv odluke o prijavi za slabiji socio-ekonomski status podnosi se direktno Sveučilištu, u pisarnicu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom „Žalba Erasmus+ socio status 2018/19: Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti” Ured za međunarodnu suradnju.

Klasa: 605-01/18-03/9
Urbroj: 380-153/068-18-56

U Zagrebu, 11. travanj 2018.

 

Ažurirano 07.lipnja, 2018.: prema ažuriranoj evidenciji, unatoč stipendiranju svih studenata, od mobilnosti je nakon rezultata natječaja do 07. lipnja  odustalo 26 studenata.

 
Top